Een overdenking bij Pasen: De afzondering van de laatste-dagen-Gemeente

Naar Galilea

Het is een opmerkelijk feit dat in het opstandingshoofdstuk van het Evangelie naar Mattheüs alle aandacht gericht wordt op een bepaalde plaats waar Jezus en Zijn discipelen elkaar zouden ontmoeten:

  • “En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had.” (Matth. 28:16, HSV)

Meteen na dat machtige gebeuren van Jezus’ opstanding is er al sprake van, want de engel bij het graf zei tegen de vrouwen die daar kwamen: “…zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien…” (zie Matth. 28:7). En even later sprak Jezus Zelf in gelijke bewoordingen tot hen: “…bericht Mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien” (Matth. 28:10, HSV). En uiteindelijk lezen wij dan, dat de discipelen nader bepaald naar de berg in Galilea gaan, die Jezus hen kennelijk beschreven had. Een zeer bijzonder gegeven!
De indruk die wij hier krijgen, is dat, nadat de Heer het gehele werk volbracht had en glorieus was verrezen, het nu eerst tijd was voor een samenzijn met Zijn vertrouwelingen, om hen te bemoedigen en aanwijzingen te geven voor de taak die hen wachtte. Een nieuwe tijd was aangebroken. Nu was het de tijd voor de discipelen om het werk van Jezus voort te zetten in Zijn kracht en onder de leiding van de Heilige Geest. Nu moesten zij heengaan en het Evangelie van het Koninkrijk (van God) prediken. Met name droeg de Here Jezus hen op om “onderwijs” te geven:

  • “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (Matth. 28:19, HSV)

Geen oppervlakkige boodschap, maar diepgravend onderricht hebben wij, en allen, nodig. Ja, juist wij die NU leven en die vaak denken alles al te weten! Met alleen maar de woorden “Jezus redt, halleluja!” komen we er niet!! Wees (als) kinderen in boosheid en/of slechtheid, maar wordt volwassen in geestelijk verstand en inzicht! (zie 1 Kor. 14:20)

De beschutte plaats

Aan oppervlakkige predikers met hun verhalen en met zogenaamde “kracht” (maar wat voor kracht!?) hebben wij vandaag de dag allerminst behoefte. Zij zijn ook niet door God aangesteld. Zij zijn de misleiders waarvoor onze Heer ons gewaarschuwd heeft. Gods Gemeente heeft OPENBARING nodig. Waar (voortgaande) openbaring ontbreekt, gaat het volk ten onder (zie Spr. 29:18).
Hoor wat Paulus vroeg aan de Kolossenzen:

  • “Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis (SV: de verborgenheid) van Christus te spreken.” (Kol. 4:3a, HSV)

Waarom? Omdat de Gemeente door deze “deur van het Woord” moet worden binnengeleid in de “binnenkamers” van de Bruidegom (zie Hooglied 1:4[1]), met als (eind)doel dat wij Hem waarachtig mogen kennen! Zoals geschreven staat in Filippenzen 3 vers 10: “opdat ik Hem mag KENNEN, en de kracht van Zijn opstanding…”.
Ook hier, in het opstandingshoofdstuk van het Evangelie naar Mattheüs, wil de Heilige Geest ons iets OPENBAREN ten aanzien van de eindtijd. Christus’ kruisdood wijst op wonderbare wijze heen naar de Bruiloft van het Lam[2]. Zijn opstanding is een profetie van de opstandings-eeuw die daarna aanbreekt: Zijn 1000-jarig Vrederijk, waarin geen dood, noch verderf, noch ziekte gekend zullen worden! Maar eerst worden zij die waarachtig Zijn discipelen (d.i. NAvolgers) zijn, tezamen geroepen; Zijn priestervolk, Zijn Bruidsgemeente. Zij worden tezamen gebracht door de Heilige Geest, en wel op een “geestelijke” plaats, een hooggelegen, heilige, maar ook veilige en beschutte plaats. In de eindtijd zal wat wij hier (in Mattheüs 28) lezen, zich herhalen. Het zal uiteindelijk zijn beslag krijgen in de wegname[3] ofwel de bewaring van de Bruidsgemeente[4] (zie Openb. 12:6, 14 en 3:10).

KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen.
H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

[1] Zie eventueel onze ‘vers voor vers’ studie Beschouwingen over het boek Hooglied (over de innige band tussen Bruid en Bruidegom)van H. Siliakus.
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aardevan E. van den Worm.
[3] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein.
[4] Zie eventueel onze studie over het boek Openbaring Dingen die (met) haast geschieden moeten, deel 8, met de titel: De wegname ofwel de bewaring van de Bruidsgemeente van H. Siliakus.

Wij wensen u GEZEGENDE PAASDAGEN toe !!

Zie eventueel ook nog onze eerdere overdenkingen bij Pasen (of Goede Vrijdag):

  1. Drie dagen bij Jezus
  2. Lijden met Jezus 
  3. Mede opgewekt – een eis voor deze tijd
  4. Opstandingsleven in Christus

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Heiligmaking, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s