De 2 beesten: de antichrist en de valse profeet

het beest uit de zee

Eeuwenlang hadden degenen die zich interesseerden voor Gods raadsplan, de Bijbel ijverig bestudeerd en zich verwonderd over het vele, dat daarin gevonden werd met betrekking tot een komende en te verwachten “wereldleider”, aan wie de naam is gegeven van “het beest” (zie o.a. Openbaring 11:7, 13:1-4, 14:9-11, 17:3+7-17).
Tijdens hun bespiegelende beschouwingen hebben zij het van tijd tot tijd gewaagd om “dit beest” te identificeren. En nu wij zijn aangeland in, wat de Schrift noemt, “de laatste dagen” van de tijdsbedeling van de Heilige Geest[1] (óók de tijdsbedeling van ‘de Gemeente van Jezus Christus’), blijft de openbaring van dit individu (de eerdergenoemde wereldleider) nog altijd een verborgenheid. Om de één of andere reden, die alleen God kent, wordt zijn identiteit tot nog toe geheim (in de betekenis van: verborgen) gehouden. Toch weten wij, dat hij in de eindtijd van de tijdsbedeling waarin wij nu leven, zal verschijnen en dat allen hem zullen kennen.
De Schrift zegt:

  • “En u weet wat hem (d.i. de antichrist) nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid (SV: de verborgenheid der ongerechtigheid) is al werkzaam. Alleen is er Iemand Die hem nu weerhoudt (d.i. de Heilige Geest werkend door de waarlijk Geestvervulde gelovigen heen – AK), totdat hij (deze Goddelijke macht, werkend door de Geestvervulde gelovigen heen) uit het midden (van deze wereld) verdwenen is (vanwege de wegvoering of “bewaring” van deze Geestvervulde gelovigen, zijnde de Bruidsgemeente – zie Openbaring 3:10 en 12:6+14 – AK). En DAN ZAL DE WETTELOZE (d.i. de antichrist) GEOPENBAARD WORDEN. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn (zichtbare weder)komst[2] (d.i. aan het eind van de grote verdrukking – AK).” (2 Thessalonicenzen 2:6-8, HSV)

Verder wordt ons in Gods Woord ook geopenbaard, dat er op het einde van deze tijdsbedeling niet alleen één beest zal verschijnen op het wereldtoneel om de algehele controle te hebben over de hele wereld, maar dat er tweeBEESTEN” zullen zijn.
Deze onloochenbare waarheid wordt ons geopenbaard in het profetische Boek Openbaring. In de presentatie van deze twee beesten ontvangen wij een profetisch beeld van wat wij mogen verwachten in de culminatietijd (d.i. in de laatste dagen of uiterste periode) van deze tijdsbedeling (van 2000 jaar – zie noot 1).
Toen de apostel Johannes dit sluitstuk van de Schriften schreef, op het eiland Patmos in de Egeïsche Zee, zo ongeveer in 96 na Christus, werd hem opgedragen om duidelijk melding te maken van:
1)      de dingen welke “u hebt gezien”,
2)      de dingen welke “er zijn” en
3)      de dingen welke “hiernà zullen (moeten) geschieden” (zie Openbaring 1:19).
Tot “wat hierna zal (moeten) geschieden” – vele catastrofen, wereldwijde gebeurtenissen, wereldomvattende cataclysmen, en hoogst belangrijke personaliteiten – behoort eveneens de openbaarmaking van DEZE TWEE BEESTEN.

KLIK HIER als u dit artikel verder wilt lezen.

CJH Theys[3]
Enigszins bewerkt door A. Klein

*******************************

[1] De totale periode van deze tijdsbedeling (tevens het tijdperk van Genade, ofwel tot behoudenis door geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus) is een periode van 2000 jaar, dat begon NA Christus’ 1ste komst.
[2] Zie eventueel ons artikel: De Wederkomst van Christus nader bekeken”, door A. Klein.
[3] Voor meer informatie over Bijbelleraar CJH Theys, zie zijn “In Memoriam”.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Studie van CJH Theys, Uitleg over het boek Openbaring en getagged met , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op De 2 beesten: de antichrist en de valse profeet

  1. A.P. Nuijten zegt:

    Mevr. Klein wat een geweldige uitleg van de te verwachte eindtijd, en de komst van Jezus Christus.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s