De helm der zaligheid

helm

Beschutting

Maar laten wij, die van de dag zijn (die “in het licht” wandelen – AK), nuchter zijn, bekleed met het borstharnas (SV: borstwapen) van geloof en liefde, en met de HOOP op de zaligheid als HELM. (1 Thess. 5:8, HSV).
Zó staat het geschreven in Gods Woord, de Bijbel. Déze helm hebben wij allen nodig. Waarom en waarvoor? Dat wil ik hier duidelijk maken.
Wij zien overal om ons heen, en heus niet alleen in de grote centra van onze samenleving, een geweldige drukte. Overal is men druk bezig met bouwen… hoog-opgaande constructies van flatgebouwen. Dit nu is, volgens Gods Woord, een “teken van de (eind)tijd”. De Here Jezus heeft naar dit “bouwen” verwezen, toen Hij sprak van “de dagen van Noach en van Lot” (zie Luk. 17:26-28). Zij die dit werk doen, en dus een werkzaam aandeel hebben in de opbouw van deze “hoogbouw” (om een vakterm te gebruiken), dragen allemaal een helm, omdat men rekening houdt met neervallend puin of anderszins. “Voorkomen is beter dan genezen” is een bekend spreekwoord.

De hoop op de zaligheid

Daar zijn overal gevaren. Moeiten, zorgen, problemen en/of verwarring die steeds weer (en steeds meer) op ons afkomen. Hoe dankbaar moeten wij, christenen, zijn, omdat God voorzien heeft in een HELM – DE HOOP OP DE ZALIGHEID”! Bovenstaande tekst van 1 Thessalonicenzen 5:8 vertelt ons van deze POSITIEVE BESCHERMING. Déze HELM, de hoop op de zaligheid, geeft ons de overwinning voor tijd en voor eeuwigheid. Wanneer de gelovige zijn of haar christelijke leven begint met het ontvangen van vergeving NA belijdenis van zijn of haar zonden, ontvangt hij of zij macht om voorwaarts te gaan en niet meer te zondigen[1]. En déze zaligheid reikt tot over het graf en tot de uiteindelijke overwinning.
In het Bijbelboek Hebreeën lezen wij van de sterke vertroosting, welke ervaren wordt door al degenen die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden”, welke HOOP wij hebben als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel[2] (zie Hebr. 6:18-19, HSV). Het is net als een geopenbaarde weg, die van dit leven reikt tot in het eeuwige leven. Wanneer wij déze weg willen gaan, ontvangen wij de verzekering, dat wij ook het doel zullen bereiken!

De apostel Paulus heeft echter ook gewaarschuwd voor de “verborgenheid der ongerechtigheid”[3] (zie 2 Thess. 2:7a, SV), welke reeds werkzaam was tijdens zijn leven. In dit verband heeft hij het dan ook over “de mens van de wetteloosheid (SV: de mens der zonde), de zoon van het verderf” (zie 2 Thess. 2:3, HSV), die geopenbaard zal worden. En wanneer wij de huidige conditie van en de situatie in de wereld gadeslaan, zo hebben wij de geloofsovertuiging dat die dag al zeer nabij is!

KLIK HIER als u deze korte overdenking verder wilt lezen.

CJH Theys
Enigszins bewerkt door A. Klein


[1] Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd”, van E. van den Worm.
[2] Als u meer wilt weten over de diep-geestelijke betekenis van de verschillende objecten in de Israëlitische Tabernakel kunnen wij u de studies Christus in de Tabernakel van CJH. Theys en/of De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe) van E. van den Worm aanbevelen.
Of zie ons Tabernakelschema (met plaatjes en een korte uitleg over de verschillende tabernakelobjecten).
[3] Zie eventueel op onze website de studie De verborgen ONgerechtigheid”, van CJH Theys.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Studie van CJH Theys, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s