Boekbespreking 54: Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen

Gebeurtenissen, voorafgaand aan het EINDE van de huidige tijdsbedeling

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar C.J.H. Theys [1]

profetische-gebeurtenissen_opeenvolgde 

Omdat deze studie al eerder in 12 losse delen op ons weblog is verschenen (van april 2011 t/m september 2012) volstaan wij nu met het plaatsen van de inhoudsopgave.

Inleiding

Hoofdstuk 1: De geprofeteerde UITSTORTING van de Heilige Geest in de laatste dagen, resulterend in de “Vrouw” van  Openbaring 12:1

Hoofdstuk 2: De Vrouw van Openbaring 12:1
Haar positie, roeping en plaats ten tijde van de ‘grote verdrukking’ en vóór de Wederkomst (of Openbaring) van de Here Jezus Christus in heerlijkheid.

Hoofdstuk 3: De middernachtsroep

Hoofdstuk 4: De grote Opwekking
Schaduwbeelden en typebeelden van deze gebeurtenis – Beeld 1: Abrahams offer – Beeld 2: Het betreden van ‘het beloofde land’ onder leiding van Jozua – Beeld 3: De opwekking van de dorre (doods)beenderen – Beeld 4: Het water dat zo hoog werd… – Beeld 5: De Vrouw van Openbaring 12

Hoofdstuk 5: Een herstelde Tempel
Zal die er zijn? – De Israëlitische Tabernakel – De Tempel van Salomo – De Gemeente als de herbouwde (herstelde) Tempel van God – Wil God ook een herbouwde aardse tempel? – De tempel van Ezechiël, hoofdstuk 40 t/m 48 – Het volmaakte Goddelijke getuigenis is drievoudig –
De “gruwel der verwoesting” – Aanname, Wegname en Opname – Gods Tabernakel en het 1000-jarig Vrederijk

Hoofdstuk 6: De grote verdrukking

Hoofdstuk 7: De BEWARING voor de grote verdrukking door aanname / wegname

Hoofdstuk 8: De grote verborgenheid: meer over Christus en Zijn Bruidsgemeente
De 7 zegels en hun betrekking tot de 7 Gemeenten – Typologische, profetische parallellen – De GROTE VERBORGENHEID: de Bruiloft van het Lam van God – De mannelijke zoon

Hoofdstuk 9: Gods triomferende VERNIEUWING aan het (huidige) wereld-einde
De geschiedenis wordt bepaald door Golgotha – Het kruis als de basis van einde en VERNIEUWING – Gods nieuwe schepping is nu al in de oude verborgen – De ontwikkelingen van het (huidige) wereldeinde zijn niet nauwkeurig te agenderen

Hoofdstuk 10: “De wederkomst van Christus”
Christus komt terug om een einde te maken aan het oordeel over het afkerig Jodendom – Christus’ wederkomst is nodig tot de voleinding van ‘Gods Plan der Eeuwen’ – 1. Christus’ wederkomst vormt het einde van de heerschappij van de machten der duisternis – 2. Christus’ wederkomst brengt de volkomen heerschappij van Christus in Zijn Gemeente

Hoofdstuk 11: De wederkomst van Jezus Christus in verband met Juda en Israël
Het vraagstuk van de Joden en dat van Israël – De massale bekering van de Joden aan het eind der tijden – Is de huidige Staat Israël een vervulde profetie?

Hoofdstuk 12: De eschatologische rede van Jezus
De inleiding tot deze rede: de afbraak van de tempel – Het begin van de smarten of weeën (volgens Markus 13:5-13) – De grote verdrukking: satans hoogtepunt en de grote ommekeer (volgens Markus 13:14-25) – De parousia – de wederkomst van Christus, de Zoon des mensen (volgens Markus 13:26-27) – De twee gelijkenissen (volgens Markus 13:28-32 en 33-37)

Hoofdstuk 13: De ‘gelijkenissen van Jezus’ in verband met Zijn Wederkomst
De Nieuwtestamentische ‘gelijkenissen van Jezus’

Hoofdstuk 14: De gelijkenissen over de wederkomst nader bekeken
De gelijkenis van ‘de dief in de nacht’ – De gelijkenis van ‘de wijze en de dwaze maagden’ – De gelijkenis van ‘de man, die buitenlands ging’ en van ‘de wakende dienstknechten’ – De gelijkenis van ‘de getrouwe en voorzichtige dienstknecht’ – De gelijkenis van ‘de ponden en/of talenten’

Hoofdstuk 15: De 2de komst of wederkomst van Christus betekent ook oordeel

  • Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER

 A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook het “In memoriam”.

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Boek/studiebespreking, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Opwekking, Studie van CJH Theys, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Boekbespreking 54: Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s