Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring (deel 12)

Klik hier als u deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8, deel 9, deel 10 en/of deel 11 wilt lezen.

De 2de wederkomst van Jezus en de slag van Armageddon

Wij behandelden nog niet het uitgieten van de 7de fiool (zie Openb. 16:17-21). Bewust deden wij dat nog niet, omdat de 7de fiool (of: schaal), net als het 7de zegel en de 7de bazuin, enigszins “apart” staat. Wij kunnen de gebeurtenissen van deze laatste fiool tot de 3de fase van de grote verdrukking rekenen, maar omwille van de overzichtelijkheid geven wij er de voorkeur aan ze te beschouwen als behorende tot de periode van “(Jezus’ zichtbare, lijfelijke) wederkomst en Armageddon”. De 7de fiool brengt onder andere een AARDBEVING, zo zwaar als nog nooit eerder op aarde zal zijn geweest (zie Openb. 16:18). Dezelfde aardbeving, met de begeleidende verschijnselen, wordt bedoeld in Openbaring 11:19. Of wij hier moeten denken aan een verandering van de baan van de aarde om de zon, laten wij in het midden. Maar zeker is, dat deze aardbeving het begeleidend gebeuren zal zijn van het opengaan van de graven der heiligen en van de opstanding uit de dood van de rechtvaardigen, welke (1ste) opstanding wij overeenkomstig Openbaring 20:5-6 te verwachten hebben vóór het aanbreken van het (1000-jarig) Vrederijk van Christus en die volgens 1 Thessalonicensen 4:16 de (zichtbare) wederkomst van Christus zal inluiden. Zij die aan deze 1ste opstanding zullen deelhebben, zullen door “de tweede dood” (de eeuwige dood) niet beschadigd worden (zie Openb. 2:11 en 20:6). Zij zullen onverderfelijke (ofwel onvergankelijke) lichamen ontvangen (zie 1 Kor. 15:42). De opstanding van de rechtvaardigen zal plaatshebben als gebeurtenis van “de laatste (d.i. de 7de) bazuin” (zie 1 Kor. 15:52). Het 7de bazuin-gebeuren zal uiteenvallen in 7 fiool-gebeurtenissen. Aangezien nu deze opstanding niet is onder te brengen bij één van de eerste 6 fiool-oordelen, MOET zij daarom wel bij het 7de fiool-gebeuren behoren. Dit ligt trouwens zeer voor de hand, want ook de in Mattheüs 27:52 beschreven vóóropstanding van rechtvaardige doden (de daar genoemde “ontslapen heiligen, die werden opgewekt”) ging gepaard met een grote aardbeving (zie Matth. 27:51)!

KLIK HIER als u deze studie (deel 12) verder wilt lezen.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

(wordt vervolgd)

******************************************************************************

NOOT:
Wij hebben het volgende overzicht toegevoegd, zodat u gemakkelijk kunt zien waar de voorgaande delen (en ‘hoofdstukken’ van deze studie) over gaan:

(deel 1)
Voorwoord
1. Het Bijbelboek Openbaring
2. De datering van de beschreven gebeurtenissen
3. De tafereelsgewijze opbouw
Bijlage 1: De taferelen van het boek Openbaring en hun tijdmarkering
(deel 2)
4. Het begin van de smarten
5. De Gemeente (vlak) VOOR de Spade Regen-tijd
Bijlage 2: Het verband tussen de 7 Gemeenten of de ontwikkeling van de scheiding in de Gemeente van de laatste dagen
(deel 3)
6. De Spade Regen-opwekking
7. Het herstel van Israël
Bijlage 3: Het verband tussen het herstel van Israël en de Spade Regen-opwekking
(deel 4)
8. De 1ste wederkomst van Jezus en de Bruiloft van het Lam
Bijlage 4: De plaats van de Bruiloft van het Lam tussen de zegels en de bazuinen
(deel 5)
9. De geboorte van de mannelijke zoon
(deel 6)
10. De tussentijd van de eerste 4 bazuinen
(deel 7)
11. De wegrukking van de mannelijke zoon
12. De val van satan en het begin van de grote verdrukking
(deel 8)
13. De wegname ofwel de bewaring van de Bruidsgemeente
(deel 9)
14. De 1ste fase van de grote verdrukking
(deel 10)
15. De 2de fase van de grote verdrukking
Bijlage 5: De verschillende tijdsperioden met betrekking tot de grote verdrukking
(deel 11)
16. De 3de en laatste fase van de grote verdrukking
Bijlage 6: De verschillende betrekkingen tussen zegels, bazuinen en fiolen/schalen
Advertenties

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van H Siliakus, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s