Paulus’ positieve OPENBARING: Waarnaar dient de Gemeente van de Here Jezus Christus uit te zien in de laatste dagen?

Uitzien naar Christus wederkomst

Inleidend woord:

U, als lezer, kan dit artikel beschouwen als een vervolg van het voorgaande artikel “Pinksteren, wat nu!?[1], doch u kunt het ook lezen als “apart staand”, dus los van eerdergenoemd artikel.
Wij willen dit gaarne overlaten aan allen die het (zullen) lezen en die de tijd willen nemen om één en ander biddend te OVERDENKEN.

De brieven van de apostel Paulus

Wanneer wij de brieven van de apostel Paulus grondig bestuderen, dringt de volgende vraag zich aan ons op. Waarnaar dient de Gemeente van de Here Jezus Christus uit te zien in de laatste dagen? Zijn het allemaal “nieuwe dingen en zaken”? Nieuwe leerstellingen, nieuwe ervaringen, nieuwe manifestaties en/of nieuwe indrukken? Wat zal het zijn?
Voorwaar, wij moeten doordrongen zijn van de onomstotelijke waarheid dat wij in de laatste dagen, juist in deze, te maken hebben met de meest vreemdsoortige en (misschien) juist daarom zó sterk imponerende gebeurtenissen. Wij schrijven het neer uit overtuiging: In de bijna 50 jaren die achter ons liggen, en waarin wij Pinksterkringen[2] van alle zijden hebben mogen gadeslaan, hebben wij – uit eigen aanschouwen – haast niet meer te tellen “nieuwigheden” gezien… vanaf nieuwe vormen van aanbidding tot nieuwigheden op het gebied van Bijbeluitleg en nieuwe, daadwerkelijke vertolkingen, die vergezeld zijn gegaan met uitbundige vreugde (zo heet dan het zogenaamde “dansen in de Geest”).
Naar onze mening is het nu hoog tijd om ons terdege te bezinnen, en om zó doende een meer “positieve” stelling te poneren.
We willen daarom met de volgende vraag beginnen: “Welke is de Nieuwtestamentische voorstelling van de Gemeente van de Here Jezus Christus?” En daarop volgend: “Wat volgt op de Pinkster-ervaring als zondanig?
Er is één antwoord, na bestudering van de eerdergenoemde brieven van de apostel Paulus (DE PAULINISCHE[3] OPENBARING genaamd). Met de apostel schrijven wij (SV): “…DEZE VERBORGENHEID (HSV: dit geheimenis),… welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekend gemaakt… die van alle eeuwen verborgen is geweest in God…” (Efeze 3:3+5+9 ingekort – lees Efeze 3:1-12 en Kolossenzen 1:15-27 helemaal).
Hier hebben wij dan te maken met die “OPENBARING”, die zelfs andere apostelen, zoals Petrus en Jakobus, in het begin niet ten volle “begrepen” (verstaan) hebben. Zie hiervoor 2 Petrus 3:15-16 (HSV): “en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.”
U vraagt zich misschien af waaruit deze “OPENBARING” dan wel bestaat?

KLIK HIER als u dit artikel verder wilt lezen (of wilt printen).

CJH Theys
Enigszins bewerkt door A. Klein

******************************

[1] Dit artikel,“Pinksteren, wat nu!?”, kunt u vinden op dit weblog, bij de datum 5-6-2014. Ook dit artikel is geschreven door CJH Theys.
[2] Pinksterkringen = Gemeente(n) waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. De schrijver spreekt in deze studie vooral (ook als waarschuwing) tot de “eigen parochie”. Maar de inhoud van deze studie zal ongetwijfeld ook voor andere Gemeenten en/of christelijke groeperingen (kunnen) gelden.
[3] Paulinisch = Van of als bij de apostel Paulus.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in de Heilige Geest, Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Geestesgaven, Studie van CJH Theys, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s