Boekbespreking 37: Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6 ?

Een artikel van A. Klein

 

Voorwoord:

Als wij, christenen, eenmaal een visie op een bepaald onderwerp hebben, is het heel moeilijk om ons ervan te overtuigen dat het – op grond van de Bijbel – niet klopt. (Hoewel het op zich natuurlijk goed is om standvastig te zijn, om niet – zoals staat in Efeze 4 vers 14 – bij elke “wind van leer” heen en weer geslingerd te worden, ofwel steeds opnieuw van mening of visie te veranderen.)
Als je er, zoals ik, van overtuigd bent dat een bepaalde visie – op grond van de Bijbel – niet klopt, moet je er dan “voor de lieve vrede” over zwijgen, of moet je proberen het (zo duidelijk mogelijk) uit te leggen in de hoop dat mensen er biddend over na zullen gaan denken?
Ik ga voor de 2de optie en hoop zo duidelijk mogelijk uit te leggen hoe ik – en met mij vele anderen – één en ander zien, al is het moeilijk om te bepalen wat voor een ander duidelijk is. En, al wordt het nog zo duidelijk mogelijk uiteengezet, voor iemand die willens en wetens weigert het biddend te lezen en/of te bestuderen zal het nooit duidelijk worden. Toch wil ik een poging wagen, in de hoop dat de Here, zowel u, alsook mij, wijsheid zal geven door inzicht en leiding van Zijn Heilige Geest

Is deze ruiter het beeld van Christus of van de antichrist?
Of het beeld van één of meer – door Gods Geest GEROEPEN en GEZALFDE – christenen?

Een grotere tegenstelling, dan het antwoord op deze vraag, is volgens mij niet mogelijk. Het ene deel van de christenen antwoord dat het de antichrist is (of: satan/de duivel, de valse profeet, of wie dan ook uit het rijk der duisternis). Het andere deel antwoord: Het is de Here Jezus Christus (of: één of meer gelovigen geleid door Gods Geest).
Nu, welk antwoord dan ook het juiste is, één van de twee inzichten is wel een heel grote DWALING. Terwijl het ook vaak zo is dat, als mensen op één belangrijk punt dwalen (d.i. MISleid zijn), er ook op andere punten DWALINGEN insluipen! Er zijn – helaas – niet voor niets zoveel groeperingen en kerken, met evenzoveel meningen en uitleggingen van de Schrift. En dit is zeker NIET uit God!
En allen zeggen (en menen oprecht) door Gods Geest geleid te worden bij het antwoord!? En dit kan dus echt niet. Er is maar één antwoord mogelijk, en Gods Geest zaait geen verwarring, dat doet de satan! God wil dat wij de WAARHEID (Zijn PLAN met ons en de wereld) ONTDEKKEN. Hier moeten wij oprecht om bidden. En dan zal God ons – door Zijn Geest – Zijn WAARHEID (Zijn PLAN) ontvouwen. Er staat niet voor niets geschreven: “Hij (d.i. Gods Geest) zal ons in AL de WAARHEID leiden” (zie Joh. 16:13a) en “(Gods Geest) zal ons de toekomende dingen verkondigen (d.i. ons, door een goddelijke openbaring, bekend maken wat in de toekomst te gebeuren staat)” (zie Joh. 16:13c, en ook nog Luk. 2:26, Hand. 20:23 en Hand. 21:8-11). En, de toekomende dingen, dat is waarlijk van toepassing op het Boek Openbaring, dat over de toekomst, de eindtijd, gaat.
Vaak is het zo, dat als men in één ding dwaalt (beter gezegd: MISleid is), men ook andere, vooral profetische gebeurtenissen (dus: gebeurtenissen die nog in de toekomst liggen) verkeert interpreteert. Daarom lijkt het mij zinvol (en nodig) dat, als wij een verschil van inzicht hebben, wij SAMEN – dus beide partijen bij elkaar – God om Zijn leiding en wijsheid zullen moeten gaan bidden. En ook, heel “gewoon”, SAMEN en BIDDEND Schrift met Schrift vergelijken! En bij Schrift met Schrift vergelijken bedoelen we: de kernzaken uit de tekst met andere teksten – met dezelfde kernzaken – vergelijken. Zoals hieronder is gedaan, in punt 1 t/m 5.
Voordat we verdergaan, om Schrift met Schrift te vergelijken, denk ik dat het nodig is dat we ons GOED realiseren dat het Bijbelboek Openbaring “de Openbaringen van GOD aan Johannes” zijn (en dat ze pas in ± 90 na Christus aan hem werden geopenbaard – zie noot):

  • Openb. 1:1 “Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen wat weldra (dus: in de toekomst) moet geschieden en die Hij door de zending van Zijn engel aan Zijn dienstknecht Johannes heeft bekendgemaakt”.

Het is dus geschreven vanuit Gods wil en plan met ons en de wereld. En het kan m.i. NOOIT Gods wil en plan zijn om satan, op wat voor manier ook, “een kroon en de overwinning” toe te kennen!

  • Misschien ten overvloede: Mijn bevindingen heb ik hieronder vermeld. Mede op basis daarvan heb ook ik dus een mening. Mocht u, na het lezen hiervan, nog steeds een andere mening zijn toegedaan, dan zou ik graag uw bevindingen (schriftelijk)[1] ontvangen. Want… ook ik kan dwalen. En… degene die dwaalt weet dat immers – als het “goed” is – niet zelf. 

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER

A. Klein

[1] NOOT: U kunt, als u dat wilt, een reactie geven op deze site (onder bovenstaand artikel) of via info@eindtijdbode.nl

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Artikel van A Klein, Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Uitleg over het boek Openbaring. Bookmark de permalink .

Een reactie op Boekbespreking 37: Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6 ?

  1. tempelvangod zegt:

    Ik geloof dat het witte paard het beeld is van de opwekking van de eindtijd door de uitstorting van de Heilige Geest. Ik heb een artikel inzake dit onderwerp geplaatst op mijn (inactieve) weblog: http://tempelvangod.punt.nl/index.php?r=1&id=515484&tbl_archief=0#515484

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s