Van Golgotha naar de Opperkamer

Golgotha

Bij het schrijven van dit artikel, schiet mij een tekst te binnen, die ik hierbij uit Gods Woord citeer: “Christus heeft ons vrijgekocht (SV: verlost) van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en OPDAT wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.” (Galaten 3:13-14, HSV)
Dit Schriftwoord leert ons verstaan, dat “de belofte van de Vader” (zie o.a. Lukas 24:49 en Handelingen 1:4), namelijk de gave van de Heilige Geest[1], gebaseerd is op Christus’ kruisdood.

In Zijn afscheidsboodschap aan Zijn discipelen, heeft de Here Jezus tevoren de bediening van de Heilige Geest duidelijk uiteen gezet. Deze zou in haar totaliteit een “getuigende bediening” zijn, want Jezus zei: “Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen (Johannes 15:26, HSV). In Johannes 16 kondigde Jezus de taak van de Heilige Geest meer gedetailleerd aan, zeggende tot de Zijnen:

  1. dat de Geest der waarheid zal leiden in al de waarheid,
  2. dat Hij (d.i. de Heilige Geest) niet van Zichzelf zal spreken,
  3. dat Hij zal verkondigen wat Hij gehoord heeft,
  4. dat Hij de toekomende dingen bekend zal maken,
  5. dat Hij Jezus zal verheerlijken, en
  6. dat Hij alles uit de Zoon zou nemen.

Van dit alles kunnen wij lezen in Johannes 16:13-14 (HSV): “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij (d.i. Jezus) verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.”
Johannes 16:15 – waar staat: “Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen” – maakt ons duidelijk dat, zo doende, op deze wijze, de Heilige Geest het eeuwige voornemen van God zou onthullen, opdat Christus in alles en allen verheerlijkt zal worden.

 Na Zijn wonderbaarlijke opstanding uit de doden vertoonde Jezus Zich in de avond “op die eerste dag van de week” aan Zijn discipelen, die met “gesloten deuren bijeen waren”. Nadat Hij gezegd had: “Vrede zij u!”, toonde Hij hun Zijn doorboorde handen en Zijn gewonde zijde, en zij zagen de nagelgaten en de speerwond. Bij die gelegenheid sprak Jezus Zijn zegen uit, welke gepaard ging met de rotsvaste zekerheid: “ZOALS (SV: GELIJKERWIJS) de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik óók u.” Dus, op dezelfde wijze, zoals Jezus kwam en gezonden was door de Vader, ZO werden NU zij door DE ZOON gezonden. Hij blies toen op hen allen, zeggende: “Ontvang de Heilige Geest” (zie Johannes 20:19-22). De WEDERGEBOORTE werd op dat moment hun ERVARING!
Het was eerst (d.i. pas) na Zijn hemelvaart, en nadat Hij van de Vader de belofte (volgens Luk. 24:49 en Hand. 1:4) ontvangen had, dat Hij de Heilige Geest uitstortte op de 120 wachtende discipelen in de Opperzaal[2] van de tempel in Jeruzalem.

  • KLIK HIER als u dit artikel verder wilt lezen (of wilt printen).

CJH Theys
Enigszins bewerkt door A. Klein

********************************************************

[1] Zie eventueel onze studies De natuurlijke mens en de Heilige Geesten/ofDe Gever en Zijn Gavenvan CJH Theys.
[2] Zie eventueel onze studie De Opperzaalgemeente, van H. Siliakus.

***********************************************************************************

.

Wij wensen u GEZEGENDE PAASDAGEN toe !!

Zie eventueel ook nog onze eerdere overdenkingen bij Pasen (of Goede Vrijdag):

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in de Heilige Geest, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Studie van CJH Theys, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s