Boekbespreking 43: Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm[1]

Openb. 19:9          “En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die GEROEPEN ZIJN tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.” (uit de Statenvertaling)

Als de tijd voor de formering van de Bruiloft van Gods Lam is gekomen, roept God Zijn Gemeente/Kerk om deel te willen nemen aan dit Avondmaal, dat volmaakte, Goddelijke deelgave biedt aan Zijn verlossing van de in ons heersende zondemacht door onze vrijwillige deelname aan dit Goddelijke maal, d.i. onze vrijwillige deelname aan Zijn dood aan het kruis op Golgotha, totdat wij door de wassing (of reiniging) in Zijn gestorte Bloed, reeds hier op aarde, zonder vlek of rimpel mogen zijn. Pas hierna zal Hij ons deel kunnen geven aan deze Goddelijke Bruiloft. Ik moge uw aandacht vestigen op Gods Woord, dat ons zegt, dat hier sprake is van de Bruiloft van Gods Lam, van onze Here Jezus Christus in Zijn functie van Lam van God. Dit zegt ons, dat wij gemeenschap hebben te maken met Zijn dood en opstanding, dat wij door deelname aan dit geestelijke huwelijk geestelijk deel moeten nemen aan Zijn sterven op Golgotha, waardoor ook wij volmaakt gaan sterven aan ons zondige ik.
Ef. 5:26-27            “Om haar (d.i. de Gemeente) te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord (van God), en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij (d.i. de Bruid/Bruidsgemeente) heilig is en onbesmet.” (NBG)
Wil men deel hebben aan deze Bruiloft van Gods Lam, dan moet Zijn Heilige Geest deze volmaakte verlossing van de zondemacht, tot in de diepste delen van ons zondige wezen toe, in ons hebben volbracht door de wassing (of reiniging) in het gestorte Bloed van Gods Lam. Pas dan kan Hij ons bekleden met Zijn Goddelijke heerlijkheid en majesteit en onze innerlijke mens vullen met Zijn Goddelijke gerechtigheid, zo Zijn Goddelijke natuur IN en DOOR ons heen openbaren, wat de Bijbel de openbaring van de zonen Gods noemt.
Rom. 8:18-19         “Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods.” (NBG)
Jes. 60:1-3            “STA OP (blijf niet in uw zonde – of geestelijke slaap – liggen), word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u (d.i. de Bruid) gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot de glans, die u is opgegaan”. (SV) 

De 7 geestelijke stappen die wij met de Heer moeten doen, om tot deze volmaakte heiligmaking èn de Bruiloft met Gods Lam – reeds hier op aarde – te komen.

1.   Wij moeten ons niet alleen bekeren tot God en in Hem en in Zijn Woord geloven, maar ook onze Here Jezus Christus in ons hart en wezen binnenlaten, opdat Hij Zijn op Golgotha volbrachte werk, namelijk: deelgave aan Zijn dood en opstanding, in ons hart en wezen waar kan maken, opdat ook wij gaan (af)sterven aan ons zondige ‘ik’-leven tot in het diepste van ons zondige bewustzijn toe. Mochten wij sterven voordat Hij ons in ons aardse leven volmaakt heeft verlost van ons zondige oude leven, zo wordt ons de rest van onze kruisweg door Hem toegerekend.
Openb. 3:20          “Zie, Ik sta aan de deur (van uw hart), en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur (van het hart) opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.” (SV)
Het bovenstaande is wat Hij bedoelt, als Hij zegt: “Dan zal Ik Avondmaal met hem houden en hij met Mij”.

2.   Dit contact met de Heer moeten wij volhardend hebben, opdat Hij Zijn Goddelijke werk – op Golgotha volbracht – genadiglijk met ons kan delen, dat Goddelijke werk in ons zondige hart en wezen volmaakt aan kan brengen.
2 Kor. 4:10-11        “Te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus’ wil, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees (dus: reeds hier op aarde) openbare.” (NBG)

3.   Ook moeten wij persoonlijk en volhardend deel willen nemen aan Zijn op Golgotha volbrachte werk, namelijk: aan Zijn dood en opstanding.
Luk. 9:23               “Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.” (NBG)
“Ons” kruis is onze vrijwillige deelname aan Zijn sterven en opstanding, opdat wij daadwerkelijk mogen zijn (af)gestorven aan ons zondige ‘ik’-leven. Deze kruisweg van ons hebben wij volkomen te volbrengen in Zijn kracht en de Here Jezus Christus zal ons daarbij voortdurend leiden. Mochten wij “onderweg” sterven, zo wordt ons, zoals reeds geschreven, de rest van onze kruisweg toegerekend.

4.   In de laatste dagen zal Hij hiertoe plotseling het vuur van Zijn Geest over ons uitgieten, totdat wij hierdoor volmaakt gelouterd zijn. Laat ons deze loutering gewillig en geduldig ondergaan. 

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Heiligmaking, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Boekbespreking 43: Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam

 1. tempelvangod zegt:

  Een heel mooi artikel. Ik ben blij dat ik dit mocht lezen.

  Like

 2. Anne zegt:

  Terwijl ik zocht naar informatie over het Lam van God kwam ik uw boekbespreking tegen die ik zo diep vind dat ik graag wil blijven volgen en ontvangen.

  Anne

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s