Boekbespreking 41: Een ANDER geluid – Het verschil tussen het ‘Lichaam van Christus’ en de ‘Bruid van Christus’

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm[1] (met een voorwoord van A. Klein)

Het Lichaam van Christus (de ware Gemeente des Heren) bestaat uit de zgn. “wijze en dwaze maagden”, terwijl de Bruid van Christus ALLEEN MAAR zal bestaan uit de zgn. “wijze maagden”!

 • Allen die tot de Bruid van Christus behoren, behoren tevens tot het Lichaam van Christus, maar
 • NIET allen die tot het Lichaam van Christus behoren zullen – reeds hier op aarde – tot de Bruid (of Bruidsgemeente) behoren.

Zij die WEL tot het Lichaam van Christus behoren, maar NIET tot de Bruid (of Bruidsgemeente), zullen, als ze sterven – op grond van hun geloof in (het gestorte bloed van) Christus – behouden zijn voor de eeuwigheid. Ook de reeds gestorven Oudtestamentische gelovigen zijn behouden op grond van hun geloof in God, “de God van Abraham, Izak en Jakob”.
Maar voor de Bruid van Christus geldt een andere, hogere maatstaf: reden ook waarom zij niet zal (hoeven te) sterven.
Het verkeerde inzicht en onderwijs aangaande bovenstaande is volgens mij de (hoofd)oorzaak van onder andere lauwheid en wereldgelijkvormigheid bij veel christenen.

 • Want… waarom zou je er naar jagen om ook echt een rein en heilig leven te leiden en je ook echt af te keren van elke zonde als ze zeggen dat je toch wel behouden bent door je geloof in Jezus Christus en – bij Zijn wederkomst – zonder verdere “voorwaarden”, ook nog tot de Bruid van Christus zal behoren?
 • En… als je als christen, bij Zijn wederkomst, ALTIJD tot de Bruid van Christus zult behoren, ongeacht de geestelijke staat waarin je op dat moment verkeert, waarom zou je jezelf dan nog uitstrekken naar heiligmaking etc.?!

Daarom hoop ik dat u aandachtig (en biddend) de volgende Bijbelstudie zult willen lezen: 

De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd

“Dan zal het Koninkrijk der hemelen (op aarde, nl. het Lichaam van Christus, de ware Gemeente des Heren) gelijk zijn aan 10 MAAGDEN, die hun lampen namen en op weg gingen, de Bruidegom (de Here Jezus Christus) tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes (SV: vaten – beeld van ons aardse “vat” wat, als wij willen behoren tot de wijze maagden, gevuld moet zijn met Gods Geest).” (Matth. 25:1-4, HSV en SV)
Als de Here Jezus hier, in de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden, spreekt van het Koninkrijk der hemelen, dan moet het voor ons duidelijk zijn dat het hier gaat om Gods Koninkrijk hier op aarde, namelijk de ware Gemeente des Heren; en dat zijn die Gemeenten en/of gemeenteleden die door Gods Geest geleid worden. Deze profetie van de Here Jezus slaat namelijk op de zgn. Pinksteropwekking – de opwekking in en door Gods Geest, de Heilige Geest – die in het begin van de 20ste eeuw begon. Overal werd toen de zgn. maranatha-boodschap gehoord: “Jezus komt spoedig terug!” Jezus zou namelijk spoedig als Bruidegom komen – weliswaar in en door de Heilige Geest, dus ONzichtbaar (maar wel te ervaren en dus merkbaar) – en men verkondigde dit overal om zich hiertoe toch vooral voor te bereiden. Aan dit, in geestelijke zin, tegemoet treden van de Bruidegom kan men merken, dat het om de Gemeente/Kerk van de eindtijd gaat.
Het getal 10 is in de Bijbel tevens het symbolische getal van volkomenheid. Deze 10 maagden beelden daarom de gehele ware Gemeente/Kerk van de Here Jezus uit. Vijf, de helft ervan, noemt de Here Jezus WIJS en vijf van hen DWAAS. De wijzen noemt Hij wijs, omdat ze met hun lampen ook olie namen in hun vaten. Lampen staan voor hun GETUIGENISKRACHT, olie voor de Heilige Geest en vaten voor hun lichamen, waarin de Heilige Geest Zijn inwoning wil maken.
“Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest (waarin Hij woont en troont – d.i. Hij heeft het voor het zeggen in het hart en leven van de wijze maagden, door Zijn Geest), Die in u is en Die u van God (ontvangen) hebt, en dat u niet (meer) van uzelf bent (want… niet meer ik, maar Christus leeft in mij – zie Gal. 2:20)?” (1 Kor. 6:19, HSV)
Abusievelijk wordt geleerd, dat deze inwoning van de Geest, deze doop in de Heilige Geest, staat voor reserve olie, geestelijke reserve kracht. In feite slaat deze nodige doop in de Heilige Geest in de eerste plaats op de nodige HEILIGMAKENDE werking van deze inwonende Geest, voor onze persoonlijke heiligmaking. De wijzen zoeken naast getuigeniskracht ook heiligmaking, verlossing van hun zondige, oude mens, op grond van het volbrachte verlossingswerk op Golgotha. De dwazen zoeken enkel getuige­nis­kracht van de Heilige Geest. Voor de zondige, oude mens zoeken zij enkel Gods genade, vergiffenis, voor hun begane zonden. Net als de wijzen wassen zij zich hiervoor in het Bloed van het Lam van God, waarom ze ook, evenals de wijzen, maagden worden genoemd. De doop in Jezus Christus, de waterdoop evenals de Geestesdoop is namelijk in de eerste plaats een doop in Zijn dood, wat ons afsterven aan de oude mens uitbeeldt. 

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus. Bookmark de permalink .

4 reacties op Boekbespreking 41: Een ANDER geluid – Het verschil tussen het ‘Lichaam van Christus’ en de ‘Bruid van Christus’

 1. Een broeder in de Heer (via mail) zegt:

  Hartelijk dank voor uw studies over het Boek Openbaring, en de studie over het verschil tussen “het Lichaam van Christus” en “de Bruid van Christus”.
  Deze laatste vanmorgen gelezen en die heeft mij bijzonder aangesproken. Aangesproken omdat het de bevestiging gaf over een aantal gesprekken die ik regelmatig in het verleden had met een zuster.

  Deze zuster is helaas wegens omstandigheden verhuist, maar in die tijd ontmoeten we elkaar op de woensdagavond als we naar de kring (is een groeigroep vanuit de gemeente) gingen en daar hebben we het vaak gehad over het christen-zijn, gemeente en persoonlijke heiliging. Omdat we geloofden, vanuit Gods Woord, dat het niet zo eenvoudig was zoals wij en anderen meenden.
  We hebben als kring fijne goede gesprekken gehad, voeding om verder te kunnen in de dagelijkse wandel.

  Dit “heiligen”, “gij geheel anders”, “gij hebt Christus leren kennen”, heeft mij eigenlijk al heel lang bezig gehouden, maar ik moet eerlijk zeggen, om daar ook wat mee te doen ontbrak bij mij.
  Mijn vrouw en ik hebben het zo af en toe hier ook wel eens over, en dan is de vraag: “wat zijn wij nu anders dan de niet-gelovige”. Ja en dan moest het antwoord zijn: behalve ons geloof, niet veel. Natuurlijk wij vloeken niet, stelen niet, gaan zondags naar de kerk en ga zo maar door, maar toch!! Geen levende zichtbare getuigen. Sleur christenen.

  En dan lees ik deze studie… en mijn hart wordt onrustig en verdrietig. In de studie wordt het zo duidelijk uitgelegd en getoond in welke omgeving ik vertoef. En dan rest mij niets anders dan om God vergeving te vragen voor mijn lauwheid en ik heb gebeden om mij te helpen die lauwheid van mij af te schudden en wegen te openbaren om zo te wandelen zoals Hij van mij vraagt. Een werkelijke getuige van Hem te zijn.
  Dit moest ik even kwijt.

  Hartelijke groet,
  K.W.

  Like

 2. Een broeder in de Heer (via mail) zegt:

  Goddelijke bevestiging!

  Nu, op dit moment, wil ik u mededelen dat ik meer dan verblijd ben met de door God zelf gegeven bevestiging van wat Hij mij door de Heilige Geest heeft geopenbaard.
  In de afgelopen 35 jaar dat ik de Heer mocht volgen ben ik tot conclusies gekomen die niet of helemaal niet door andere Christenen werden begrepen, of zelfs niet ter overweging werden genomen. Ondanks het feit dat ik Gods Woord letterlijk citeerde.
  Ik heb mogen begrijpen wat Openbaring 12 ons leert als heerlijk toekomstbeeld.
  Wat kan ik mij erin verheugen als ik besef dat ik tot Zijn bruid mag behoren en dat Hij mij koestert en wegneemt uit deze wereld en 1260 dagen zal onderhouden in de woestijn.
  Wat heerlijk dat niemand daar aan hoeft te twijfelen, daar God reeds het bewijs van Zijn kunnen heeft geleverd in het eerste testament, waar Hij Zijn volk veertig jaar onderhouden heeft, ook in de woestijn.

  Ik dank God dat hij u zo gebruikt heeft om LETTERLIJK op papier te zetten wat de Heilige Geest mij heeft laten zien omtrent ‘de wijze en dwaze maagden’ ten opzichte van Openbaring 12.
  De laatste tijd bad ik steeds voor openbaring van de mannelijke zoon, daar ik een verklaring hoorde als zou het manneke Jezus zijn! (Dit wordt nog steeds door velen geloofd).

  Ik dank de Heer dat, door wat ik vanmorgen las, alles bevestigd wordt waarvan ik innerlijk zo overtuigd ben.
  Uren bleef ik gekluisterd aan wat ik las, wat een heerlijke bevestiging!
  Het is nu half twee in de middag en mijn geliefde vrouw nodigt me nu uit voor het ontbijt!
  Ik ben zo vol van vreugde dat ik haar zei dat ik eerst deze brief wilde afmaken.
  Ik wil u dan ook bij deze bedanken en aanmoedigen om met dit werk door te gaan!
  Ik ga ook zeker al het ander lezen wat door u uitgebracht is.
  Wat een verzuchting om eindelijk de zuivere Waarheid op grond van Gods Woord zo helder en duidelijk te lezen.
  Ik ga dit zeker verspreiden, zoals ik de afgelopen veertien jaar, als Gideon, Gods Woord (het N.T. met de Psalmen) 70.000 keer aan jongeren in de scholen van Friesland mocht aanbieden.
  Heerlijk samen op weg te zijn.

  God zegene u er rijkelijk voor.
  Uw onbekende broeder in de Here Jezus Christus.

  Ferdinand Vlak
  Heerenveen

  Like

 3. Een zuster in de Heer (via mail) zegt:

  Geachte mensen achter de Eindtijdbode,
  Met grote belangstelling lees ik uw Bijbeluitleg.
  U maakt het voor mij begrijpelijker.
  Daarvoor grote dank.

  Bent u al in de gelegenheid om de volgende uitleg op de site te zetten, deze interesseren mij enorm:
  – Wie is de mannelijke zoon uit Openbaring 12?
  – Wie zijn de bewoners, op deze aarde, tijdens het 1000-jarig Vrederijk van Christus?
  – Een Gemeente zonder vlek of rimpel, onberispelijk! Te mooi – of te utopisch – om waar te zijn?

  Met vriendelijke groeten.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s