Boekbespreking 55: De symboliek der Bijbelse getallen (deel 1)

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar C.J.H. Theys[1]

Getallensymboliek

Thans maken wij een begin met de symboliek van de Bijbelse getallen. Het is nodig om aangaande deze dingen enig begrip te hebben. Om een arbeider te zijn, die het Woord des Heren recht snijdt, moet u dit Woord iedere dag onderzoeken.
Het Woord van God staat vol getallen. Dit brengt voor ons soms vele problemen met zich mee; maar God spreekt en handelt nooit doelloos. Het Woord is Geest. Het is vlees geworden. Het Woord van God heeft altijd 2 aspecten: een LETTERLIJKE en een GEESTELIJKE kant. Dit moeten wij altijd goed voor ogen houden. Als wij dit vergeten, en wij maken bijvoorbeeld een studie van de bediening van de Here Jezus Christus, dan struikelen velen, als zij een passage lezen, waarin staat aangegeven, dat de Heer zich onder de menigte bevond en men Hem wilde grijpen, maar op een gegeven ogenblik was Hij er niet meer. Velen denken dan: zou de Heer nu verstoppertje gespeeld hebben in die dagen? Zou Hij bijvoorbeeld, zoals Zacheüs, in een boom geklauterd zijn?Neen, zó is het niet. Daar het Woord vlees geworden is, is het mogelijk, dat u Hem op een gegeven ogenblijk in Zijn leven en bediening dàt ziet doen wat nodig is. Als zij Hem gegrepen hadden, toen Hij nog pas één jaar in Zijn bediening stond, zou Hij nooit de woorden hebben kunnen vervullen, die door de profeten gesproken waren ten aanzien van déze bediening. Dat Hij op een gegeven ogenblik verdwenen was en ze Hem niet vonden, komt, doordat het Woord Geest is. God is soeverein!  En zó is het met alle dingen, die wij in de Bijbel vinden. Alles heeft zijn letterlijke, maar bovenal zijn geestelijke waarde.
Om één en ander te verduidelijken, gaan wij naar Psalm 147:5 (SV): “Onze Here is groot en van veel kracht; Zijn verstand is geen getal (HSV: Zijn inzicht is onmetelijk). U kunt voor de alwijsheid van God niets in de plaats stellen. Die is niet uit te drukken in een getallenwaarde. Maar daarnaast zijn er weer andere dingen door God geschapen, waaraan wèl een getallenwaarde is vastgehecht.
Psalm 25:14a (SV): “De verborgenheid des Heren is voor degenen, die Hem vrezen”. In al deze getallenwaarden ligt een verborgenheid, die God alleen aan Zijn kinderen openbaart; aan degenen, die waarlijk leven met een heilige vreze in hun hart met betrekking tot de dingen, die in Gods Woord worden aangetroffen.
Daniël 2:28a (HSV): “Maar er is een God in de hemel Die verborgenheden openbaart”. Zie ook nog Daniël 2:47.
God kan zijn kinderen verborgenheden openbaren, die zij op hun beurt aan anderen kunnen bekend maken. Vandaar, dat wij lezen in het Nieuwe Testament, dat het Gods wil is, dat wij betrouwbare mensen zullen leren aangaande de verborgenheden van het Koninkrijk Gods, opdat zij op hùn beurt bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.

Beknopt overzicht van de symboliek der Bijbelse getallen:

1 – God de Vader.
2 – God de Zoon.
3 – God de Heilige Geest. Ook: volmaaktheid van getuigenis; individuele volmaaktheid.
3½ – De helft van 7; een deel van de volmaaktheid, gaande tot de voleinding toe.
4 – Typerend voor de God-mens (in het licht van God, wordende mens, en bemoeienis hebbende met deze aarde); het is dus ook het getal van de aarde. Tevens symboliek van het 4-voudig Zoonschap van de Here Jezus Christus.
5 – Verzoening.
6 – Het getal des mensen; ook symboliek van de mens onder satanische invloed.
7 – Goddelijke volkomenheid en heiligheid; ook het getal van de sabbat, van rust, van de Dag des Heren, het 1000-jarig Rijk.
8 – Een nieuw begin, nieuw leven, opstanding.
9 – Volheid van de Heilige Geest in vruchtdracht.
10 – Volkomenheid in oordeel, in gericht, in wet.
11 – Dit is het incomplete apostolische getal.
12 – Volheid van Goddelijke ordening, oftewel apostolische volheid.
13 – Rebellie.
14 – Volheid van de tijd.
24 – Priesterlijke ordening in het Koninkrijk Gods.
30 – Volwassenheid in bediening, ten goede en ten kwade.
40 – Volkomenheid in beproeving.
42 – Lijdzaamheid.
50 – Volheid in vrijheid; het getal van Pinksteren.
70 – Basisgetal voor toename in gerechtigheid zowel als in ongerechtigheid.
120 – Het einde van alle vlees.
600 – Goddelijk oordeel; totale afrekening in het raadsplan van God.

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein[2]


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook het “In memoriam”.
[2] Deze studie is – helaas – een al wat oudere (gescande) Bijbelstudie, die nog met een ouderwetse typemachine is uitgetypt! Reden: Het ontbreekt mij helaas aan genoeg tijd om op korte termijn aan het uittypen en bewerken van deze – inhoudelijk – waardevolle studie te beginnen. Ik spreek de hoop uit dat ook de inhoud van deze (nog ONbewerkte) studie voor velen tot geestelijke zegen mag worden.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Boek/studiebespreking, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s