Wie zal de berg des Heren (kunnen) beklimmen?

Psalm 24 vers 1-10                  

1     De aarde is van de HERE en al wat ze bevat, de wereld en wie er wonen.
2     Want Hij heeft haar gefundeerd op de zeeën en haar gevestigd op de rivieren.
3     Wie zal de berg van de HERE beklimmen? Wie zal staan in Zijn heilige (woon)plaats?
4     Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet richt op leugens en niet bedrieglijk zweert.
5     Hij zal zegen ontvangen van de HERE en gerechtigheid van de God van zijn heil.
6     Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen, die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob (het ware Israël[1])
7     Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, zodat de Koning der ere kan binnengaan.
8     Wie is de Koning der ere? De HERE, sterk en geweldig, de HERE, geweldig in de strijd.
9     Hef uw hoofden op, o poorten, ja verhef ze, eeuwige deuren, zodat de Koning der ere kan binnengaan.
10   Wie is Hij, deze Koning der ere? De HERE van de legermachten, Hij is de Koning der ere. (HSV) 

Hier vraagt de psalmist: Wie zal de berg van de HERE beklimmen? (vers 3a). Het antwoord is: Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet richt op leugens en niet bedrieglijk zweert (vers 4). 

De Here God heeft de aarde en de mens geschapen, maar helaas is de mens in de zonde gevallen. De duivel heeft de (voortwoekerende) kanker van de zonde in het wezen van de mens gebracht en heeft de mens zodoende tot een verloren schepsel gemaakt. Zonder de reddende hulp van de Almachtige is de gehele mensheid verloren. Wij hebben dus de reddende hulp van de Heiland nodig. Wij moeten Hem Zijn reddende werk in ons uit laten voeren. Wij moeten Hem in ons hart en wezen binnenlaten, opdat Hij dit werk in ons kan doen. Als wij dit in geloof doen, moet de duivel ons loslaten, omdat de Here Jezus hem en zijn zondemacht overwonnen heeft aan het kruishout op Golgotha. Deze overwinning moet aan de mensen worden geproclameerd om die, na hun persoonlijke bekering, in hun hart en leven door Hem te laten realiseren zodat zij, door het geloof in de kracht van Zijn overwinning, zelf overwinnaars worden over de zonde in hun hart, denken en leven. Zo moet de gehele mensenwereld uit de klauwen van satan worden gered, want God heeft die wereld geschapen en zij behoort dus God alleen toe. Laat ons bovengestelde vraag nogmaals bezien. 

Wie zal in Gods hemel mogen klimmen? Degene die:

  1. rein van handen is;
  2. zuiver van hart is;
  3. zijn ziel niet op leugens richt;
  4. niet bedrieglijk zweert. 

Dus alleen degenen die REIN van handen, REIN van hart, REIN van ziel en REIN van tong zijn; degenen die zowel INNERLIJK als UITERLIJK een rein leven leiden. Dit betekent dus: niemand onder de mensen, want van nature zondigen wij allemaal. Wij hebben dus de redding van de door God gegeven Heiland, onze Here Jezus Christus, nodig. Maar die redding – uit de klauwen van satan en de verlossing over de zondemachten in ons hart, denken en leven – geschiedt niet automatisch nadat wij zijn gaan geloven, uit Hem wedergeboren zijn en naar de Gemeente/Kerk gaan. Wij hebben aan deze redding mee te werken, want wij moeten ook echt verlost willen worden van al onze zonden, van satans zondige macht in ons! In vers 6 van Psalm 24 staat geschreven dat wij ook naar Hem moeten vragen, dat wij Zijn aangezicht in het gebed moeten zoeken. Dit wil dus zeggen dat wij ons zondig leven moeten willen verlaten en ons volkomen tot Hem moeten bekeren – in gewillige overgave – als wij door Hem gered willen worden uit de klauwen van satan. Wij moeten dus naar Hem toegaan in het gebed. Zo kan Hij ons – naar lichaam, ziel en geest – herstellen, en weer (geestelijk) gezond en levend maken. 

KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen.

E. van den Worm


[1] Romeinen 2 vers 29:
>>>“Maar die is een Jood (of Israëliet), die het in het verborgen (d.i. in het innerlijk, in het hart) is,
>>>en de besnijdenis van het hart – in de geest, niet in de letter – is de (ware) besnijdenis;
>>>wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.”

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Heiligmaking, Studie van E van den Worm en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s