Boekbespreking 40: De Gever en Zijn Gaven (alle 12 losse delen ineen)

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar C.J.H. Theys[1]

Omdat deze studie al eerder in 12 losse delen op ons weblog is verschenen (van mei 2010 t/m april 2011) volstaan wij nu met het plaatsen van de inhoudsopgave.

DEEL 1:
De doop met de Heilige Geest

Hoofdstuk 1:
Hoevelen kunnen gedoopt worden met de Heilige Geest?
Vooraf enkele begrippen – De doop met de Heilige Geest is voor ALLE gelovigen – De doop met de Heilige Geest is niet gebonden aan de begintijd van de christenen – De drie valse verontschuldigingen – Een korte samenvatting

Hoofdstuk 2:
De leer van het Bijbelse “dopen”
Hoeveel “dopen” zijn er en hoe worden zij (van elkaar) onderscheiden? – Welke doop is de belangrijkste? – De waterdoop is een ordinantie (d.i. een voorschrift) van God – De waterdoop is een begrafenis – De Naam van God geopenbaard – De waterdoop is van vitaal belang – Laten wij gehoorzaam wandelen in Zijn Licht – De waterdoop en de Geestesdoop zijn een twee-enige doop – Het Evangelie is krachteloos zonder de dood èn opstanding van Jezus Christus – De dwaling van vele gelovigen – De einden der eeuwen zijn op ons gekomen

Hoofdstuk 3:
Excuses die ik hoorde in verband met de gave van de Heilige Geest
De gave van de Heilige Geest wordt verward met de wedergeboorte – “Ik heb de doop met de Heilige Geest reeds ontvangen bij de bekering” – “Ik heb reeds alles gedaan om God te behagen. Ik zie niet in wat ik nog meer zou moeten doen.” – “Ik heb de doop met Gods Geest niet nodig” – “Vele heiligen hebben geloofd en zijn gestorven zonder de doop met de Heilige Geest” – “Op de één of andere dag zal ik het ook wel ontvangen” – “Ik gevoel nog niet dat de Heer mij wil dopen met Zijn Geest”

Hoofdstuk 4:
Geraffineerde excuses die een schijn van waarheid hebben
“De doop met Gods Geest zal een te grote verantwoordelijkheid van mij eisen” – “Ik ben er niet goed genoeg voor” – “Het is dwaasheid om er zo’n werk van te maken” – “Het komt mij voor als emotie” – “Ik ben bang om de verkeerde geest te ontvangen” – “Ik kan mij maar niet verenigen met de manier, waarop Pinkstermensen zoeken naar de Geestesdoop.” – “Waarom bemoeien anderen zich met de naar de Geestesdoop zoekende zielen?” – “Veel geloof ik er niet meer van, want ik heb al jaren gezocht en tot op heden nog niet ontvangen” – “Eigenaardig is het met die tongentaal. Ik ben vervuld zonder ‘in tongen’ te spreken.” – Andere manifestaties van de Geest kunnen toch zeker ook als bewijs dienen? – Waarom nu juist altijd die tongentaal?

Hoofdstuk 5:
Nogmaals tot besluit: raadgevingen aangaande tongentaal
Dwaalleringen – Laatste raadgevingen aan zoekers naar de doop met de Heilige Geest

DEEL 2:
De Gaven of Manifestaties van de Heilige Geest

Hoofdstuk 6:
Geestesdoop en Geestesgaven
Eerst: Een woord vooraf van de schrijver
Gaven-Werkingen-Bedieningen – Drie groepen van drie Gaven – Voor welke christenen zijn de Geestesgaven? – Daar is geen plaats voor jaloezie

Hoofdstuk 7:
De Gave van Profetie
Wat is de Gave van Profetie? – Profetie is geen natuurlijke Gave – Hoe wij ons hebben te gedragen tegenover valse profeten – Profeteren hoeft niet altijd “voorzeggen” (en dus iets in de toekomst) te zijn – Profetie en het profetenambt – Wat profetie doet – Profetie richt zich soms tot de enkeling – Teksten tot besluit

Hoofdstuk 8:
De Gaven van ‘Allerlei Talen’ en ‘Uitleg van Talen’
De Gave van ‘Allerlei Talen’ – De foutieve interpretatie ten aanzien van deze Gave – Deze “Geestes-Talen” zijn het Schriftuurlijk bewijs van de aanwezigheid van de Heilige Geest – De gebedsGAVE van “Talen”, de weg tot meerdere stichting in en voor de Gemeente – De Gave van ‘Uitleg van Talen’

Hoofdstuk 9:
De Gaven van een ‘Woord van Wijsheid en van Kennis’
Wat is de Gave van een ‘Woord van Wijsheid’? – Wat de Gave van een ‘Woord van Wijsheid’ NIET is – Enkele voorbeelden uit de Bijbel – Wat is de Gave van een ‘Woord van Kennis’? – Wat de Gave van een ‘Woord van Kennis’ NIET is – Enkele voorbeelden uit de Bijbel

Hoofdstuk 10:
De Gave van ‘het Onderscheiden van geesten’
Wat is de Gave van ‘het Onderscheiden van geesten’? – Wat deze Gave NIET is – Bijbelse voorbeelden van deze Gave

Hoofdstuk 11:
De Gaven van genezingen
Wat verstaan wij onder de ‘Gaven van genezingen’? – Wat God door de werking van deze Gaven bewijst – Wat de ‘Gaven van genezingen’ NIET zijn – Voorbeelden uit de Bijbel van Goddelijke genezing – Genezingen bleven niet beperkt tot de apostelen van de eerste Pinkstertijd

Hoofdstuk 12:
De Gave van de ‘werkingen van krachten’ en die van ‘het geloof’
Wat niets te maken heeft met ‘werkingen van krachten’ – Bijbelse voorbeelden van ‘werkingen van krachten’ – Wat is de ‘Gave van het geloof’? – Wat de ‘Gave van het geloof’ NIET is – Bijbelse voorbeelden van de werking van deze Gave – Voorbeelden uit mijn eigen bediening  

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER.  

A. Klein 


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook het “In memoriam”.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Boek/studiebespreking, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys. Bookmark de permalink .

Een reactie op Boekbespreking 40: De Gever en Zijn Gaven (alle 12 losse delen ineen)

  1. Tim M zegt:

    Een duidelijke schriftuurlijke uitleg, Weinig meer te horen/lezen. Goud waard!!
    Tim M

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s