Boekbespreking 54: Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen

Gebeurtenissen, voorafgaand aan het EINDE van de huidige tijdsbedeling

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar C.J.H. Theys[1]

profetische-gebeurtenissen_opeenvolgde 

Omdat deze studie al eerder in 12 losse delen op ons weblog is verschenen (van april 2011 t/m september 2012) volstaan wij nu met het plaatsen van de inhoudsopgave.

Inleiding
Hoofdstuk 1: De geprofeteerde UITSTORTING van de Heilige Geest in de laatste dagen, resulterend in de “Vrouw” van  Openbaring 12:1
Hoofdstuk 2: De Vrouw van Openbaring 12:1
Haar positie, roeping en plaats ten tijde van de ‘grote verdrukking’ en vóór de Wederkomst (of Openbaring) van de Here Jezus Christus in heerlijkheid.
Hoofdstuk 3: De middernachtsroep
Hoofdstuk 4: De grote Opwekking

Schaduwbeelden en typebeelden van deze gebeurtenis – Beeld 1: Abrahams offer – Beeld 2: Het betreden van ‘het beloofde land’ onder leiding van Jozua – Beeld 3: De opwekking van de dorre (doods)beenderen – Beeld 4: Het water dat zo hoog werd… – Beeld 5: De Vrouw van Openbaring 12
Hoofdstuk 5: Een herstelde Tempel
Zal die er zijn? – De Israëlitische Tabernakel – De Tempel van Salomo – De Gemeente als de herbouwde (herstelde) Tempel van God – Wil God ook een herbouwde aardse tempel? – De tempel van Ezechiël, hoofdstuk 40 t/m 48 – Het volmaakte Goddelijke getuigenis is drievoudig –
De “gruwel der verwoesting” – Aanname, Wegname en Opname – Gods Tabernakel en het 1000-jarig Vrederijk
Hoofdstuk 6: De grote verdrukking
Hoofdstuk 7: De BEWARING voor de grote verdrukking door aanname / wegname
Hoofdstuk 8: De grote verborgenheid: meer over Christus en Zijn Bruidsgemeente

De 7 zegels en hun betrekking tot de 7 Gemeenten – Typologische, profetische parallellen – De GROTE VERBORGENHEID: de Bruiloft van het Lam van God – De mannelijke zoon
Hoofdstuk 9: Gods triomferende VERNIEUWING aan het (huidige) wereld-einde
De geschiedenis wordt bepaald door Golgotha – Het kruis als de basis van einde en VERNIEUWING – Gods nieuwe schepping is nu al in de oude verborgen – De ontwikkelingen van het (huidige) wereldeinde zijn niet nauwkeurig te agenderen
Hoofdstuk 10: “De wederkomst van Christus”
Christus komt terug om een einde te maken aan het oordeel over het afkerig Jodendom – Christus’ wederkomst is nodig tot de voleinding van ‘Gods Plan der Eeuwen’ – 1. Christus’ wederkomst vormt het einde van de heerschappij van de machten der duisternis – 2. Christus’ wederkomst brengt de volkomen heerschappij van Christus in Zijn Gemeente
Hoofdstuk 11: De wederkomst van Jezus Christus in verband met Juda en Israël
Het vraagstuk van de Joden en dat van Israël – De massale bekering van de Joden aan het eind der tijden – Is de huidige Staat Israël een vervulde profetie?
Hoofdstuk 12: De eschatologische rede van Jezus
De inleiding tot deze rede: de afbraak van de tempel – Het begin van de smarten of weeën (volgens Markus 13:5-13) – De grote verdrukking: satans hoogtepunt en de grote ommekeer (volgens Markus 13:14-25) – De parousia – de wederkomst van Christus, de Zoon des mensen (volgens Markus 13:26-27) – De twee gelijkenissen (volgens Markus 13:28-32 en 33-37)
Hoofdstuk 13: De ‘gelijkenissen van Jezus’ in verband met Zijn Wederkomst
De Nieuwtestamentische ‘gelijkenissen van Jezus’
Hoofdstuk 14: De gelijkenissen over de wederkomst nader bekeken
De gelijkenis van ‘de dief in de nacht’ – De gelijkenis van ‘de wijze en de dwaze maagden’ – De gelijkenis van ‘de man, die buitenlands ging’ en van ‘de wakende dienstknechten’ – De gelijkenis van ‘de getrouwe en voorzichtige dienstknecht’ – De gelijkenis van ‘de ponden en/of talenten’
Hoofdstuk 15: De 2de komst of wederkomst van Christus betekent ook oordeel

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER

 A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook het “In memoriam”.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Boek/studiebespreking, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Opwekking, Studie van CJH Theys, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Boekbespreking 54: Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s