De keuze van de Bruidsgemeente

bruidsgemeente

Het boek van de Bruid

Als wij het boek Hooglied[1] bij het eerste hoofdstuk binnentreden, is het alsof wij in een visioen worden overgeplaatst naar het einde der tijden. Hier zien wij de Gemeente of Kerk van Jezus Christus zoals zij zal leven en streven vlak vóór en tijdens de grote opwekking van de Spade Regen[2]. Men spreekt weleens over de gebeurtenissen van de tijd van het einde als van “het drama van de eindtijd”. Welnu, het hoogtepunt en het centrale gebeuren van dit drama zal zijn, dat in een wereld die nog nimmer tevoren zo zondig en duister zal zijn geweest, een volk van Christusbelijders opstaat die alles zullen trotseren om de wil van God te doen. Er zal een Gemeente worden gevormd van kinderen Gods, die zich zonder vrees – ja, met doodsverachting zelfs – en zichtbaar voor heel de wereld VOLMAAKT zal TOEWIJDEN aan Christus en die in een ongekend sterke verwachting zal toeleven naar Christus’ wederkomst[3]. Als een “stad op een berg” en als een licht in de duisternis zal deze Gemeente schitteren, maar tegelijk ook zal zij een voor de wereld verborgen leven leiden. Want het samengaan van twee geliefden op de weg naar een vereniging door het huwelijk is een verborgenheid. Maar in het boek Hooglied wordt ons een blik vergund op dit heilige gebeuren, dat achter de schermen van het wereldtoneel zal plaatsgrijpen. Het Hooglied is het boek van de Bruid, waarin dat wat er in de omringende wereld gebeurt alleen maar terloops wordt aangehaald. De Bruid is dan ook degene die in dit boek het eerst, maar ook het laatst aan het woord is. Het boek Openbaring[4], in het Nieuwe Testament, zouden wij het boek van de Bruidegom kunnen noemen. Daarin wordt ook getoond met welk een wereldschokkende gebeurtenissen de komst van de Bruidegom, Jezus Christus, gepaard zal gaan. Het boek Hooglied eindigt met de roep van de Bruid: Kom haastig, mijn Liefste…”! (8:14a, HSV). Het boek Openbaring eindigt met het antwoord daarop van de Bruidegom: “…Ja, Ik kom spoedig (SV: haastiglijk)… (22:20, HSV). Deze twee boeken horen bij elkaar zoals ziel en lichaam bij elkaar horen.

KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein


[1] Zie eventueel de studie Beschouwingen over het boek Hoogliedvan H. Siliakus.
[2] Zie eventueel de studie De Spade Regen-opwekkingvan H. Siliakus.
[3] Zie eventueel de studie De 7 fasen van de Wederkomst van onze Here Jezus Christusvan Bijbelleraar E. van den Worm.
[4] Zie eventueel op dit weblog de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring, met de titel Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZALvan Bijbelleraar CJH Theys (per hoofdstuk apart geplaatst en, op dit moment, t/m hoofdstuk 16 gereed).

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op De keuze van de Bruidsgemeente

 1. Vragertje zegt:

  Het is mooi dat Hooglied eindigt met: “Kom haastig mijn liefste” en Openbaring met: “Zie, Ik kom spoedig”…
  Toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat Hooglied toch echt over 2 mensen gaat, een man en een vrouw, die de aardse liefde (willen gaan) bedrijven. Het gaat over borsten en over kussen, e.d. De liefde tussen de Heer en Zijn bruid, de gemeente, heeft toch niets met de aardse, seksueel getinte liefde te maken??

  Like

  • Inderdaad, zoals u zelf al vermoedt, de liefde tussen de Heer en Zijn bruid, de Gemeente, heeft NIETS met de aardse, seksueel getinte liefde te maken. En toch gaat het in Hooglied – weliswaar in beeldspraak – over de liefde tussen onze hemelse Bruidegom en Zijn Bruid.
   Om te beginnen zou ik u – en anderen die met dezelfde vraag zitten – aan willen raden om onze (gedeeltelijke) studie “Beschouwingen over het boek Hooglied” eerst eens te lezen. De inhoud en uitleg daarin zal volgens mij al een hoop verhelderen.

   Voor meer over de (geestelijke) betekenis van het “kussen” in Hooglied – zoals beschreven in Hooglied 1:2 (SV), waar staat: “Hij kusse mij met de kussen van Zijn mond;…” – verwijs ik u graag naar de uitleg in eerdergenoemde studie van het Hooglied, op bladzijde 3, te beginnen bij het begin van de uitleg over dat betreffende hoofdstuk.

   Iets over de “borsten” in Hooglied:
   Er staan diverse Bijbelverzen met “borsten” vermeld in Hooglied. Het vers waar ik wat meer uitleg over wil geven luidt als volgt: “Ik ben een muur en mijn borsten zijn als torens….” (Hgl. 8:10).
   In Openbaring 12:17 staat: “En de draak vergrimde op de vrouw (de Bruid van het Lam van God), en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die (weliswaar) de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben (maar nog niet tot de geestelijke volmaaktheid van de Bruid gekomen zijn).
   In Hooglied 8:8a (NBG) lezen wij: “Wij hebben een jonge zuster, die nog geen borsten heeft”, beeld van hen die geestelijk nog NIET volwassen (of NIET volmaakt) zijn. Dit is dezelfde groep als “de overigen van haar zaad “ uit Openbaring 12:17. Ook is het dezelfde groep als de “dwaze maagden” uit Mattheus 25:1-13.
   Tevens zien we dan het verschil met Jesaja 66:11, waar het gaat over de ware geestelijke spijze die de Bruid uitdeelt. Dit komt door de “rijke, volle borsten”, beeld en teken van de geestelijke volwassenheid (of volmaaktheid) van de Bruid. Vergelijk dit o.a. met de eerdergenoemde tekst uit Hooglied 8:10 (SV): “Ik (d.i. de Bruid) ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in Zijn ogen (d.i. in de ogen van de Bruidegom) als één, die vrede vindt.” Het zijn die “borsten als torens” die de ware geestelijke spijze (kunnen) uitdelen, net zoals een moeder haar kind voed met de o zo nodige moedermelk (uit borsten die ‘vol’ zijn, vergelijk dit met de “borsten als torens”).

   Ook zijn er diverse parallellen met Bijbelteksten uit Openbaring 12, waarin de Bruid nu als Vrouw wordt beschreven (de Bruiloft van het Lam heeft dan dus al plaatsgehad):
   In het Hooglied – het Boek dat gaat over “Bruid en Bruidegom” – lezen wij o.a. “Wie is zij, die daar opklimt uit de woestijn, en liefelijk leunt op haar Liefste? (Hgl. 8:5a, SV). En ook: “Wie is zij, die daar opkomt uit de woestijn…? Gaat uit, en aanschouwt… de koning… op de dag van Zijn bruiloft…” (Hgl. 3:6 en 11). Vergelijk dit met Openbaring 12 vers 6: “En de VROUW vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid…”. En ook: “En de VROUW zijn gegeven twee vleugels van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats (van God bereid – zie vers 6 hierboven) alwaar zij gevoed wordt een tijd (d.i. 1 jaar), en tijden (d.i. 2 jaar) en een halve tijd (d.i. ½ jaar; in totaal dus 3½ jaar), buiten het gezicht van de slang (d.i. de satan, dan ten volle werkend in de antichrist gedurende de Grote Verdrukking).
   In het Hooglied lezen wij ook nog: “Wie is zij, die daar oplicht als de dageraad, zo helder als de volle maan, zo stralend als de zon, zo ontzagwekkend als een vaandelvrouw?” (Hgl. 6:10 – De Nieuwe Bijbelvertaling).
   Vergelijk bovenstaand vers met Openbaring 12 vers 1: “En er werd een groot teken in de hemel (het koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk) gezien: een VROUW (de vrouw van het Lam), met de zon (beeld van de Vader) bekleed, met de maan (beeld van de bloedverzoening van de Zoon) onder haar voeten en een krans van twaalf sterren (beeld van de Heilige Geest) op haar hoofd”.

   Voor meer hierover, zie onze studies:

   · “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ (over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)”

   · “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12

   · “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde

   Ik ben er niet zeker van of bovenstaand antwoord duidelijk genoeg is. Misschien is het teveel informatie, maar als u er meer over wilt weten dan is het raadzaam om de genoemde studies eens biddend te lezen en de Heer om Zijn wijsheid en Zijn inzicht over dit onderwerp aan u te openbaren.

   Voor uw gemak heb ik de diverse studies een rechtstreekse link gegeven.

   Met vriendelijke groet,
   A. Klein

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s