Ware aanbidding (Kom, laten wij aanbidden die Koning)

“Uw oliën zijn goed tot reuk,
Uw naam is een olie, die uitgestort wordt;
daarom hebben U de maagden
[1] lief” (Hooglied 1:3, SV).

Aanbidding - worship

De nabijheid van de Heer

Wij kunnen blij zijn elkaar weer te ontmoeten, maar dit is niet de voornaamste reden om onze onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. Wij mogen onze Heer ontmoeten! Hij heeft gezegd, dat Hij in het midden is, al zijn er maar twee of drie in Zijn naam vergaderd. Daarom, verzuim niet! Wie Hem nu niet verlangt te ontmoeten, zal Hem straks ook niet ontmoeten, wanneer Hij wederkomt. Zeg daarom ook nooit: “Zo de Here wil, kom ik naar de samenkomst”, want Hij wil dat altijd, maar u wilt niet! Vooropgesteld natuurlijk, dat u naar een Gemeente gaat waar het Woord recht gesneden wordt en de Geest niet wordt gedoofd. Hij wandelt nog altijd te midden van de kandelaren (beeld van de 7 Gemeenten – zie Openbaring 1:12-13 en 20b). Waar het Woord zuiver verkondigd wordt en men zich aan de leiding van de Heilige Geest onderwerpt, daar is Jezus’ tegenwoordigheid door Bruiloftskinderen te proeven en (als het ware) in te ademen. Als u tot Christus’ Bruid[2] wilt behoren, zal dat getuigenis van de Bruid uit het Hooglied[3] ongetwijfeld weergeven wat ook in uw ziel leeft.
Uw oliën zijn goed tot reuk
(Hooglied 1:3a, SV). Gaarne ruiken wij de oliën, de odeurs[4], van onze Bruidegom, want als we deze ruiken, is Hijzelf ook nabij en aanwezig! Het is de geur van Zijn nabijheid. Onze ziel begeert Zijn nabijheid. Daar waar wij als Zijn Lichaam bijeen zijn, waar de kostelijke olie van het Hoofd op ons neerdaalt (zie Psalm 133:2), maar ook in die zin, dat wij dagelijks persoonlijk Zijn gemeenschap zoeken: “wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn” (Psalm 73:28, HSV). Laat mij de geur van Zijn oliën mogen inademen! Dit verlangen drukt een begeren uit naar alles wat van Jezus is. Het is een begeren om Zijn werkelijke tegenwoordigheid te mogen kennen. En dit zou het eigenlijke en diepste motief moeten zijn van onze aanbidding. “Alles aan Hem is begeerlijk!” (zie Hooglied 5:16). Het brengt de ware Bruiloftskinderen in zielsverrukking, in aanbidding. Opmerkelijk is dit spreken over reuk en geur. De neus wijst in de tabernakel van (het hoofd van) de mens naar het Reukofferaltaar (zie de brochure: “De Tabernakel van de Mens”[5] van CJH Theys). Het gebed is de adem van de ziel, maar aanbidding is het innige verlangen van de ziel naar Jezus. Het innige verlangen om Zijn tegenwoordigheid in te ademen: “Waar Gij zijt, Here, wil ik ook vertoeven!”

Uitgestorte olie

Overigens is er geen volmaking in aanbidding mogelijk zonder de Heilige Geest, de Geest der gebeden. “Olie” is tevens een beeld van de Heilige Geest. Eerst “wijn” (zie Hooglied 1:2), nu “olie”. Door de liefdesgemeenschap met Hem, bezitten wij de vreugde van de Heilige Geest (de wijn). Door onze bereidheid alles wat Hij vraagt aan Hem en voor Hem te geven, komen wij tot het bidden en aanbidden door de Heilige Geest (de olie), Die God ons heeft beloofd. Gehoorzaamheid en heiligmaking[6] dienen het gebed om de Heilige Geest te ondersteunen. Dat wij hier beslist met een verwijzing naar de Heilige Geest te doen hebben, blijkt uit wat erop volgt:
Uw naam is een olie, die uitgestort wordt(Hooglied 1:3b, SV). Daarbij mogen we denken aan zo’n kruik die gebroken wordt en de kostelijke inhoud uitgestort. “CHRISTUS WERD VOOR ONS VERBROKEN OP GOLGOTHA EN DAARDOOR KON DE HEILIGE GEEST WORDEN UITGESTORT – op ons, Zijn Gemeente. En daarom mogen ook wij geuren naar de reuk van Christus. “God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt…” (2 Korinthe 2:14, HSV – lees ook nog de verzen 15-17). Met de Heilige Geest gezalfde christenen “geuren naar Christus”! Jezus Zelf was tijdens Zijn aardse omwandeling bovenmate vervuld met de Heilige Geest.

KLIK HIER als u deze overdenking verder wilt lezen.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein


[1] Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ (Over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd) van A. Klein/E. van den Worm.
[2] Zie eventueel de studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”, van E. van den Worm.
[3] Zie eventueel de studie Beschouwingen over het boek Hooglied”, van H. Siliakus.
[4] Odeur = Reukwater, parfum = Hier: Een zich verspreidende geur, namelijk de geur van Christus.
[5] Deze studie is – helaas – niet in mijn bezit. Wel de (uitgebreide) studie: Christus in de Tabernakel; over de geestelijke betekenis van de verschillende tabernakelobjecten, van CJH Theys.
[6] Zie eventueel de studie Heiligmaking”, van E. van den Worm.
.
.
.

Wij wensen u GEZEGENDE Kerstdagen toe !!

 .

Zie eventueel ook nog onze eerder geplaatste artikelen rond Kerst:

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, de Heilige Geest, Geestesgaven, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Heiligmaking, Studie van H Siliakus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Ware aanbidding (Kom, laten wij aanbidden die Koning)

 1. Anamaria zegt:

  Lucky me I discovered your site unintentionally,…
  Merry Christmas!

  Like

 2. In name of God zegt:

  Jesus will rise.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s