Een nieuwe koning

Een nieuwe koning - de antichrist

Een nieuw jaar hoeft niet noodzakelijkerwijs een nieuw tijdperk in te luiden. Doch er is veel dat ons heden zegt, dat wij een verandering der dingen te verwachten hebben. Steeds duidelijker tekenen verschijnen, die daarop wijzen. De natuurverschijnselen wijzen erop, de gebeurtenissen in de wereld spreken ervan en ook aan de mentaliteit van de hedendaagse mens kunnen wij het aflezen. Maar… vooral de ontwikkelingen in de Gemeente des Heren – de onrustbarende afval (van het ware geloof in God en Zijn gebod – noot AK) en de grootschalige verleiding – voorspellen een verandering waarvan niet veel goeds te verwachten is. “Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt!” (zie Openbaring 2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13 en 22).
De tijd nadert zijn volheid. Aan alles merken wij het. Een andere tijd breekt aan. Een nieuwe koning staat op. Het aantreden van een nieuwe heerser brengt vaak verandering van tijd. In de oude wereld begon met de regering van een nieuwe vorst steevast een nieuwe tijdrekening. Ook in de Bijbel lezen wij menigmaal, dat in het zoveelste jaar van die en die koning dit of dat gebeurde. En in dit eeuwig-blijvende Woord van God vinden wij in Exodus 1:8 de volgende woorden neergeschreven: “Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had” (SV). Dit zijn woorden met een profetisch perspectief, reikend tot in onze tijd! Want hier wordt beschreven wat er in feite aan de hand is in onze huidige wereld. Een nieuwe koning staat op. Daarom staan wij heden (vlak) voor een nieuwe tijd. Voor Israël, in de dagen van Mozes, zou het een zware tijd worden. Een tijd van verdrukking en verzuchting. Alle vredigheid werd het bestaan ontnomen. Angst, onzekerheid, opjagerij en harde dienst (slavenarbeid) kwam ervoor in de plaats (lees, onder andere, Exodus hoofdstuk 1).

Volheid in verwachting

Zulk een tijd staat ook ons thans te wachten; eigenlijk zijn wij die al ingegaan. Zoals de Heilige Geest, door de apostel Paulus, reeds betuigd heeft in 2 Timotheüs 3:1 (HSV): En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken”. In de beschrijving die dan volgt, herkennen we het thans levende mensengeslacht:

 • “Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf (1), geldzuchtig (2), grootsprekers (SV: laatdunkend) (3), hoogmoedig (4), lasteraars (5), hun ouders (SV: de ouderen) ongehoorzaam (6), ondankbaar (7), onheilig (8), zonder natuurlijke liefde (9), onverzoenlijk (10), kwaadsprekers (11), onmatig (12), wreed (13), zonder liefde voor het goede (SV: tot de goeden) (14), verraders (15), roekeloos (16), verwaand (17), meer liefhebbers van zingenot (SV: wellusten) dan liefhebbers van God (18). Zij hebben een schijn van godsvrucht (SV: een gedaante van godzaligheid), maar hebben de kracht ervan verloochend (19)…” (2 Timotheüs 3:2-5a, HSV).

De vraag rijst dan voor wie dit zware tijden zullen zijn. Voor de mensheid in het algemeen? Voor de christenen in het algemeen? Neen, veeleer voor de getrouwe kinderen Gods. Niet het volk van Egypte werd verdrukt in Mozes’ dagen, maar Israël. Weliswaar zullen ook wereldlingen (ongelovigen) en naamchristenen iets van die zwarigheid merken, maar die worden steeds ongevoeliger. Zelfs hun gewetens zullen uiteindelijk “als met een brandijzer toegeschroeid” zijn, staat in 1 Timotheüs 4:2 geschreven. Zij zullen het pas goed merken als de tijd van de Grote Verdrukking aanbreekt.

KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

Wij wensen u Gods ZEGEN toe
en vooral ook Zijn nabijheid
voor dit nieuwe jaar !!

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van H Siliakus en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

6 reacties op Een nieuwe koning

 1. Tim zegt:

  Gods zegen voor dit nieuwe jaar!
  De laatste mijl is het zwaarst, he? Maar hef je ogen op, Zijn komst is nabij!!

  Tim

  Like

 2. A.P. Nuijten zegt:

  Mevr. Klein, een zalig en een voorspoedig 2013 toegewenst.
  Lezende in de Bijbel en rond kijkende in deze wereld word je echt bang, maar gelovigen moeten hun hoofd omhoog houden, wij moeten niet bang zijn, want goede gelovigen krijgen Gods steun, ik bid er dagelijks voor. Maar wanneer je waarschuwende woorden spreekt, kijken ze je aan of je gek bent geworden. Velen die oren hebben om te horen en ogen om te zien, zijn doof en verblind geworden. Ik constateer wel, dat de gebeurtenissen in de wereld invloed beginnen te krijgen op een groot deel van de bevolking, dus wij kunnen alleen maar hopen en er voor bidden dat de ogen van onze naasten en familieleden open gaan. In onze wereld verloopt alles volgens Gods plan, de meeste gebeurtenissen zijn allemaal terug te vinden in de Bijbel.

  Hartelijke groeten van Jos

  Like

 3. A.P. Nuijten zegt:

  Als je de berichten allemaal leest en je kijkt rond in onze verdorven wereld dan word je toch een beetje onzeker, maar wij gelovigen moeten ons hoofd omhoog houden en vertrouwen in Wie wij geloven.
  Ik heb een kleindochter van dertig jaar. Het is een heel lief kind. Laatst heb ik haar een aantal gelovige boeken meegegeven, maar er was ook een nieuwe Bijbel bij en ze heeft mij beloofd om er in te gaan lezen. Maar, ook uw berichten mail ik door, dus misschien is er nog hoop. Maar de geloofs leraren moeten naar buiten treden om de mensen te bereiken. Velen zullen kwaad worden, maar ze nemen er altijd wat van mee en dikwijls gaan ze toch nadenken en dan maar hopen dat het zaad gaat kiemen. Hoop verloren is alles verloren.

  Groeten Jos

  Like

  • Beste Jos Nuijten,

   Bedankt voor uw reacties en vooral voor uw beste wensen voor 2013. Ook ik wens u, en de uwen, een gezegend (ofwel: zalig) en voorspoedig 2013.
   De tijden worden inderdaad steeds moeilijker, maar met u hoop en bid ik dat velen – inclusief uw kleindochter – nog tot inkeer mogen komen en zich bekeren tot de Here Jezus, Die ons het eeuwige leven wil geven. Zoals wij kunnen lezen in Johannes 3:16.

   Like

 4. Nelda E. Rosa zegt:

  Op het grootzegel van Amerika (sinds 1782) en op de dollar-biljetten (sinds 1935) staat ‘ novus ordo seclorum ‘, hetgeen ‘nieuwe orde van de tijden’ betekent. Het verwijst naar het begin van een nieuw tijdperk: de Verenigde Staten is een onafhankelijke natie-staat geworden. Complot-aanhangers interpreteren de frase echter als: Nieuwe Wereldorde of Nieuwe Seculiere Orde. Veel tegenstanders van de vrijmetselaars geloven, dat hooggeplaatste vrijmetselaars betrokken zijn bij samenzweringen om een ‘novus ordo seclorum’ te vestigen: een occulte Nieuwe Wereldorde. Deze tegenstanders menen, dat enkele Founding Fathers van Amerika verantwoordelijk zijn voor vrijmetselaars-symboliek in de Amerikaanse samenleving, zoals in het genoemde grootzegel, de dollars (bijvoorbeeld een klein uiltje), maar ook in bijvoorbeeld allerlei architectuur en de stadsinrichting van Washington D.C. . Dit om een mystieke band van de regering met de wil van de ‘Grote Architect van het Universum’ tot stand te brengen die wil dat Amerika een hermetisch ‘koninkrijk van God op aarde’ vestigt. De vrijmetselaars hebben het meeste tegengesproken. Volgens hen willen zij burgers alleen maar ertoe aanzetten actief te zijn.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s