Pinksteren, wat nu !?

Spade_Regen

Bevindingen en opmerkingen aangaande de hedendaagse gemeentelijke (voort)gang

Terug naar Pinksteren!
Deze kreet wordt het vaakst gehoord, en zij komt van degenen die menen, dat slechts hier de oplossing ligt voor de Gemeente en haar noden. Terug naar de “opperkamer-ervaring”![1] Terug naar de doop met de Heilige Geest en het spreken met nieuwe tongen![2] Maar, is dit werkelijk het enige antwoord, en de enige oplossing?
Begin aan de restauratie!
Een aantrekkelijke “slagzin”, die inderdaad vele harten in beroering brengt. En zo vertelt de één aan de ander: “Nù is het de tijd voor de grote restauratie”… “Nù mogen wij nieuwe waarheden en nieuwe ervaringen verwachten”. Is dit het antwoord en de oplossing voor de noden in deze dagen?
Bekering, bekering!
In bijna elk crisis-uur van de Gemeente wordt “bekering” gepredikt. Telkens en telkens weer horen wij hetzelfde thema, en óók wij vragen ons af, of wij hier de sleutel vinden, waarnaar al zo lang uitgekeken wordt.
Let op de nieuwe dingen!
“God is bezig om IETS NIEUWS te scheppen en wij moeten daarop letten!”, zo wordt ons aangezegd. Wij moeten zorgen dit niet te missen, anders lopen wij de kans om de komende opwekking te missen. Is dit zo? Is dat “nieuwe” inderdaad de oplossing voor de bestaande noden van de Gemeente?
Terug naar Handelingen!
Dit is weer een andere, vaak gehoorde, uitroep. Velen beweren hier, dat wij terug moeten naar het Boek der Handelingen… “Wij moeten”, zo vervolgen zij, “de wonderen en tekenen van die tijdsperiode wederom beleven”. Zouden wij hierin de oplossing vinden voor alle problemen van de Gemeente?
Niets anders dan lofzang en aanbidding!
“Neen”, zeggen anderen, “aanbidding in de Geest is de oplossing voor alle vraagstukken – de enige weg om méér kracht te ontvangen van God – de overwinning op satan en zijn demonen[3] , het geheim van volkomen bevrijding, en de van God verordineerde weg om het Heilige der heiligen binnen te gaan”. Moet de Gemeente het antwoord èn de oplossing zoeken in déze richting?
************
Ziehier de vele geluiden, kreten, uitroepen en stemmen die overal worden gehoord, en waaraan de Gemeente alle aandacht moet schenken, verwachtende dat toch ergens voor haar “de sleutel”, “het geheim”, “de laatste openbaring”, “de panacee”[4], is weggelegd. En aan welke van deze moet zij zich dan houden?
Wij pretenderen niet “het recept” te hebben! Wat wij hier neerschrijven mag dan ook alleen maar worden beschouwd als een zwakke poging om datgene naar voren te brengen wat wij zo al hebben “gezien” en “opgemerkt” en onze “bevindingen” ter zake.

Pinksteren[5] is voor de Gemeente van de Here Jezus Christus “het begin”, “de eerste sport op de ladder”, de “introductie” voor een nieuw en groter arbeidsveld van geestelijke activiteiten. Wij dienen daarom alles, wat de Pinksterervaring ons biedt, vast te houden om VERDER VOORWAARTS TE GAAN IN DEZE GEESTELIJKE ERVARING!

KLIK HIER als u dit artikel verder wilt lezen (of wilt printen).

CJH Theys
Enigszins bewerkt door A. Klein

******************************

[1] Zie eventueel de studie De Opperzaalgemeente, van H. Siliakus.
[2] Zie eventueel de studie De natuurlijke mens en de Heilige Geesten/ofDe Gever en Zijn Gavenvan CJH Theys.
[3] Zie eventueel de studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm.
[4] Panacee = Letterlijk: Een middel tegen alle kwalen (ook bijv. van de maatschappij); een wondermiddel.
[5] Pinksteren = In eerste instantie de voorzegde “vroege Regen”: Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest op de dag van het 1ste (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest(zie Hand. 2:1-4), nodig voor het ontstaan van de Nieuwtestamentische Gemeente. God spreekt in de Bijbel over “de vroege en de late regen”.
De Spade (of Late) Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd (zie Joël 2:23b en 28-29), nodig om de Gemeente(leden) – vooral in geestelijke zin – klaar te maken voor persoonlijke groei en om nog vele zielen te kunnen winnen voor Christus tijdens de (wereldwijde) opwekking (zie o.a. Matth. 24:14).
Zie eventueel ook nog – op ons weblog www.eindtijdbode.blogspot.com van 24-4-2010 – het artikel De ‘Spade Regen opwekking’ van H. Siliakus.

.

Wij wensen u een gezegend Pinksterfeest toe !!

Zie eventueel ook nog onze eerdere overdenkingen bij Pinksteren:

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bekering, de Heilige Geest, Geestelijke groei, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Studie van CJH Theys, Volmaaktheid in Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s