Een misleidende leerstelling: ‘Eens gered – voor eeuwig gered’

Een duivelse, misleidende leerstelling

Dat niemand u zal verleiden met ijdele woorden

Herhaalde malen werden wij de laatste tijd lastig gevallen met de vraag: “Is de stelling: ‘Eenmaal gered, altijd gered’, Schriftuurlijk en dus van God”?
In ons hedendaagse Pinksteren[1] lopen er, helaas, velen rond die zichzelf geen afdoend antwoord kunnen geven op deze, in eerste aanleg, zó onschuldige vraag. Breedvoerige discussies – over en weer – hebben eerder verwarring en twijfel gezaaid in harten en levens, dan verhelderend gewerkt en/of zekerheid gevestigd in die gemoederen, die van deze vraag niet los konden komen.
Daarvandaan dat wij in de pen geklommen zijn. Ons doel is geen andere dan, om aan de hand van Bijbelse waarheden, aan te tonen dat de geponeerde stelling, die nota bene zelfs door voorgangers wordt gehuldigd, niet alleen ONschriftuurlijk is, maar veel méér, namelijk een perfecte satanische leugen en een duivelse “booby-trap”!
Vele onvoorzichtige christenen worden heden ten dage gevangen in – voor het menselijk oog en denken – onzichtbare netten, die uitgespreid worden door misleiders met de meest vrome gezichten. De meest tragische misleiding is die, die “het eeuwig leven” of “de eeuwige zekerheid” betreft. In de Bijbel vinden wij de eenvoudige en duidelijke instructies met betrekking tot “de enige weg van redding” en daarnaast vele waarschuwingen die ons zeer zeker zullen helpen om de “valstrikken van misleiding” te ontwijken, indien wij die waarschuwingen ter harte willen nemen. Wanneer wij slechts willen wandelen in het Licht van Gods Woord, zullen wij niet misleid worden; want dit Woord leert ons “hoe te leven” (hoe te “handelen en wandelen”), om straks in Gods hemel te komen, waar Jezus Zijn discipelen plaats heeft bereid.

Geen zonde komt binnen

Gods hemel is een reine en heilige plaats en God is een heilige God. Hij verwacht van Zijn volk dat zij hier op aarde een HEILIG leven zullen leiden, om straks met Hem in die hemel te kunnen leven, alwaar geen zonde wordt toegelaten… God veroordeelt elke zonde! Daartoe heeft God Zijn eniggeboren Zoon “vrijwillig” naar deze aarde gezonden, om hier te sterven en Zijn kostbaar bloed uit te storten, “opdat ieder die in Hem (d.i. in Jezus) gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft” (Joh. 3:16b, HSV).
Ten tijde van Christus’ geboorte zei de boodschapper uit de hemel: “…u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk ZALIG MAKEN (d.i. verlossen, bevrijden) van hun zonden” (Matth. 1:21, HSV).
Jezus kwam dus om ons van zonden te REDDEN, niet om ons in die zonden te laten. Hij kwam om ons los te maken (te bevrijden) uit de vaste omstrengelingen van de zonde(machten)[2], en om ons een NIEUW LEVEN[3] van OVERWINNING te schenken. Wanneer wij waarlijk “wedergeboren” christenen zijn, zo zullen wij óók werkelijk leven BOVEN zonde en zondemacht, want “ieder die uit God geboren is, DOET DE ZONDE NIET (1 Joh. 3:9a, HSV).

KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen.

CJH Theys
Enigszins bewerkt door A. Klein


[1] Ons hedendaagse Pinksteren = De huidige Gemeente(n) waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. De schrijver spreekt in deze studie vooral – als waarschuwing – tot de “eigen parochie”. Maar de inhoud van deze studie zal ongetwijfeld ook voor andere Gemeenten en/of christelijke groeperingen (kunnen) gelden.
[2] Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm.
[3] Zie eventueel op onze website de studie LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus (‘vers voor vers’ nader uitgelegd), van E. van den Worm.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys en getagged met , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Een misleidende leerstelling: ‘Eens gered – voor eeuwig gered’

  1. Frits Ockels zegt:

    Het lijkt notabene op taalgebruik van één van de ’52 zondagen’. Er is geen doorkomen aan.
    Maar inderdaad als mijn verlangen naar Christus uitgaat dan is er weinig te vrezen.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s