Opeenvolgende profetische gebeurtenissen voorafgaand aan het einde van de huidige tijdsbedeling (deel 12)

Klik op één van de onderstaande delen als u die (ook) wilt lezen:
deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8, deel 9, deel 10 en/of deel 11

De 2de komst of wederkomst van Christus betekent ook oordeel

In Lukas 19:27 staat: “Maar deze VIJANDEN VAN MIJ, die niet wilden dat Ik Koning over hen zou zijn, BRENG ZE HIER EN SLA ZE HIER VOOR MIJN OGEN DOOD.” (HSV)
Het is toch duidelijk, dat er alsdan géén ontkomen meer mogelijk is. Het is dan “DE DAG VAN DE WRAAK VAN ONZE GOD” (zie Jer. 46:10), “DE DAG VAN DE TOORN en VAN HET OORDEEL” (zie Rom. 2:5). Duisternis en géén licht; een 2de kans wordt niet geboden! Alhoewel de mens “an sich” (d.i. op zich zelf beschouwd) zo’n 2de kans dolgraag zou willen en zoiets vandaag de dag ook wel wordt geleerd.
De verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus is een aanvankelijk (d.i. een eerste of aanvangs-) oordeel geweest over het Jodendom van die dagen. Het was vanwege de verwerping van de tot hen gezonden Messias. Meerdere malen heeft het oude Israël “valse messiassen” aangenomen. Denk maar eens aan de in de geschiedenis bekende “Bar-Kochba”, die ten tijde van keizer Hadrianus leefde, tijdens de Joodse opstand van 132 t/m 135 na Christus.[1] O, bittere ironie! Bar-Kochba betekent “zoon van de ster”. Wij worden ONwillekeurig herinnerd aan Bileams profetie, waarin hij ook gesproken heeft van “de Ster, Die uit Jakob zou voortkomen” (zie Num. 24:17). Maar wàt zien wij hier? De Ster uit Jakob werd versmaad en de dwaalster werd geaccepteerd.
Zo zal de komende antichrist ook velen verleiden; en dienovereenkomstig zullen zij, die de antichrist volgen bij de wederkomst van Christus, ONherroepelijk Gods oordeel ontvangen. In het Evangelie volgens Mattheüs lezen wij:
“En werp de ONnutte slaaf (SV: dienstknecht) uit in DE BUITENSTE DUISTERNIS; daar zal GEJAMMER zijn EN TANDENGEKNARS.” (Matth. 25:30, HSV)
Wij moeten bovenstaand vers ook vergelijken met de hieronder volgende verzen:

  • “Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan (SV: aanzitten) met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, en de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen (SV: uitgeworpen) worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.” (Matth. 8:11-12, HSV)
  • “Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem (d.i. degene die geen bruiloftskleed aan heeft – zie vers 11-12) aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis (hier: het beeld van de grote verdrukking); daar zal gejammer zijn en tandengeknars.” (Matth. 22:13, HSV).
  • “En hij (de heer van slechte slaaf/dienstknecht – zie vers 48-50) zal hem in stukken houwen (SV: zal hem afscheiden[2]) en hem doen delen in het lot van de huichelaars; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.” (Matth. 24:51, HSV)

Dat Gods Geest ons zal overtuigen door het Woord van profetie!
Welk een tegenstelling ligt er in de uitspraken: “ga in, in de vreugde van uw Heer” (zie Matth. 25:21b) en het “buitengeworpen worden” (zie Matth. 8:12, 22:13 en 25:30)! Het deelhebben aan de komende heerlijkheid van het Koninkrijk van God is te vergelijken met het smaken van de koninklijke maaltijd… het “aanzitten met de aartsvaders Abraham, Izak en Jakob” en met allen die Jezus Christus hebben erkend en aangenomen als hun Persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, als hun Here en Koning. Hoe gróót is echter de tegenstelling, wanneer wij kennis nemen van het net zo vaste profetisch woord: “buiten gesloten worden”. Want op het geroep (van de dwaze maagden[3]): “Here, Here, doe ons open” BLIJFT DE DEUR GESLOTEN(zie Matth. 25:10-11).
De Gemeente wordt tot 3 dingen gemaand, namelijk: werkzaamheid, waakzaamheid en trouw. Het gaat om positieve Schriftuurlijke begrippen: verwachting en toevertrouwd bezit. De “gelijkenissen van Jezus” (zie de hoofdstukken 13 en 14 hiervoor) handelen over “het Koningschap van Christus”. En in dit profetisch licht gezien behoort alles, wat ons door Hem is toevertrouwd, dienstig te zijn aan 3 andere dingen: de UITBREIDING, de VERMEERDERING en de EENWORDING onder Zijn heerschappij.
Het is opmerkelijk, dat er niemand was die niets had! Dat kan ook niet, want het is de Here-Jezus-Christus in de Heilige Geest, Die “aanvangskapitaal” schenkt. Hij geeft “de gaven”[4] (zie 1 Kor. 12:11). Zo niet, dan is er sprake van (geestelijk) “verpauperen” en “verkommeren”. Alle geestelijk leven is gedoemd weg te kwijnen, wanneer de Geest van God niet in de gelegenheid gesteld wordt om Zijn werk te doen en Zijn weg te gaan (in te nemen) in Zijn Gemeente; en van ons wordt verwacht dat wij zullen werken met de gaven, met de gelegenheden en met de middelen, die Hij geeft. Wij worden daartoe telkens weer opgewekt (d.i. opgeroepen en aangespoord).

KLIK HIER als u deze studie (deel 12) verder wilt lezen.

C.J.H. Theys
Enigszins bewerkt door A. Klein

Einde van deze studie
(die in 12 delen op dit weblog is geplaatst)


[1] Zie eventueel http://nl.wikipedia.org/wiki/Sjimon_bar_Kochba
[2] Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie Drie grote toekomstige scheidingen van H. Siliakus.
[3] Zie eventueel de studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm.
[4] Zie eventueel de vervolgstudie “De Gever en Zijn Gaven, deel 2: De Gaven of Manifestaties van de Heilige Geest”, van CJH Theys. (Zie ons weblog www.eindtijdbode.blogspot.com, vanaf de datum 10-10-2010 elke maand 1 hoofdstuk).
Advertenties

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van CJH Theys, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s