Opeenvolgende profetische gebeurtenissen voorafgaand aan het einde van de huidige tijdsbedeling (deel 10)

Klik op één van de onderstaande delen als u die (ook) wilt lezen:
deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8 en/of deel 9

De ‘gelijkenissen van Jezus’ in verband met Zijn Wederkomst 

Allereerst de aantekening, dat de Wederkomst van Christus en de Komst òf vestiging van het Koninkrijk (van Christus en van God – zie Ef. 5:5), bij elkaar horen – en dus niet te scheiden zijn. Weliswaar is met Jezus’ 1ste komst ook het Koninkrijk nabij gekomen; maar de letterlijke komst van het Koninkrijk van God en van Christus is pas daar, wanneer Jezus Christus terugkomt met grote kracht en in de heerlijkheid van de Vader. Jezus’ wonderen en tekenen – het genezen van zieken, het uitwerpen van duivelen, het opwekken van doden – waren zeer concreet en hebben allemaal Zijn Messiaanse Bediening hier op aarde bevestigd en ook geïllustreerd. In dit verband is er ook een samenhang tussen Jezus’ 1ste en Christus’ 2de Komst. Zij vormen als het ware in dit verband één groot geheel; want in Zijn predikingen – en leerde Hij niet als machthebbende? – heeft Jezus Christus zowel gesproken over het ONzichtbare Koninkrijk als over het Koninkrijk, dat destijds nog een toekomstig karakter droeg…
De plaats welke wordt ingenomen door de, door Jezus gesproken, “gelijkenissen” met betrekking tot het één en ander kan niet genoeg naar waarde worden geschat. In deze verhandeling is het geenszins de bedoeling om deze “gelijkenissen”, zoals wij ze in de Bijbel vinden, te ontleden – om Schriftuurlijke anatomie te bedrijven. Verre van dat!
In Schriftuurlijk verband is het Koninkrijk van God en het Koninkrijk van Christus één. ONgelovigen hebben géén erfdeel in het Koninkrijk van Christus en van God: “Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God.” (Ef. 5:5, HSV)
Straks, aan het einde der tijden, zullen “De koninkrijken van de wereld (en dus het Koningschap) zijn van onze Here en van Zijn Christus…” (zie Openb. 11:15). En tot de Zijnen heeft Jezus gezegd: “En Ik beschik (SV: verordineer) u het Koninkrijk,…” (zie Luk. 22:29). Het Koninkrijk van God, toen het nabij gekomen was, was Christus Zelf, want Hij zei: “Genees de zieken die daar (in die stad) zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u (SV: nabij u) gekomen.” (Luk. 10:9, HSV)
De door Jezus gesproken “gelijkenissen” hebben in Gods raadsplan een, wat wij noemen, “heilshistorische” waarde. Wat wil dit zeggen? Zij dienen alle te worden bekeken vanuit de heilsgeschiedenis en hebben dan ook betrekking op het historische feit, dat Jezus (naar deze aarde) IS gekomen en straks weer (naar deze aarde) komen ZAL. De door Jezus gesproken “gelijkenissen” waren voor velen “een raadsel” en het behoeft ons niet te verwonderen dat de discipelen Jezus eens hebben gevraagd “waarom” Hij in “gelijkenissen” sprak (zie Matth. 13:10).
Waarom sprak de Here Jezus dan in “gelijkenissen”? Het antwoord was en luidt nòg: “…Omdat het u gegeven is de GEHEIMENISSEN (SV: de VERBORGENHEDEN) van het Koninkrijk der hemelen te KENNEN, maar aan hen is het niet gegeven. … Daarom spreek Ik tot hen door GELIJKENISSEN, omdat zij (in geestelijke zin) niet zien, ook al zien zij (in letterlijke zin), en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen.” (Matth. 13:11-13). Zij, die “buiten” staan, verstaan de door Jezus gesproken “gelijkenissen” dus niet. Maar, dit wil niet zeggen, dat alleen de discipelen het wisten en de anderen niet. Israël (als volk) verwachtte het Koninkrijk van God; ja, er was in die dagen zelfs een zeer sterke, Messiaanse verwachting en verlangen naar dit Koninkrijk. Maar tòch hebben velen de bijzondere tijd waarin zij leefden niet onderkend.

KLIK HIER als u deze studie (deel 10) verder wilt lezen.

C.J.H. Theys
Enigszins bewerkt door A. Klein

KLIK HIER als u deel 11 van deze vervolgstudie wilt lezen.

  • Zie eventueel ook nog ons schema met het te verwachten Eindtijdscenario (met studieverwijzingen).

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Studie van CJH Theys, Wederkomst van Christus en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s