Het vuur van de smeden (n.a.v. Zacharia 1:18-21)

vuur vd Geest

Verwarring en dwaling

Nog altijd is de belofte van kracht dat de Heilige Geest ons IN ALLE WAARHEID zal leiden, vooropgesteld dat wij ons willen laten leiden. De Heilige Geest zal de getrouwe gelovigen in elk tijdsgewricht bekend maken wat zij moeten doen. En Hij (d.i. Gods Geest) zal alle geestelijke waarheid levend maken voor hen.
In Zacharia 1 lezen wij dat de profeet “vier horens” zag, die het volk des Heren verstrooiden. Maar daarna zag hij ook “vier smeden”, die op hun beurt deze “horens van de heidenen” neerwierpen:
“Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie: vier horens. En ik zei tegen de Engel Die met mij sprak: Wat betekenen deze horens? En Hij zei tegen mij: Dat zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Vervolgens liet de HEERE mij vier smeden zien. Toen zei ik: Wat komen die doen? Hij zei: Dat waren de horens die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar dezen (de 4 smeden) zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de horens van de heidenvolken neer te werpen, die de hoorn opgeheven hebben tegen het land Juda om het te verstrooien.” (Zacharia 1:18-21, HSV)
Dit was het tweede visioen dat Zacharia ontving[1] en net als het eerste heeft het (ook) betrekking op de treurige geestelijke toestand van de Gemeente des Heren in de laatste dagen. Doch ook hier gloort hoop. Nooit eerder was er zoveel verwarring en verstrooiing onder de christenen en zoveel dwaling en afwijking van de (Bijbelse) Waarheid. Toch toont God hier, dat dit niet het einde zal zijn. Een glimp van iets nieuws laat Hij ons zien. Daarom is het juist nu zo belangrijk dat wij ons door de Heilige Geest willen laten leiden. Die zal ons IN ALLE WAARHEID leiden. Hij leert ons om NU onze ogen op te heffen, zoals ook Zacharia deed (zie 1:18a), wat niet samen kan gaan met allerlei bezigheden, zo zult u begrijpen. Wanneer wij vandaag de dag zoveel bedrijvigheid zien in allerlei soorten van christelijke arbeid (of wat ervoor door moet gaan), hebben wij dit mede te zien als een duidelijke vingerwijzing. Er wordt vandaag veel “gebouwd”, ondernomen, ook in de christelijke Gemeente. De dagen van Noach zijn weergekeerd (lees Lukas 17:18). Maar het Woord van God wordt op grote schaal gehinderd in zijn loop; boze[2] en ongeschikte mensen hebben op vele plaatsen “de touwtjes in handen”. Waarachtige kinderen Gods zouden juist nu moeten verstaan, dat de Here hen roept tot de priestertaak bij uitnemendheid: het gebed! In 2 Thessalonicenzen 3:1-2 leest u wat van u gevraagd wordt: “…bid voor ons dat het Woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden, zoals ook bij u, en dat wij verlost mogen worden van de slechte en boosaardige (SV: ongeschikte en boze) mensen. Want niet allen hebben het (ware/juiste) geloof.” (HSV)

Hef uw hoofd en ogen op! Onze Here Jezus Zelf, sprekende over de dagen voor Zijn wederkomst, heeft gezegd: “Wanneer nu deze dingen (de “tekenen” beschreven in Lukas 21:25-26) beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is” (Lukas 21:28, HSV). Leef met uw ogen hemelwaarts gericht, bid en verwacht! Wanneer wij in gehoorzaamheid doen wat van ons gevraagd wordt, namelijk “de ogen opheffen”, zal de Here ons ook doen “zien”! God Zelf toonde aan Zacharia wat geschieden zou. Hij zal het ook ons tonen, wanneer wij de verlossing van Sion verwachten en daarvoor bidden.

  • KLIK HIER als u dit artikel verder wilt lezen (of wilt printen in PDF).

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

*****************************************

[1] Boze mensen = Hier: Door de boze (d.i. satan) geïnspireerde mensen.
[2] Bij interesse in de uitleg van andere visioenen van Zacharia, zie onze GRATIS studie De eindtijd-profetieën van de profeet Zacharia”, van E. van den Worm.

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bidden/Gebed, De antichrist(elijke tijd), de Heilige Geest, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Het vuur van de smeden (n.a.v. Zacharia 1:18-21)

  1. NOOT A. Klein:
    Om een mij onbekende reden is de melding van plaatsing van bijgaande studie niet overal doorgegeven (o.a. bij de volgers via Facebook en Twitter). Vandaar dat ik de studie HERblog, in de hoop dat de melding dan wel overkomt!

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s