Daniel, hoofdstuk 1 (+ inleiding): ‘vers voor vers’ UITLEG

DAN 2 STATUE ROCK

Historische inleiding

Het Boek Daniël is een heel belangrijk Boek in de Bijbel. Zonder dit Boek zijn vele dingen uit het Boek Openbaring niet te verstaan. Maar omgekeerd zijn ook vele dingen in het Boek Daniël niet te verstaan zonder de verklaring in het Boek Openbaring.[1]
Het Boek Daniël spreekt van de dingen, die behoren tot ‘de tijd van het einde’.
Om de omstandigheden te verstaan, waarin Daniël, zijn vrienden en zijn volk verkeerden, is een korte historische inleiding noodzakelijk. Wij zullen dan verstaan, hoe Daniël in Babylonische ballingschap terecht is gekomen, en wat God zoal jegens zijn volk heeft toegestaan.
Slechts een deel van het gehele volk (van de in totaal 12 stammen) van Israël ging in Babylonische ballingschap, namelijk: Het “huis van Juda” (zie o.a. 2 Kon. 24:8-16), bestaande uit de stammen Juda en Benjamin.
De 12 stammen van Israël hebben sinds Jozua in Kanaän gewoond (zie o.a. Deut. 32:48-52, Joz. 1:1-6, 3:10 en 14:1). De eerste tijd werden zij door richteren geregeerd (zie het Bijbelboek Richteren, hoofdstuk 1 t/m 21), later door koningen (zie o.a. het Bijbelboek 1 en 2 Koningen). Saul, David en Salomo zijn de enige koningen geweest die over alle 12 stammen geregeerd hebben. Na de dood van Salomo viel het koninkrijk in 2 delen uiteen; het werd verdeeld onder Rehabeam (zie 1 Kon. 11:42-43 t/m 12:1-19 en 14:21) en Jerobeam (zie 1 Kon. 11:29-36). Vanaf die tijd werden, in het Goddelijk raadsplan van verlossing, 10 stammen tezamen gekend als “Israël”, de andere 2 (overige) stammen vormen tezamen “Juda”. Vanaf dat ogenblik kennen wij dus niet meer het onverdeelde koninkrijk Israël, maar onderscheiden wij 2 koninkrijken, namelijk:

 1. het koninkrijk Israël, met als hoofdstad Samaria, en
 2. het koninkrijk Juda, met als hoofdstad Jeruzalem.

Gods Woord spreekt in dit verband ook verder van 2 “huizen”:

 1. het huis van Juda en
 2. het huis van Israël(zie o.a. Jeremia 3:18, 5:11, 11:10, 13:11, 31:31 en Hebreeën 8:8).

Wie deze 2 (“huizen”) in de Bijbel, wat hun verdere historie en profetie betreft, niet uit elkaar houdt – tot op de huidige dag zijn zij nog verdeeld – zal nooit komen tot het rechte (d.i. juiste) verstaan van de ontwikkelingen en vervulling van die profetieën in deze laatste dagen van de tijdsbeding, waarin wij leven.

KLIK HIER als u deze ‘vers voor vers’ studie (hoofdstuk 1 van Daniël) verder wilt lezen of downloaden.

CJH Theys[2]
Bewerkt door A. Klein

.


[1] Zie eventueel op dit weblog de ‘vers voor vers’ Bijbelstudie van het boek Openbaring, met de titel: “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZALvan CJH Theys en/of de studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring) van H. Siliakus.
[2] KLIK HIER voor meer informatie over Bijbelleraar CJH Theys.

.

NOOT A. Klein
Degenen die misschien liever niet willen wachten op het vervolg van deze vernieuwde, digitale versie van Daniël, kunnen wij verwijzen naar de oorspronkelijke, complete (gescande) studie.
Ik spreek graag de hoop uit dat de inhoud van deze (nog ONbewerkte) studie voor velen tot geestelijke zegen mag worden.

 1. Daniël, deel 1 (hoofdstuk 1 t/m 3) KLIK HIER
 2. Daniël, deel 2 (hoofdstuk 4 t/m 8) KLIK HIER
 3. Daniël, deel 3 (hoofdstuk 9 t/m 12) KLIK HIER

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Israël/huis van Israël, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Uitleg over het boek Daniël en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Daniel, hoofdstuk 1 (+ inleiding): ‘vers voor vers’ UITLEG

 1. Henk Herbold zegt:

  In deze studie van het boek Daniël wordt weer op voortreffelijke wijze een inleiding gegeven op de oud testamentische geschiedenis en tevens de toekomst van Gods volk Israël. Duidelijk is dat de Heer tot op de dag van vandaag wonderlijk met dit volk heeft gehandeld en Hij zal dat ook blijven doen in de dagen die nog komen. Als we zien wat het volk door alle eeuwen heeft doorgemaakt en meegemaakt, dan kunnen we menselijkerwijs ons afvragen, waarom het allemaal zo moest gaan. Maar lezen we Gods Woord dan blijkt dat God, door alles heen, Zijn plan op Zijn tijd en wijze volvoert.
  De Heer heeft Daniël veel zaken bekendgemaakt betreffende de voltooiing van dat plan. Laten we ook in de afleveringen die nog zullen volgen op dit weblog, samen kijken hoe dat plan eruit ziet.
  De studie is weer bijzonder compleet en absoluut de moeite waard om te lezen en te bestuderen.
  Van harte aanbevolen.

  Like

 2. Tim Manikus zegt:

  De tijd snelt voorwaarts en de hemelklok tikt zijn laatste seconden weg. Laten deze hoofdstukken van Daniel ons allemaal wakker schudden. Na zoveel jaren is de actualiteit daarvan alleen maar toegenomen. Gods Woord is en blijft Ja en Amen!
  Absoluut aanbevolen!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s