De slaap des oordeels

De gemeente in het laatste der dagen

In het schoonste boek van de Bijbel, het Hooglied[1], wordt ons een indruk gegeven van het geestelijk leven van de Bruid (ofwel: Bruidsgemeente) in het laatste der dagen. Datgene wat bijna niet weer te geven is, de geestelijke sfeer, het geestelijk “klimaat”, welke in deze Gemeente zullen heersen, wordt in het Hooglied op uitnemende wijze naar voren gebracht. De Bruidsgemeente zal in zodanige verrukking verkeren over Jezus, de Zoon van God, als hier op aarde alleen met het beeld van een bruid en een bruidegom kan worden uitgebeeld. Zie hoe de Bruid van het Hooglied haar Bruidegom bezingt in hoofdstuk 2, de verzen 3 t/m 6, en in hoofdstuk 5, de verzen 10 t/m 16:

 • “Als een appelboom tussen de bomen van het woud, zo is mijn Liefste tussen de jongemannen (SV: onder de zonen). Ik verlang er sterk naar in Zijn schaduw te zitten, en Zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte. Hij brengt mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij. Sterk mij met rozijnenkoeken, verkwik mij met appels, want ik ben ziek van liefde. Laat Zijn linkerarm onder mijn hoofd zijn en Zijn rechter mij omhelzen.” (Hgl. 2:3-6, HSV)
 • “Mijn Liefste is blank en rood, Hij steekt als een vaandel boven tienduizend uit. Zijn hoofd is van fijn goud, van zuiver goud, Zijn haarlokken zijn krullend, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als duiven bij waterstromen, badend in melk, zittend bij een volle bron. Zijn wangen zijn als een bed met specerijen, als torentjes met kruiden. Zijn lippen zijn als lelies druipend van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen, ingezet met turkoois. Zijn buik is als blinkend ivoor, bedekt met saffieren. Zijn benen zijn als witmarmeren pilaren, gegrondvest op voetstukken van zuiver goud. Zijn gedaante is als de Libanon, uitgelezen als de ceders. Zijn gehemelte is één en al zoetheid, alles aan Hem is geheel en al begeerlijk. Zo is mijn Liefste, ja, zo is mijn Vriend, dochters van Jeruzalem!” (Hgl. 5:10-16, HSV)

De zielsontboezemingen die wij hier vinden, zijn uitingen van grenzeloze AANBIDDING. En, zoals Openbaring 11 vers 1-2 (wat gaat over de AANBIDDERS in de tempel, die de Grote Verdrukking van 42 maanden, ofwel 3½ jaar, niet behoeven mee te maken) ons te verstaan geeft, in zulk een toestand van volmaakte AANBIDDING zal (het ‘wijze’ deel[2] van) de Gemeente van de laatste dagen zich bevinden.
Het profetisch getuigenis van de Israëlitische Tabernakel[3] stemt hiermee overeen: de 2000 el2 van het Heiligdom verwijst naar de 2000 jaar van de Gemeentelijke Tijdsbedeling; want, voordat ook voor de (Bruids)gemeente het Voorhangsel scheurt – dat is: voordat de sterfelijke lichamen plaats maken voor ONsterfelijke (volgens 1 Kor. 15:52-54) – zal de (Bruids)gemeente staan op de plaats van het Reukofferaltaar (en het reukwerk, wat voor God opstijgt, zijn de gebeden der heiligen).

De droom van de Bruid

Eén van de aanwijzingen die ons helpen de profetische boodschap van het boek Hooglied te verstaan, vinden wij in Hooglied 5:2. De Bruid verhaalt hier van een droom die zij droomde over haar Geliefde (“ik sliep maar mijn hart waakte”). Het was een zeer angstige droom. Daarom moet deze droom betrekking hebben op een donkere en angstige tijdsperiode (op de tijd van het “einde”, zoals wij zullen zien). Men moet in dit verband denken aan het eveneens angstige droomgezicht van Abraham (zie Gen. 15:12-13) en aan de nachtgezichten van Daniël[4] (zie Dan. 7:15, 28; 8:27; 10:8, 16). De inhoud van de droom van de Bruid/Bruidsgemeente komt duidelijk overeen met andere Bijbelgedeelten die over de eindtijd handelen.
Al zal de Bruid/Bruidsgemeente zich voor de komst van Christus, de Hemelbruidegom, in een toestand van VOLKOMEN AANBIDDING bevinden, daaraan voorafgaande zal een tijd van grote geestelijke verflauwing gekend worden. Hooglied 5:3 – dat gaat over de Bruid, die geen lust heeft om op te staan en haar Bruidegom te ontvangen – deelt ons mede, dat er een verflauwing van het geestelijk leven in de Gemeente zal komen. De liefde van velen zal verkillen (zie Matth. 24:12). In deze tijd leven wij thans. De symptomen ervan nemen wij overal om ons heen waar in de immer toenemende belangstelling voor uiterlijkheden onder kinderen Gods. Want waar het geestelijk leven wegebt, daar vindt een opleving plaats van de interesse voor stoffelijke dingen (ofwel: lichamelijke en/of materiële zaken).

KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein


[1] Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie Beschouwingen over het boek Hooglied (over de innige band tussen Bruid en Bruidegom) van H. Siliakus.
[2] Zie eventueel op onze website de studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm.
[3] Zie eventueel de studie De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe) van E. van den Worm en/of Christus in de Tabernakel van CJH Theys.
[4] Zie eventueel op onze website de ‘vers voor vers’ uitleg van het Bijbelboek Daniël, deel 1 (hoofdstuk 1 t/m 3), deel 2 (hoofdstuk 4 t/m 8) en/of deel 3 (hoofdstuk 9 t/m 12) van CJH Theys. Het is een gescande, nog met een typemachine uitgetypte versie. Maar, over niet al te lange tijd hopen wij deze studie in een digitale versie op de website te plaatsen.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Heiligmaking, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op De slaap des oordeels

 1. Henk Herbold zegt:

  In dit artikel vindt u een zeer bijzondere Bijbelstudie over het Raadsplan van God. Op geen enkele wijze wordt de volkomen aanbidding van de BRUID voor haar Bruidegom zo subliem weergegeven als hier. Tevens wordt de toestand van geestelijke verslapping uiteengezet, het zgn. verkillen van de liefde, die daaraan vooraf zal gaan, volgens de Bijbelse profetie.
  Wij leven vandaag de dag overduidelijk in die tijd van verslapping. Deze studie is een geweldige aansporing om ons nog meer te concentreren op de Heer, om ons te heiligen en zo er alles aan te doen om, zo mogelijk, bij die Bruid te kunnen behoren.
  Deze boodschappen zijn de moeite waard om kennis van te nemen en biddend te bestuderen.

  Mijn complimenten gaan tevens uit naar degene die de studie bewerkt heeft en op internet heeft gezet. Ook dit is zeer bijzonder te noemen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s