Boekbespreking 31: De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm,[1]

De oecumene van de eindtijd door de paus tot stand gebracht

Jes. 4:1, “Zeven vrouwen zullen te dien dage één man aangrijpen en zeggen: Ons eigen brood willen wij eten en ons eigen kleed aantrekken, laat ons slechts uw naam dragen, neem onze smaad weg.”

Al circa 700 jaar vóór Christus profeteerde Jesaja van de oecumene, die pas in de eindtijd – door toedoen van de paus – tot stand zal komen. Hier wordt een beeld gegeven van het streven van Christelijke geloofsgemeenschappen, hier uitgebeeld door 7 vrouwen, die zich, om zich te sterken, zoeken te verenigen, waarbij zij elk hun “eigen brood zullen eten”, (dat wil zeggen: dat zij elk hun eigen kerkleer zullen houden), en “met hun eigen klederen zich zullen kleden”, (dat wil zeggen: dat zij elk hun eigen ceremoniën zullen hebben), maar zich toch samen de “Christelijke Kerk” willen noemen.
Hieronder volgt een visioen die “muter Deebe” in 1924 kreeg. Ze was toen 23 jaar en een getuige van God. Het volgende is overgenomen en vertaald uit “Mitternachtsruf” nr. 134 van 1964.

“In een gezicht zag ik een lange tafel in een kamer. Om de tafel zaten 24 mannen. Aan het hoofd daarvan zat de paus. Aan zijn rechterhand de bisschoppen (leiders) van de evangelische kerk, daarnaast verscheidene mannen uit Christelijke kerken. Aan de linkerkant de bisschoppen uit de orthodoxe kerk. Verder enige officieren (uit het leger des heils?). De paus sprak: Wij zijn in een tijd gekomen, dat wij één moeten worden, want Jezus heeft immers gebeden, dat wij één zouden zijn. Als mannen van de kerk is het onze opdracht, dat wij één zullen worden. Daarom moeten wij een oecumene stichten. Wij moeten een éénheidskerk worden, niet meerdere soorten van kerken. Zo kunnen wij onze God en onze godsdienst behouden, omdat in de Bijbel wordt gezegd, dat er maar één geloof en één belijdenis is. Ieder kan zijn eigen geloofsopvatting hebben; onze kerk wil niemand binden. Maar dat wij leden zijn van één en dezelfde Kerk is een voordeel voor ons in de tegenwoordige wereld, voor alle Christenen. Wij willen Christenen zijn en daarom willen wij één kerk hebben. De paus sprak nog veel meer. De evangelische bisschoppen gaven hem daarop de hand en omarmden elkaar en zeiden: Het is goed, wat de heilige vader zegt. Ook de orthodoxe bisschoppen deden hetzelfde. Toen gingen zij zitten”.

Hier wordt een UITERLIJKE eenheid onder de Christenen van de eindtijd gevormd, terwijl de Here Jezus Christus een eenheid wil als gevolg van de INWONING en HEERLIJKHEID van onze almachtige God en Zijn dierbaar Woord (zie Joh. 17:21-23).
Paulus onderwees ons in Efeze 2:19-22, dat de Christelijke Gemeente/Kerk moet worden gebouwd op het fundament (de leer) van de apostelen en profeten, op het Oude en Nieuwe Testament, op de Bijbelse leer.
Ef. 2:19-22, “Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.”

De formering – door satan – van de valse profeet van de eindtijd

Openbaring 8:10-11 profeteert, dat na het brandend neerstorten van de meteoriet ter grootte van een berg in de zee, zie Openbaring 8:8-9, een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel zal vallen, waardoor een derde deel van de rivieren en de (water)bronnen tot alsem, dat is: bitter, zal worden.
Openb. 8:10-11     “En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel van de rivieren en op de bronnen der wateren. En de naam van de ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel van de wateren werd alsem en vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was.”
Hier is duidelijk geen sprake van een natuurlijke ster en van een natuurramp, maar van een geestelijke ster, een grote geestelijke leider, namelijk de laatste paus, die in de strik van satan valt, en die vervolgens een valse leer invoert, waardoor hij een derde deel van de gelovigen – door zijn valse leer – afvallig, bitter, zal maken.
De wateren, waar in Openbaring 8:11 sprake van is, vormen een beeld van de volkeren, natiën en tongen (zie Openb. 17:15). Hier wordt dus geprofeteerd dat satan die gevallen geestelijke leider, die betreffende laatste paus, dan in zijn macht zal hebben en hem zal vormen tot de latere valse profeet van Openbaring 13:11-18, de leider van de  grote hoer van Openbaring 17, de Christelijke staatskerk van de eindtijd. Deze christelijke staatskerk van de laatste dagen wordt hier “de grote hoer” genoemd, “een geheimenis (mysterie), het grote Babylon, de moeder der hoererijen en van de gruwelen der aarde” (Openb. 17:5b) omdat ze naast Jezus Christus ook afgodische leringen heeft, de Babylonische mysteriën, o.a. “het moeder en kind mysterie”, verkondigd door de Roomse en orthodoxe kerken, waar de Gemeente van Thyatira van Openbaring 2:18-29 een beeld van is en waar deze leer “de diepten van satan” wordt genoemd.
Hierna zal satan een Christelijke Europese politieke leider in zijn strik doen vallen en hem formeren tot de antichrist en hem al zijn satanische macht verlenen (zie Openb. 9:1-11 en 13:1-9).

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s