Boekbespreking 52: De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm[1]

Matth. 25:1-4     “Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, de Bruidegom TEGEMOET. En 5 van haar waren wijzen, en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen.”
Als de Schrift hier spreekt van het Koninkrijk der HEMELEN, is het voor ons duidelijk, dat het hier gaat om Gods Koninkrijk hier op aarde, de Gemeente/Kerk. Deze profetie van de Here Jezus slaat namelijk op de Pinksteropwekking, die in het begin van de 20ste eeuw begon. Alom werd toen de Maranata-boodschap gehoord: “Jezus komt spoedig terug!” De Bruidegom zou namelijk IN en DOOR de Heilige Geest spoedig ONzichtbaar komen en men boodschapte alom om zich hiertoe voor te bereiden. Aan dit geestelijk tegemoet treden van de Bruidegom kan men merken, dat het om de Gemeente/Kerk van de EINDTIJD gaat.
Tien is het getal van volkomenheid. Deze tien maagden beelden daarom de GEHELE ware Gemeente/Kerk van de Here Jezus uit. Vijf, de helft ervan, noemt de Here Jezus WIJS en vijf van hen DWAAS. De wijzen noemt Hij wijs, omdat ze met hun lampen ook olie namen in hun vaten. Lampen staan voor hun GETUIGENISKRACHT, olie voor de HEILIGE GEEST en vaten voor hun LICHAMEN, waarin de Heilige Geest Zijn inwoning wil maken.
1 Kor. 6:19        “Of weet gij niet, dat uw LICHAAM een tempel (d.i. woning) is van de Heilige Geest, Die in u is, Die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet bent?”
Abusievelijk wordt geleerd, dat deze inwoning van de Geest, deze doop in de Heilige Geest, staat voor reserve olie, geestelijke reserve kracht. In feite slaat deze nodige doop in de Heilige Geest in de eerste plaats op de nodige HEILIGMAKENDEwerking van deze inwonende Geest, voor onze persoonlijke HEILIGMAKING. De wijzen zoeken naast getuigeniskracht ook heiligmaking, verlossing van hun zondige, oude mens, op grond van het volbrachte verlossingswerk op Golgotha. De dwazen zoeken enkel getuige­nis­kracht van de Heilige Geest. Voor de zondige, oude mens zoeken zij enkel Gods GENADE, vergiffenis, voor hun begane zonden. Net als de wijzen wassen zij zich hiervoor in het Bloed van het Lam van God, waarom ze ook, evenals de wijzen, MAAGDEN worden genoemd. De doop in Jezus Christus, de waterdoop evenals de Geestesdoop is namelijk in de eerste plaats een doop in Zijn dood, wat ons afsterven aan de oude mens uitbeeldt.
Rom. 6:3           “Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?”

Juist nadat deze boodschap in Gods kracht wordt gebracht, weet satan de hele Gemeente/Kerk in een algemene, geestelijke slaap te brengen.

Matth. 25:5        “Als nu de Bruidegom vertoefde, werden zij ALLEN sluimerig, en vielen in slaap.”
ALLEN werden slaperig en sliepen in! De Gemeente/Kerk van de eindtijd SLAAPT geestelijk, is zich dus NIET bewust van de gevaren, die haar dode­lijk beïnvloeden en omringen! Het is een geestelijke toestand, waarin wij nu, in het jaar 2012, nog verkeren! Dit is de reden waarom het “Pinkster­vuur” nu helaas veelal is weggeëbt.

Onkruid, satanische leringen en zienswijzen, sluipen ongemerkt binnen in het denken van Gods kinderen.

Matth. 13:25      “En als de mensen sliepen, kwam Zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg.”
Als Gods kinderen geestelijk slapen, kunnen alle soorten van dwaalleringen en verkeerde opvattingen in hun denkwereld binnen komen en deze worden als zoete koek aanvaard. Gods Woord, het Woord van de waarheid, wordt dan bezoedeld door deze satanische inbreng. Zo wordt heden-ten-dage bijvoor­beeld homofilie naast de reine seksbeleving tussen de gehuwde man en vrouw door velen aanvaard als een reine, alternatieve vorm van seksbele­ving. In Nederland is deze seksvorm en het homohuwelijk zelfs wettelijk geregeld, gelegaliseerd! Maar… Gods Woord verwerpt deze vorm van seksbele­ving uitdrukkelijk!
Rom. 1:26-27     “Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewe­gin­gen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; En insgelijks ook de mannen, nalatende het na­tuur­lijk gebruik van de vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkaar, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling (o.a. de ziekte aids), die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangende.”
Lev. 18:22-23     “Bij een manspersoon zult gij (mannen) NIET liggen met vrouwelijke bijligging (als ware de mannelijke partner een vrouw); dit is een gruwel. Insgelijks zult gij bij geen beest liggen, om daarmede onrein te worden; een vrouw zal ook niet staan voor een beest, om daarmede te doen te hebben; het is een gruwelijke vermenging.”
Ook religieuze gedachten en opvattingen van heidense godsdiensten en men­se­lijke misvattingen van het Woord worden door satan en zijn hand­lan­gers onderwezen als Gods Woord en wil en deze worden dan door de Gemeente/Kerk als zodanig aanvaard! Zo ontkracht satan het Woord van de waarheid! Dit door mensen gebrachte woord is dan volkomen KRACHTELOOS en strekt niet tot zaligheid! De Gemeente/Kerk moet terug naar het ware Woord van God, zoals dat in de Schrift geschreven staat, namelijk naar Gods eeuwig Evangelie (zie Openb. 14:6). In de eindtijd wordt dit eeuwige Evan­ge­lie van God in Goddelijke kracht over de hele wereld gepredikt. Het LICHT van de Geest openbaart dan klip en klaar het Woord van God. Zo wordt de kennis van de heerlijkheid van de Heer en Gods liefdevolle be­doeling om de mens uit satans zondemacht te redden door de hele mens­heid verstaan, zodat ONTELBAREN zich dan tot Hem zullen bekeren.

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Heiligmaking, Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Boekbespreking 52: De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd

 1. Een broeder in de Heer (via mail) zegt:

  Goddelijke bevestiging!

  Nu, op dit moment, wil ik u mededelen dat ik meer dan verblijd ben met de door God zelf gegeven bevestiging van wat Hij mij door de Heilige Geest heeft geopenbaard.
  In de afgelopen 35 jaar dat ik de Heer mocht volgen ben ik tot conclusies gekomen die niet of helemaal niet door andere Christenen werden begrepen, of zelfs niet ter overweging werden genomen. Ondanks het feit dat ik Gods Woord letterlijk citeerde.
  Ik heb mogen begrijpen wat Openbaring 12 ons leert als heerlijk toekomstbeeld.
  Wat kan ik mij erin verheugen als ik besef dat ik tot Zijn bruid mag behoren en dat Hij mij koestert en wegneemt uit deze wereld en 1260 dagen zal onderhouden in de woestijn.
  Wat heerlijk dat niemand daar aan hoeft te twijfelen, daar God reeds het bewijs van Zijn kunnen heeft geleverd in het eerste testament, waar Hij Zijn volk veertig jaar onderhouden heeft, ook in de woestijn.

  Ik dank God dat hij u zo gebruikt heeft om LETTERLIJK op papier te zetten wat de Heilige Geest mij heeft laten zien omtrent ‘de wijze en dwaze maagden’ ten opzichte van Openbaring 12.
  De laatste tijd bad ik steeds voor openbaring van de mannelijke zoon, daar ik een verklaring hoorde als zou het manneke Jezus zijn! (Dit wordt nog steeds door velen geloofd).

  Ik dank de Heer dat, door wat ik vanmorgen las, alles bevestigd wordt waarvan ik innerlijk zo overtuigd ben.
  Uren bleef ik gekluisterd aan wat ik las, wat een heerlijke bevestiging!
  Het is nu half twee in de middag en mijn geliefde vrouw nodigt me nu uit voor het ontbijt!
  Ik ben zo vol van vreugde dat ik haar zei dat ik eerst deze brief wilde afmaken.
  Ik wil u dan ook bij deze bedanken en aanmoedigen om met dit werk door te gaan!
  Ik ga ook zeker al het ander lezen wat door u uitgebracht is.
  Wat een verzuchting om eindelijk de zuivere Waarheid op grond van Gods Woord zo helder en duidelijk te lezen.
  Ik ga dit zeker verspreiden, zoals ik de afgelopen veertien jaar, als Gideon, Gods Woord (het N.T. met de Psalmen) 70.000 keer aan jongeren in de scholen van Friesland mocht aanbieden.
  Heerlijk samen op weg te zijn.

  God zegene u er rijkelijk voor.
  Uw onbekende broeder in de Here Jezus Christus.

  Ferdinand Vlak
  Heerenveen

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s