ik zal wachten – Nadere verklaring van het wachten van de Bruidsgemeente

wachtende bruid

De zin van het wachten

Wachtend en uitziend – dat is de houding waarin de Bruidsgemeente op vele plaatsen in de Bijbel, en met name in de gelijkenissen van Jezus, getekend wordt. In de “dubbel-gelijkenis” van de huisdienaren in Lukas 12:35-48, waar de Bruidsgemeente van de laatste dagen wordt voorgesteld door de getrouwe dienstknecht(en), is sprake van “wachten op de wederkomende heer” (zie Lukas 12:36). In de gelijkenis van de 10 maagden[1] (zie Mattheus 25:1-13) gaat het over het wachten op de bruidegom. En de talentbeheerders uit de gelijkenis van de talenten (zie Mattheus 25:14-30) moeten hun buiten ‘s lands reizende heer verwachten. Geheel in overeenstemming hiermee worden wij in tal van andere Schriftgedeelten opgeroepen om uit te zien naar de wederkomst van Christus en ervoor te zorgen, dat die dag ons niet “als een dief” (d.i. onvoorbereid, onverwachts) zal bevangen. Uit de aangehaalde voorbeelden blijkt, dat dit wachten van de Bruidsgemeente betekent, dat zij leeft, rekening houdend met en zich voorbereidend op de wederkomst van de hemelse Bruidegom. Maar wat is nu, afgezien hiervan, de zìn van dit wachten? Moet er alleen maar gewacht worden omdat het nu eenmaal een bepaalde tijd duurt voordat de dag en het uur aanbreekt, door God de Vader bepaald, waarop onze Heer wederkomt? Of zou het ook kunnen zijn, dat God een bijzondere bedoeling heeft met dit laten wachten van de gelovigen? Deze indruk krijgen wij inderdaad, wanneer wij de genoemde gelijkenissen lezen. Het schijnt iets te maken te hebben met een scheiding[2] die zich in de Gemeente moet voltrekken: tussen getrouwen en ontrouwen, tussen wijzen en dwazen, en tussen nuttige en onnuttige gelovigen. De wachtenstijd is een “rijpingstijd”, een “toets” die moet uitmaken wie werkelijk de Here met een volkomen hart toegedaan zijn en wie niet. Waar de Bruidsgemeente een VOLMAAKTE Gemeente zal zijn, kan daarin geen plaats zijn voor halfslachtige en eigenzinnige christenen en natuurlijk al helemaal niet voor geveinsden. Toch is hiermee nog niet alles gezegd over dit wachten.

Kracht in zwakheid

Dieper inzicht aangaande deze zaak verschaft ons het 7de hoofdstuk van het boek Micha, waar wij in het 7de vers de profeet horen zeggen: Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God van mijn heil; mijn God zal mij horen(SV). Niets anders zal het ware kind van God te doen staan in het tijdsgewricht dat hier bedoeld wordt. Op het eerste gezicht getuigt dit van zwakheid, maar… de zwakheid en machteloosheid die hierin gedemonstreerd worden, zullen wonderlijk genoeg tegelijk zijn KRACHT tentoonspreiden. Dit komt in de tekst zelf reeds tot uiting, namelijk in het woordje “maar”, waarmee dit vers begint. Hiermee wordt uitgedrukt: ik zal mij verre houden van de hiervoor omschreven praktijken (zie Micha 7:2-6). Het ware kind van God zal zich afscheiden van de lieden die boosheid en ongerechtigheid bedrijven. Tegen deze achtergrond gezien is dit “wachten” geenszins een uiting van zwakheid, maar juist van KRACHT. Toch schijnt het aannemen van een (af)wachtende houding en het werkeloos te moeten toezien meer van zwakheid te spreken dan van kracht. Hoe komen we er dan bij om, even afgezien van die vasthoudendheid in het afwijzen van het kwaad, in dit “wachten” nog wel een tentoonspreiding van kracht te zien? De verklaring hiervoor vindt u in 2 Korinthe 12:9. Het zal zijn: Gods kracht die in ònze zwakheid wordt volbracht! De kracht die hier gemanifesteerd wordt is geen menselijke maar Goddelijke kracht, die in heiligmaking, overgave en geloof tot openbaring komt.

KLIK HIER als u deze overdenking verder wilt lezen.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Opwekking, Studie van H Siliakus, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

3 reacties op ik zal wachten – Nadere verklaring van het wachten van de Bruidsgemeente

 1. Henk Herbold zegt:

  Een bijzonder onderwerp en met wijsheid toegelicht. Een tijd van loutering voor de Gemeente, waarin alles wat “hout, hooi of stro” is zal verbranden, is inderdaad te verwachten, er is teveel namaak.
  De Bijbel voorzegt dat er een tijd komt dat er namaakchristenen zullen zijn die de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Dit zal uiteindelijk uitlopen op een gebeurtenis die in de Bijbel “de afval” wordt genoemd. Uit die afval zal de komende valse eenheidskerk ontstaan. (2 Tim. 4:3-4)

  De mensen zijn wel religieus (zelfs christelijk), ze houden zich nog wel bezig met religie. Ze halen zich immers “tal van leraars” bijeen. Het zijn echter leraars naar hun eigen begeerte, die hen vertellen wat zij graag willen horen. In plaats van de leraars die de waarheid van Gods woord met gezag, dus niet vrijblijvend, verkondigen (2 Tim. 4:1-2), brengen zij leraars bijeen die hen bezig houden met “verdichtsels”, met eigen menselijke en occulte speculaties, psychologische praatjes overgoten met een christelijk sausje, enzovoorts.

  Er zal echter ook een “heilig overblijfsel” zijn, die een leven van volkomen overgave leiden. De Heer geeft ons, dat we daarbij mogen horen.

  Like

 2. Elektra Sofi zegt:

  Prachtig stuk…!
  Shalom

  Like

 3. Een broeder in de Heer (via mail) zegt:

  Beste Annelies,

  Weet je dat de Heer je gebruikt tot Zijn eer?
  Voorbeeldje: Op 26 juli j.l. moest ik een beslissing nemen, waarmee ik weken worstelde. ‘Is dit van de Heer of niet?’ ‘Is alles nu mislukt, voor niets?’ De beslissing, waarvan ik aanvoelde (met genoeg twijfel overigens…) dat ik die moest nemen, zou ook andere mensen raken.
  Ik nam de beslissing die dag. En wat gebeurde er daarna, maar op dezelfde dag? De Eindtijdbode kwam in de mailbox met het artikel: ‘het wachten van de bruidsgemeente’. Je weet niet half wat voor een bevestiging dat was!
  Ja, laten we altijd blijven trachten de loop van de rivier van Gods Heilige Geest te ontdekken en te volgen…

  Dus… doorgaan, in de naam van onze Jezus.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s