GRATIS Bijbelstudies, beschikbaar op onze website per januari 2013

Studies van E. van den Worm:

 1. De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd.
 2. De 7 donderslagen van Openbaring 10:3.
 3. De 7 fasen van de wederkomst van onze Here Jezus Christus.
 4. De 7 Geesten van God en van het Lam van God (naar aanleiding van het Bijbelboek de Openbaring van Johannes, vers 4:5 en 5:6)
 5. De 10 vervulde (volmaakte) geboden (voor het Koninkrijk der hemelen, op aarde, de Gemeente van de Here Jezus Christus).
 6. De 10 zaligsprekingen.
 7. De Bergrede van onze Here Jezus Christus (De grondwet van het Koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente van de Here Jezus Christus).
 8. De dag van JaHWeH / De dag des Heren (en de ontwikkelingen van de Gemeente/Kerk gedurende deze “dag”).
 9. De eindtijd profetieën van de profeet Zacharia (“Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” – Matth. 4:17b). Noot: VERS voor VERS nader uitgelegd.
 10. De grote reis van Gods Gemeente/Kerk in de eindtijd (van verval en geestelijke slaap naar de overwinning over de zondemacht en haar uiteindelijke, eeuwige, goddelijke heerlijkheid – in en door de Heilige Geest – op grond van het gestorte Bloed van Gods Lam).
 11. De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd.
 12. De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht.
 13. De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe).
 14. De uiteindelijke, Goddelijke HEERLIJKHEID van de ware Gemeente/Kerk van de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Gemeente/Kerk.
 15. De valse staatskerk van de laatste dagen (een overkoepelende instelling van ‘Christelijke’ kerken in de eindtijd) – De grote hoer van Openbaring 17.
 16. De visioenen van Zacharia (en de – geestelijke – betekenis ervan voor de Bruidsgemeente).
 17. De volmaaktheid in Christus op aarde, in de eindtijd.
 18. De werkingen van de Geest in de eindtijd.
 19. Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam en tot deze Goddelijke Bruiloft.
 20. Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde (namelijk: de grote ‘Spade Regen’ uitgieting van de Heilige Geest, in grote kracht, in deze laatste dagen).
 21. Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader.
 22. Gij, volk van Israël, ontwaak! (Een profetische Bijbelstudie met betrekking tot het politieke herstel en de complete terugkeer van het gehele Israël naar Kanaän).
 23. God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden.
 24. Heiligmaking.
 25. Het Goddelijke herstelwerk in de Gemeente/Kerk, in de eindtijd.
 26. Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus.
 27. Jezus onze Leidsman, Verlosser, Zaligmaker, Heiligmaker en Volmaker.
 28. JOHANNES – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God (Noot: VERS voor VERS nader uitgelegd).
 29. LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus (over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen). Noot: VERS voor VERS nader uitgelegd.
 30. Onze aardse roeping: “En u zult Mijn getuigen zijn” (n.a.v. Matth. 5:13-16).
 31. Wat de Schrift zegt over onze almachtige God (over de grootheid en heerlijkheid van God)
 32. Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben.

Studies van CJH Theys:

 1. Arendsvleugelen (over de kracht van God).
 2. Christus in de Tabernakel (uitgebreide uitleg over de diep-geestelijke betekenis van de verschillende Tabernakel-objecten).[1]
 3. Daniël, deel 1, de hoofdstukken 1 t/m 3 (Noot: VERS voor VERS nader uitgelegd).[2]
 4. Daniël, deel 2, de hoofdstukken 4 t/m 8 (Noot: VERS voor VERS nader uitgelegd).[3]
 5. Daniël, deel 3, de hoofdstukken 9 t/m 12 (Noot: VERS voor VERS nader uitgelegd).[4]
 6. De Gever en Zijn Gaven (over ‘de doop met de Heilige Geest’ en over ‘de Gaven of Manifestaties van de Heilige Geest’)
 7. De natuurlijke mens en de Heilige Geest.
 8. De oorlog van Gog en Magog (volgens Ezechiël 38 en 39) – De Russische opmars.
 9. De symboliek der Bijbelse getallen.[5]
 10. De verborgen ONgerechtigheid – De valse arbeiders in een Gemeentelijke bediening.
 11. Leer Bidden (“Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel” – Jak. 5:16b).
 12. Podium en Gemeente (Schriftuurlijke richtlijnen, praktische wenken en raadgevingen voor hen, die in een Gemeentelijke bediening staan).

Studies van H. Siliakus:

 1. Beknopte verklaring van het boek Jesaja.
 2. Beschouwingen over het boek Hooglied (het boek over de innige band tussen Bruid en Bruidegom).
 3. De mannelijke zoon in het boek Esther.
 4. Drie grote toekomstige scheidingen.
 5. Het boek Job – Over het lijden en de strijd van de Bruidsgemeente.
 6. Het boek Ruth in profetisch licht.

Artikelen van A. Klein:

 1. ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen
 2. De Wederkomst van Christus nader bekeken.
 3. Een ANDER geluid – Het verschil tussen “het Lichaam van Christus” en “de Bruid van Christus”.
 4. Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?
 5. Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6 ?
 6. Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?

Studie van FG van Gessel:

Tabernakel-onderzoek.[6]

 • KLIK HIER voor de downloadpagina van bovenstaande studies.

KLIK HIER voor onze lijst met (korte) WEBLOG-studies en/of vervolgstudies.

________________________________________________


[1] Van deze studie hopen wij in 2013 een versie in (meer) hedendaags Nederlands te realiseren.
[2] Een zeer interessante en UITGEBREIDE Bijbelstudie die – helaas – nog met een ouderwetse typemachine is uitgetypt! In de loop van 2013 hoop ik aan het bewerken en (in delen) plaatsen van deze – inhoudelijk – waardevolle studie te kunnen beginnen.
[3] Zie noot 2.
[4] Zie noot 2.
[5] Een Bijbelstudie die – helaas – nog met een ouderwetse typemachine is uitgetypt!
[6] Een Bijbelstudie die – helaas – nog met een ouderwetse typemachine is uitgetypt!
 • Wel willen wij vermelden dat dit een LINK betreft, omdat deze studie – die weliswaar van een Bijbelleraar is die uit hetzelfde geestelijke ‘nest’ komt – door anderen is gescand en alweer enkele jaren op de website van de Bethel-Pinksterkerk te Amsterdam-Voorburg vermeld staat.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Algemene informatie, Artikel van A Klein, Studie van CJH Theys, Studie van E van den Worm, Studie van H Siliakus en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op GRATIS Bijbelstudies, beschikbaar op onze website per januari 2013

 1. Henk Herbold zegt:

  Er zijn christenen die zeggen dat ze geen tijd hebben om veel aan Bijbelstudie te doen en zeker niet om diepgaande Bijbelstudies te lezen, zoals die van De Eindtijdbode.
  Men zou zich kunnen afvragen of de mensen die WEL aan Bijbelstudie doen, misschien een rustiger leven hebben en dus wel tijd genoeg hebben? Natuurlijk is dat niet zo.
  Maar, wat is dan de reden waarom andere christenen wel tijd vinden om de Bijbel te bestuderen en studies zoals hier vermeld te lezen? Het antwoord is eenvoudig: Het gaat er maar om waar onze prioriteiten liggen. Minder belangrijke zaken zouden we gewoon niet meer of veel minder moeten doen en gewoon tijd moeten vrijmaken voor wat echt belangrijk is.

  Daarbij komt dan ook nog eens de opdracht die de Here Jezus ons gegeven heeft. Lees Mattheüs 6:33 “Maar zoek EERST het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden”.

  Er is dus eigenlijk geen enkel excuus voor het niet doen van Bijbelstudie. Mijn advies is: zonder u per dag even af, op een plaats waar u niet gestoord of afgeleid wordt en begin met gebed. U zult zien dat u, door in de rust te lezen en te studeren steeds beter gaat begrijpen wat God u te zeggen heeft. Als u merkt hoeveel zegen en kracht het geeft, kunt u er op een gegeven moment niet meer buiten.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s