Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring (deel 11)

Klik hier als u deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8, deel 9 en/of deel 10 wilt lezen.

De 3de en laatste fase van de grote verdrukking

De intrede van de 3de en laatste fase van de GROTE VERDRUKKING wordt uitgebeeld met het tafereel van Openbaring 10:1-7, dat ons tegelijk al het onvermijdelijk verloop van deze periode doet kennen.
“En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog. Zijn (aan)gezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als zuilen (SV: pilaren) van vuur. En Hij had in Zijn hand een boekje, dat geopend was. En Hij zette Zijn rechtervoet op de zee en Zijn linker op de aarde. En Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen Hij geroepen had, lieten de 7 donderslagen[1] hun stemmen horen. En toen de 7 donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Verzegel wat de 7 donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. En de Engel Die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief Zijn (rechter)hand op naar de hemel, en Hij zwoer bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. Maar in de dagen van de stem van de 7de engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis (SV: de verborgenheid) van God volbracht (SV: vervuld) worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.” (Openb. 10:1-7, HSV)
Christus – de “andere sterke engel” (zie Openb. 10:1) – verschijnt in VOLLE HEERLIJKHEID en plaatst Zijn voeten op de zee en op de aarde (zie Openb. 10:2b). Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat Hij een aanvang gaat maken met het weer in bezit nemen van de aarde. Hij gaat niet alleen de antichrist vernietigen, maar ook de satan binden! Waar Christus Zijn voet zet, dat is van Hem en zo is het ook met ons, Zijn volgelingen (zie Joz. 1:3). In Zijn hand heeft Hij het “geopende Boek” (zie Openb. 10:2a). Het openen van dit “Boek” – wat de VOLLE OPENBAARWORDING van het Woord van God inluidt – gaat gepaard met grote oordelen (de “zegel-oordelen”[2], zie hoofdstuk 4 van deze studie: “Het begin van de smarten” en noot[3] – HS) en op het moment dat plaatsvindt wat vers 2 (van Openbaring 10) beschrijft, zijn de meeste van deze oordelen nog niet uitgewerkt. Ze zijn dan nog in volle gang en er vindt dan zelfs een verheviging plaats (de 7de bazuin met de 7 fiool-oordelen[4]). Het “geopende Boek” wil ook aanduiden, dat wat er nu (op dat moment) staat te gebeuren – namelijk: de eigenlijke OPENBARING van Jezus Christus – de algehele vervulling zal zijn van wat er in het Woord van God geschreven staat, terwijl het tevens is alsof naar dit Woord/Boek verwezen wordt als beschrijvende de rechtsgrond[5] voor de HERinbezitname van de aarde:
En de zevende Engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn (SV: als Koning heersen) in alle eeuwigheid.(Openb. 11:15, HSV)
De “7 donderslagen”[6] (zie Openb. 10:3-4) geven aan dat er aan de HERinbezitname een gericht (ofwel: oordeel) voorafgaat, het “gericht der heiligen” (dat wij later, in hoofdstuk 18, zullen bespreken). Tekenend zijn de woorden van Jezus, omschreven in Openbaring 10:6, “nu geen tijd, geen uitstel meer”; het uur van oordeel voor satan en de goddeloze wereld is gekomen.

KLIK HIER als u deze studie (deel 11) verder wilt lezen.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

(wordt vervolgd)

[1] Zie eventueel op onze website  de studie De 7 donderslagen van Openbaring 10:3van E. van den Worm.
[2] Zie eventueel op dit weblog de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”, hoofdstuk 6, met de titel: De zegels worden geopend…van CJH Theys.
[3] Vanwege de lengte van deze voetnoot: zie de PDF van deel 11.
[4] Zie eventueel op dit weblog de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”, hoofdstuk 15, met de titel: De 7 fiolen of schalen, vol van de toorn van Godvan CJH Theys.
NOOT: Zie vooral ook de (later geplaatste) uitleg in hoofdstuk 16 van deze studie van CJH Theys, met de titel: De 7 fiolen of schalen van Gods toorn worden uitgegoten!
[5] Rechtsgrond = Op grond waaraan een rechtshandeling, een wet e.d. rechtsgeldigheid ontleent.
[6] Zie noot 1.

******************************************************************************

NOOT:
Wij hebben het volgende overzicht toegevoegd, zodat u gemakkelijk kunt zien waar de voorgaande delen (en ‘hoofdstukken’ van deze studie) over gaan:

(deel 1)
Voorwoord
1. Het Bijbelboek Openbaring
2. De datering van de beschreven gebeurtenissen
3. De tafereelsgewijze opbouw
Bijlage 1: De taferelen van het boek Openbaring en hun tijdmarkering
(deel 2)
4. Het begin van de smarten
5. De Gemeente (vlak) VOOR de Spade Regen-tijd
Bijlage 2: Het verband tussen de 7 Gemeenten of de ontwikkeling van de scheiding in de Gemeente van de laatste dagen
(deel 3)
6. De Spade Regen-opwekking
7. Het herstel van Israël
Bijlage 3: Het verband tussen het herstel van Israël en de Spade Regen-opwekking
(deel 4)
8. De 1ste wederkomst van Jezus en de Bruiloft van het Lam
Bijlage 4: De plaats van de Bruiloft van het Lam tussen de zegels en de bazuinen
(deel 5)
9. De geboorte van de mannelijke zoon
(deel 6)
10. De tussentijd van de eerste 4 bazuinen
(deel 7)
11. De wegrukking van de mannelijke zoon
12. De val van satan en het begin van de grote verdrukking
(deel 8)
13. De wegname ofwel de bewaring van de Bruidsgemeente
(deel 9)
14. De 1ste fase van de grote verdrukking
(deel 10)
15. De 2de fase van de grote verdrukking
Bijlage 5: De verschillende tijdsperioden met betrekking tot de grote verdrukking

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van H Siliakus, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring (deel 11)

 1. Tim zegt:

  ‘Hold on, my child, joy comes in the morning!’

  Dank je wel voor weer een nieuw juweeltje!
  Op dit moment dat ik dit schrijf, stormt het buiten, letterlijk. Maar wij mogen ons bevinden in het oog van de storm, waar het stil is onder Zijn alziend oog.

  Tim

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s