De Heilige Geest verlost en maakt absoluut vrij

Het nu volgende artikel is het 3de hoofdstuk uit de studie:
De NATUURLIJKE MENS en de
HEILIGE GEEST“, geschreven door Bijbelleraar CJH Theys.

94_werkingen_heilige-geest_eindtijd

Daar is voorwaar géén belangrijker thema, dan “vervuld worden met de Heilige Geest”. Het leven van elke christen wordt eerst pas echt “vruchtbaar” wanneer hij of zij bij voortduring deze machtige vervulling ervaart. In de gelijkenis van “de ware Wijnstok en de ranken” (zie Joh. 15:1-8) heeft Jezus gezegd: “want zonder Mij kunt u niets doen” (Joh. 15:5c, HSV). Hier hebben wij een Bijbels beginsel (of: fundament), dat niet kan worden genegeerd zonder angst te veroorzaken. In de totaliteit van deze gelijkenis wordt één ding wel heel duidelijk: vervuld zijn met de Heilige Geest maakt de mens productief, en zonder deze wonderlijke vervulling is hij ONproductief! Lees en bestudeer de hele gelijkenis en wordt overtuigd.
Wij, als christenen, zijn in ons héle leven van Hem (d.i. van de Heilige Geest) afhankelijk, want Hij is Jezus’ Plaatsvervanger hier op aarde. Als positief bewijs verwijzen wij naar Jezus’ woorden in het Evangelie naar Johannes:

 • “Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een ANDERE TROOSTER geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de GEEST VAN DE WAARHEID… want Hij blijft bij u, en zal IN u zijn.(Joh. 14:16-17, HSV)
 • “Maar de Trooster, DE HEILIGE GEEST, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen ALLES wat Ik u gezegd heb.” (Joh. 14:26, HSV)
 • “Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen. (Joh. 15:26, HSV)

Dit alles hoort bij Zijn bediening en nog véél méér.

 • “En als Die (d.i. de Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld OVERTUIGEN VAN ZONDE, van gerechtigheid, en van OORDEEL: van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; en van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader, … en van oordeel, omdat ‘de vorst van deze wereld’ (d.i. de satan) geoordeeld is” (Joh. 16:8-11, HSV).

Hierin ligt voor christenen een sterkende troost in alle strijd des levens. Nog vele andere zaken heeft Jezus toegevoegd.

 • “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen IN HEEL DE WAARHEID; want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en DE TOEKOMSTIGE DINGEN ZAL Hij (d.i. de Heilige Geest) U VERKONDIGEN. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen (Joh. 16:13-14, HSV).

Genoeg om christenen te overtuigen van eerdergenoemde afhankelijkheid voor een vruchten-afwerpende-dienst in Gods Koninkrijk.
Eigenaardig, dat er vandaag-de-dag géén onderwerp, géén leerstelling in de Bijbel is te vinden waarover méér verwarring bestaat dan over de hier bedoelde vervulling, en het is treurig maar waar, dat vele mensen het belang ervan in hun leven niet willen zien noch begrijpen. Begrijpelijk, dat de duivel in deze niet bij de pakken blijft neer zitten, maar al zijn krachten en sluwheid aanwendt om te trachten de mens ervan te weerhouden Christus als Verlosser en Zaligmaker te geloven, en (als hem dit gelukt) die mens te weerhouden verlangen en begrip te tonen voor het belang en het werk van de Heilige Geest.
Een andere satanische tactiek is “het spelen op de gevoelige snaar van het menselijk gevoel”. Hij (d.i. satan) brengt in dat geval de vervulling met de Heilige Geest in verband met “emotionele excessen”! En in vele gevallen lukt hem dit (hélaas). Want in de praktijk zien wij, dat één van de absoluut verkeerde ideeën die mensen er op na houden, en die niet gebaseerd zijn op het Woord van de levende God, is dat zij afgaan op één of ander “gevoel”, welk laatste dan wordt versleten als vervuld zijn met de Heilige Geest. Het is daarom een kwestie van de hoogste importantie (en ook van de hoogste prioriteit) om te leren “hoe” de mens vervuld wordt met de Heilige Geest, en (ten tweede) wat hij/zij kan verwachten zodrà en zo gauw hij/zij vervuld wordt met Gods Geest.
Dat het Gods geopenbaarde wil is, lezen wij in Efeze 5 vers 18:

 • “En wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar WORDT VERVULD (gebiedende wijs !) MET DE (HEILIGE) GEEST”. (HSV)

Zèlf-onderzoek is een andere vereiste om de mens te doen inzien, waarin hij nog tekort schiet en door welke verborgen zonde hij/zij niet vervuld kan worden met de Heilige Geest. Voor biddend onderzoek in dit verband wordt verwezen naar Handelingen 20:28 en 1 Korinthe 11:28. De Bijbel kent géén verschil in zonden; dat wil zeggen, daar is géén “waarde-bepaling” in de Schrift, en op grond hiervan wordt elke zonde gelijk BEoordeeld en VERoordeeld!
Belijden doet de mens vergiffenis ontvangen en de beloofde reiniging (zie 1 Joh. 1:9). Voordat dit gedaan is, kan de mens niet vervuld worden met de Heilige Geest. Verlangen naar deze vervulling met de Heilige Geest doet bidden om deze vervulling. En Jezus zegt: “wie bid, die ontvangt” (zie Joh. 16:24). Voorts:

 • “Als u die (van nature) slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die (daarom) tot Hem bidden (Luk. 11:13, HSV).

Het is Gods wil en bedoeling, dat de met Gods Geest vervulde mens in zijn of haar verdere leven zal “wandelen door de Geest en de begeerte van het vlees niet zal vervullen” (Gal. 5:16, HSV). Met andere woorden: dat de zodanige mens “door de Geest (van God) zal leven, om ook door diezelfde Geest te wandelen” (Gal. 5:25, SV).

 • Gedoopt worden met de Heilige Geest (zie Hand. 2:38) is een eenmalige ervaring,
 • doch vervuld zijn met de Geest van God is een heel andere zaak en behoort elke keer opnieuw te worden gekend.
 • En vervuld blijven is een levenslange ervaring.

Dit is de gezonde leer en is niet voor andere, menselijke interpretatie vatbaar. “Wandelen door de Geest” is: bevrijd (verlost) worden van menselijke “zwakheden”. Deze kunnen overwonnen worden door Gods Geest. De mens wordt dan niet meer beheerst door zijn zwakheden, maar wordt beheerst door de Heilige Geest. In het leven van menige christen wordt juist hier de strijd gewonnen of verloren. Hij/zij blijft staan, indien hij/zij vasthoudt aan het eenmaal, uit genade, ontvangen geloof. Niet twijfelen, want “wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt” en zal niet ontvangen (zie Jak. 1:6-7). Hij/zij moet ook niet ophouden God in alles dank te zeggen, ofschoon hij/zij niets ziet, niets voelt, noch hoort, want ook dit is de wil van God (zie 1 Thess. 5:18).
Amen.

KLIK HIER als u de complete studie wilt lezen.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in de Heilige Geest, Geestelijke groei, Geestesgaven, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest, Studie van CJH Theys, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op De Heilige Geest verlost en maakt absoluut vrij

 1. Wim Vlak zegt:

  Heerlijke diepe Geestelijke Waarheid verbonden met het Fundament dat niemand leggen kan, dan reeds gelegd is: Jezus Christus.
  Vervuld met Jezus, is vervuld zijn met de Heilige Geest.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s