Het gebed van de Man in de diepte (n.a.v. Zacharia 1:8)

Afbeelding

Onze Hogepriester

God spreekt door dromen en visioenen. In deze laatste dagen mogen wij verwachten dat Hij dit steeds vaker zal doen. Wij willen ons nu verdiepen in een visioen dat, lang geleden, door de profeet Zacharia[1] werd ontvangen en dat beschreven wordt in Zacharia 1:7-17 (HSV):

  • “…het woord van de HEERE tot Zacharia,… de profeet: Ik zag ’s nachts, en zie, een Man Die op een rood paard reed en Hij stond tussen de mirten[2] die zich in de diepte bevonden, en achter Hem waren er rode, bruine en witte paarden. Ik zei: Mijn Heere, wat betekenen deze dingen? Toen zei de Engel Die met mij sprak tegen mij: Ík zal u laten zien wat deze dingen betekenen. Toen antwoordde de Man Die tussen de mirten stond: Dit zijn degenen die de HEERE uitgezonden heeft om het land door te gaan. En zij antwoordden de Engel van de HEERE, Die tussen de mirten stond, en zeiden: Wij zijn het land (de gehele aarde) doorgegaan, en zie, heel het land zit neer en is stil. Toen antwoordde de Engel van de HEERE en zei: HEERE van de legermachten, hoelang is het nog dat U Zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop U deze 70 jaar toornig bent geweest? De HEERE antwoordde de Engel Die met mij sprak met goede woorden, troostrijke woorden. De Engel Die met mij sprak, zei tegen mij: Predik: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Met grote na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Maar Ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ík was een weinig toornig, maar zíj hebben geholpen het erger te maken. Daarom, zo zegt de HEERE: Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid; Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de HEERE van de legermachten, en het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Predik verder: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede, de HEERE zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen.”

In dit 1ste visioen van deze profeet wordt ons iets wonderlijks getoond: Zacharia zag “een Man op een rood paard” en deze Man blijkt de “Engel des Heren” te zijn (zie Zacharia 1:10-11). De Engel des Heren is niemand anders dan onze Here Jezus Christus Zelf. Hij is een Oudtestamentische manifestatie of theofanie (d.i. verschijning) van de Zoon van God. En wij zien de Zoon van God hier in de bediening, waarin Hij met name staat in de Nieuwe Bedeling[3] ofwel ONZE tijd. Wij lezen namelijk in vers 12 dat Hij bidt tot God: HEERE van de legermachten, hoelang is het nog dat U Zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop U deze 70 jaar toornig bent geweest?Hij (de Here Jezus Christus) staat hier in Zijn bediening van Voorspraak en Middelaar. Hij bidt tot Zijn Vader, de HEERE van de legermachten”. Hij is onze hemelse Hogepriester, Die door Zijn eigen bloed eenmaal is ingegaan in het hemelse Heiligdom (zie Hebreeën 9:11-12).[4] Hij bidt en pleit daar thans voor ons, Zijn volgelingen, Zijn Gemeente. Niet alleen onze zaligheid hebben wij aan Hem te danken, maar ook het feit dat wij staande kunnen blijven in het geloof! Voortdurend bidt en pleit Hij voor ons. Hij bidt, opdat ons geloof niet ophoudt. Hij bidt de Vader, zo zien wij hier, om ontferming voor u en mij. Zijn wij ons dit bewust? “Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn” (Klaagliederen 3:22a, HSV).

Het begin van de weeën

Het Jeruzalem waarvoor de profeet onze Heer hoorde bidden, is in laatste instantie de Gemeente des Heren. Vanuit deze hoek gezien gaat het in dit visioen dan in het bijzonder over een bepaald tijdsgewricht, voor ons zonder moeite herkenbaar als ONZE tijd! Immers is in de afgelopen ongeveer 70 jaren[5] (dit getal wordt in Zacharia 1:12 genoemd) in deze wereld gebeurd wat hier beschreven wordt. “Rode, bruine en witte paarden” hebben “de gehele aarde doorlopen” (zie Zacharia 1:8-11). Paarden typeren in de Bijbel geestelijke machten. De rode paarden zijn de machten achter alle oorlogsgeweld, terrorisme en bloedvergieten, dat in de afgelopen 70 jaren de aarde “roodgekleurd” heeft zoals nimmer tevoren. Bruine paarden spreken van hongersnoden en ziektegesels, waardoor de mensheid in deze en de vorige (20ste) eeuw getroffen werd, op grotere schaal dan ooit in de geschiedenis is voorgekomen. Bruin is de kleur van de dood; denk aan de afgestorven bruine bladeren die in het najaar van de bomen vallen. In dezelfde tijd zijn echter ook de witte paarden van geestelijke opwekkingen en oplevingen rondgegaan door de wereld. Hoe groot is Gods genade! Als Zijn oordelen over de aarde gaan, wil Hij toch de volkeren nog gerechtigheid leren (zie Jesaja 26:9b).[6] Wit is de kleur van Goddelijke gerechtigheid. Het gaat in dit visioen dus over de tijd van het “begin van de weeën” (zie Mattheüs 24:8) en alles wijst erop, dat wij nu in deze tijd leven. Dezelfde tijd wordt onder meer beschreven in Openbaring 6:2-8,[7] waar eveneens sprake is van zinnebeeldige paarden.

KLIK HIER als u dit artikel verder wilt lezen.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein


[1] Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de ‘vers voor vers’ Bijbelstudie De eindtijd-profetieën van de profeet Zacharia en/of De visioenen van Zacharia (en de – geestelijke – betekenis ervan voor de Bruidsgemeente)”, van E. van den Worm.
[2] Uit de Bijbelse encyclopedie: De mirt (Myrtus communis)… groeit bij voorkeur in de omgeving van water. In de dalen rondom Jeruzalem stonden mirtenbosjes (Zach. 1:8)… Het is een middelgrote heester met altijd groene, donker-glimmende bladeren… die voor versiering gebruikt worden bij o.a. bruiloftsfeesten en om de geurende, etherische olie. Mirtetakken werden in bijbelse tijden gebruikt voor de opbouw van de loofhut.
[3] Nieuwe Bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens NA Christus’ (1ste) komst aangeeft.
[4] “Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte (d.i. hemelse) tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt (zoals de tabernakel van Mozes), dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.” (Hebr. 9:11-12, HSV)
[5] Geschreven in 1987 toen, binnen 70 jaar, 2 wereldoorlogen hadden plaatsgevonden (1914-1918 en 1940-1945). Maar ik denk dat het visioen NU – anno 2014 – nog actueler is, daar het over Zijn volk “Jeruzalem en Sion” gaat, waarbij de telling vanaf rond 1948 waarschijnlijker is.
[6] “Want wanneer Uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is.” (Jes. 26:9, HSV)
[7] Zie eventueel op dit weblog de ‘vers voor vers’ Bijbelstudie van het boek Openbaring “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL” van CJH Theys, voor de uitleg van hoofdstuk 6:2-8.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bidden/Gebed, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Heiligmaking, Oordelen Gods, Studie van H Siliakus en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s