Opeenvolgende profetische gebeurtenissen, voorafgaand aan het einde van de huidige tijdsbedeling (deel 5)

Klik hier als u deel 1, deel 2, deel 3 en/of deel 4 (ook) wilt lezen.

De grote verborgenheid: meer over Christus en Zijn Bruidsgemeente

De 7 zegels en hun betrekking tot de 7 Gemeenten

De 7 Gemeenten, ons in het Boek Openbaring (in hoofdstuk 2 en 3)[1] genoemd, vormen tezamen DE ENE GEMEENTE VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS, welke wij kennen als het LICHAAM VAN DE HERE. In de 7 zegels, ons eveneens in het Boek Openbaring (in hoofdstuk 5, 6 en 8 ) genoemd, zien wij het Goddelijk plan om deze 7-voudige Gemeente van de Here Jezus Christus te leiden tot in de volmaaktheid (d.i. de geestelijke “volkomenheid”) van de BRUIDSGEMEENTE; een volkomenheid, die er slechts kan zijn in CHRISTUS, DE HEMELBRUIDEGOM! Halleluja! Tot goed begrip kunnen beide, de 7 Gemeenten alsook de 7 zegels, niet afzonderlijk worden beschouwd, omdat zij beide begrepen zijn in wat de Geest noemt “DE GROTE VERBORGENHEID”. Deze zal straks, aan het eind der tijden, worden geopenbaard.
Vóór de wederkomst van de Here Jezus Christus moet Zijn Bruidsgemeente reeds volmaakt zijn, reeds ingeleid zijn in de volmaaktheid van haar Heer en Bruidegom. Dit “inleiden tot”, dit “komen tot”, kan niet door mensen bewerkstelligd worden. Daarom wordt dit wondervolle werk van de Heilige Geest IN CHRISTUS’ LICHAAM door God Zelf ter hand genomen. Hij is en blijft “de overste Leidsman en Voleinder van alle geloof” (zie Hebr. 12:2). Amen.
Het is daarom, dat wij geloven, dat – waar wij nu al leven in “de laatste dagen” – de OPENING van de bij dit heiligingswerk betrokken 7 zegels AL plaats heeft gehad! Nogmaals: God is – door Zijn Geest – deze opening AL begonnen om Zijn volk, en in het bijzonder Zijn Lichaam, tot VOLMAAKTHEID te brengen. En al spreken deze 7 zegels ons van strenge oordelen, toch dienen wij in dit licht te verstaan, dat zij alle toch ook dienen moeten tot het WAKKER SCHUDDEN[2] van Gods kinderen om hen te leiden in een DIEPERE AANBIDDING.
“Opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een Gemeente zonder smet (SV: vlek) of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos (SV: onberispelijk) zou zijn.” (Ef. 5:26-27, HSV)
Voorwaar, als er geen oordelen zouden zijn, zou ook het Lichaam van de Here (d.i. de Gemeente) slap, slaperig en lauw BLIJVEN, om uiteindelijk geheel af te wijken van de levende God! Daarom begint “het oordeel” van God altijd “bij het huis van God” (zie 1 Petr. 4:17). Het is zelfs “gevaarlijk” voor de Gemeente van de Here Jezus Christus om zonder Zijn oordelen te zijn, want deze moeten haar juist brengen en houden op haar plaats in Gods plan, waar het VUUR van UITBRANDING alle restanten van “het vlees” – beeld van onze oude, zondige natuur – zal (kunnen) verteren.
Wanneer straks Gods oordelen zullen komen over een steeds verder van Hem afglijdende wereld, zal Gods Gemeente temidden daarvan kunnen staan als een “Zuil (SV: Pilaar) en fundament van de Waarheid” (zie 1 Tim. 3:15, HSV), als een grote Rots-briljant, schitterend aan alle zijden!
“De Koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid; haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid; jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg (beter gezegd: medegelovigen die haar en haar voorbeeld volgen), worden bij U gebracht. Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen.” (Psalm 45:14-16, HSV)
Zó bezingt de psalmist de Bruid/Bruidsgemeente en haar gevolg! En net zoals het van haar Bruidegom gezegd wordt, zo zal ook zij hetzelfde getuigenis hebben: “Rijd voorspoedig uit in Uw glorie, op het Woord van Waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid;…” (Psalm 45:5, HSV). En dit, omdat zij dan aan Hem gelijkwaardig zal zijn geworden door de werkingen van de Heilige Geest, want zij zal dan zijn “HEILIG en ONBERISPELIJK”!
Laten wij daarom de oordelen die God zendt niet vrezen, maar – door het geloof – weten waartoe zij (zullen) moeten dienen:

  • voor hen, die IN Hem zijn, als “stimulans/aansporing” tot meerdere reiniging en heiliging;
  • voor degenen, die buiten Christus leven, tot VERoordeling en VERdelging.

De waarachtige kinderen Gods zullen dan dichter tot Hem worden gebracht om geheel en al te schuilen “in de kloven van de Rots” (zie Hoogl. 2:14), terwijl allen die niet geloven en in ONgehoorzaamheid leven zullen, worden verslagen. Zelfs “de rank” die in Hem – als “de ware Wijnstok”“géén vrucht draagt, neemt Hij weg” (zie Joh. 15:1-2). En dat is, voorwaar, géén kleinigheid geliefden!

  • “En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood (van uw oude, zondige natuur), om u heilig en smetteloos en ONberispelijk voor Zich te plaatsen, als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie,…” (Kol. 1:21-23a, HSV).
  • “Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld” (Filip. 2:15, HSV).

Deze ONbevlekte staat van de Bruidsgemeente (gelovigen uit de 7 Gemeenten tezamen) wordt dus bereikt langs en door dit reinigings-en-heiligings-proces van God. Dus niet “plotseling”, “opeens” – zij is al bijna 2000 jaar aan de gang! Wat een oneindig geduld en welk een uitermate grote volharding en verdraagzaamheid doet de Here God ons hierin kennen! Gods GROTE VERBORGENHEID, welke straks zal worden geopenbaard, nam een aanvang (d.i. ontstond – en was dus als “kiem” aanwezig) mèt en in de schepping van Adam en Eva, het eerste mensenpaar op deze aarde, dat God zette “in de Hof van Eden” (zie Gen. 2:8).
God schiep eerst Adam en uit de rib, die Hij uit Adam genomen had, “bouwde Hij de vrouw (Eva) en bracht haar tot Adam” (zie Gen. 2:22). De volmaakte wijsheid, die eveneens de volmaakt geschapen mens, Adam, kende, deed hem in volle bewustheid zeggen: “Deze (Eva) is been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees!” (zie Gen. 2:23a). Glorie voor God, de BOUWER! De vrouw werd dus genomen uit Adams zijde, zoals geschreven staat: “uit de man is zij genomen” (zie Gen. 2:23b, HSV). Hier maken wij kennis met de eerste profetische typen, welke ons spreken van wat er gebeurd is met Jezus Christus en “hoe” de Bruidsgemeente is ontstaan. Oók zij is voortgekomen uit de zijde van Jezus Christus, haar Bruidegom. Want de Schrift zegt, dat “één van de soldaten met een speer in Zijn zij stak en meteen kwam er bloed en water uit” (zie Joh. 19:34). En in het verband met en de samenhang van dit Schriftgedeelte en Handelingen 20:28 en 1 Johannes 5:8 verstaan wij dat dit getuigenis waarachtig is.

KLIK HIER als u deze studie (deel 5) verder wilt lezen.

C.J.H. Theys
Enigszins bewerkt door A. Klein

 

KLIK HIER als u deel 6 van deze vervolgstudie ook wilt lezen.

  • Zie eventueel ook nog ons schema met het te verwachten Eindtijdscenario (met studieverwijzingen).

[1] Voor meer over de 7 Gemeenten uit Openbaring 2 en 3, zie de studie De OPENBARING van Jezus Christus: Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”, van CJH Theys. (noot – AK).
[2] Zie eventueel de studie God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden, van E. van den Worm. (noot – AK)

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van CJH Theys, Wederkomst van Christus en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s