Boekbespreking 30: De grote reis van Gods Gemeente/Kerk in de eindtijd

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm,[1]

Van verval en geestelijke slaap naar de overwinning over de zondemacht en haar uiteindelijke, eeuwige, goddelijke heerlijkheid – in en door de Heilige Geest – op grond van het gestorte Bloed van Gods Lam.

1. Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken.

In de eindtijd zal satan de harten van christenen en wereldlingen (dat zijn: ongelovigen en wereldsgezinde gelovigen) vervullen met steeds meer van zijn duistere macht, de satanische natuur zal in hen de overhand nemen. De christenen zullen dan innerlijk veelal geestelijk kaalgevreten zijn.

Matth. 24:12, “En doordat de wetteloosheid (SV: de ongerechtigheid) zal toenemen, zal de liefde (ook tot God) van velen verkoelen.” (HSV)

Joël 1:1-4, “Het Woord van de Here, dat kwam tot Joël, de zoon van Petuël. Hoort dit, gij oudsten, en neemt ter ore, alle inwoners van het land. Is zo iets geschied in uw dagen of in de dagen van uw (voor)vaderen? Vertelt daarvan aan uw kinderen; laten uw kinderen het aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan het volgende geslacht (m.a.w. het nu volgende is een gebeuren van de eindtijd). Wat de knager had overgelaten, heeft de sprinkhaan afgevreten; wat de sprinkhaan had overgelaten, heeft de verslinder afgevreten; en wat de verslinder had overgelaten, heeft de kaalvreter afgevreten (dit zijn de heersende zonden, die veel christenen innerlijk kaalvreten).” (NBG)

Heersers zullen door satan gedreven worden.

Psalm 2:1-3, “Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken wat zinloos is? (nl. ongerechtigheid). De koningen (of: regeringsleiders) van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Here (God) en tegen Zijn Gezalfde (Jezus Christus, maar ook tegen Zijn Geestvervulde kinderen): Laten wij Hun boeien verbreken en Hun touwen van ons werpen!” (HSV)

Ook veel christenen zullen zich schuldig maken aan zonden als: homoseksualiteit, euthanasie en abortus. Een duidelijk teken dat zij geestelijk in slaap zijn gevallen (want als men slaapt is men niet waakzaam).

Matth. 25:5, “Toen de Bruidegom (de Here Jezus Christus) wegbleef, werden zij (de 10 maagden, die de wederkomst van Jezus als Bruidegom verwachten) allen slaperig en vielen (geestelijk) in slaap.” (HSV)

Ook in hen die de wederkomst van Jezus Christus verwachten zal – in meer of mindere mate – de 7-koppige zondedraak heersen.

Openb. 12:3, “En er verscheen een ander teken in de hemel gezien. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven kronen (d.i. de 7-koppige zondedraak).” (HSV)

Onder het volk zullen zonden als criminaliteit, dieverij, roof, moord en terrorisme heersen, waardoor het zeer moeilijke tijden zullen zijn.

Jes. 60:2a, “Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën.” (NBG)

2. Dan zal de Here God Zijn oordelen over christenheid en wereld zenden.

Ps. 2:4-5, “Die in de hemel woont, zal lachen, de Here zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn grimmigheid hun schrik aanjagen.” (HSV)

Zef. 1:14-18, “Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren; bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis,  een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens.  Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want zij hebben tegen de Here gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek. Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren. Door het vuur van Zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde zal Hij alle inwoners der aarde bereiden.” (NBG) 

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm. Bookmark de permalink .

Een reactie op Boekbespreking 30: De grote reis van Gods Gemeente/Kerk in de eindtijd

  1. T. Müller zegt:

    Goed om te lezen als waarschuwing voor deze tijd. Omdat er weinig belangstelling is in de gemeente om dieper in Gods Woord te gaan.
    Ook zijn veel oudere pinkstermensen vastgeroest en zonder het te weten weer in een “religie” terecht gekomen met hetgeen men in vroeger jaren ontvangen heeft.
    God is een God van vernieuwing, het is niet de kennis alleen van Gods Woord, want als wij Gods Woord niet toepassen op ons denken en handelen en de keuzes die wij maken, is er geen “leven” meer.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s