Onder welke macht ?

macht en teken vh beest

Naar Bethlehem

Zij gingen “op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet”, zo lezen wij over Jozef en zijn ondertrouwde vrouw in Lukas 2:4 (HSV). Jozef, de timmerman, woonde en had zijn broodwinning te Nazareth. In Bethlehem, de stad van zijn voorvaderen, had hij niets te zoeken; hij had er zelfs geen directe familie meer wonen. Maar God leidde het zo dat Jezus, Zijn eniggeboren Zoon, toch geboren werd te Bethlehem, precies zoals Hij Zijn dienstknechten, de profeten, had laten voorzeggen: “En u, Bethlehem-Efratha,… uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af” (Micha 5:1, HSV).
Voor God is het niet moeilijk de omstandigheden zodanig te veranderen, dat wat voor onmogelijk werd gehouden, toch gebeurt. Zelfs de koningen en machthebbers van deze wereld zijn als schaakstukken in Zijn hand. “Het hart van een koning is in de hand van de HEERE als waterbeken, Hij neigt het tot alles wat Hem behaagt”, staat er in Spreuken 21:1 (HSV). De loop van het wereldgebeuren wordt door God bepaald. Maar ook in de loop van ons persoonlijk leven kan Hij ingrijpen! Want dat was toch ook aan de orde in het geval van Jozef en Maria. Als u bijvoorbeeld weigert te doen wat Hij van u vraagt, kan Hij het zo maken in uw leven, dat u het wel moet doen. Dat dit dan niet altijd even prettig voor ons is, behoeft geen betoog! Daarom is het beter om het niet zover te laten komen, maar u vrijwillig aan God en Zijn Woord te onderwerpen. Wij constateren vandaag de dag echter veelvuldig ongehoorzaamheid aan God en Zijn Woord in christenlevens. Niet voor niets spreekt Jezus juist tot de christengeneratie van de laatste dagen: “Wie oren heeft, laat hij horen…!” (zie Openbaring 2:7,11,17,29, 3:6,13,22, 13:9 – HSV)

Een volkstelling

De Zoon van God werd toch geboren in Bethlehem, overeenkomstig het profetisch Woord in Micha 5:1. Wat ervoor nodig was om dit te bewerkstelligen, is opmerkelijk. “Heel de wereld zou beschreven (HSV: ingeschreven) worden”, zegt Lukas 2:1. Er zou een volkstelling worden gehouden in het uitgestrekte Romeinse rijk, de ‘beschaafde’ wereld van die dagen. Een overheidsmaatregel waartegen velen ook vandaag de dag nog hun bedenkingen hebben en, terecht, vaak gevoeld als een inbreuk op de privacy. Want, wat kan een kwaadwillige overheid met al die gegevens doen?! Doorgaans is er echter niet veel tegen te doen. En toen, in de dagen van Jezus’ geboorte, al helemaal niet! Wij zijn nu eenmaal onder allerlei machten en heren gesteld. Als wetten en maatregelen tegen onze overtuiging ingaan, kan dit benauwend worden. Dat wij daarmee rekening houden! Hoe vertroostend is het dan te ontdekken dat ook Jezus “beschreven” werd. Sta erbij stil. Hij is waarlijk één van ons geworden! Dienende onder hetzelfde juk, gevangen in hetzelfde systeem.

Niet gevangen

Maar in werkelijkheid was Jezus niet gevangen. Hij stond niet onder de macht van Augustus, de toenmalige keizer van het machtige Romeinse rijk; een man die zich als een god liet vereren. Jezus stond niet onder zijn macht, maar het omgekeerde was waar: Augustus stond onder de macht van God. Als een pion in Gods hand werd hij het middel om de profetie te vervullen aangaande de plaats waar onze Heer geboren werd (zie Micha 5:1). Jezus stond niet onder de macht van enig vorst, hetzij van mensen hetzij van engelen.

KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Studie van H Siliakus en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s