Gods Evangelie, een kracht tot oplossing van alle problemen

Gods Evangelie

De apostel Paulus heeft door genade ERVAREN, dat het antwoord op het onafgebroken “dilemma” van de mens alleen gevonden wordt in het Evangelie van Gods eniggeboren Zoon, Jezus Christus! Tenzij en totdat Christenen dit verstaan, zal zowel het individuele geloofsleven krachteloos, als het Gemeentelijk leven impotent (= geestelijk onbekwaam voor de taak) zijn om een stervende wereld te redden van de gewisse en met zekerheid dreigende ondergang. Ja, zij zal in deze gelijk zijn aan iedere andere menselijke instelling of groepering.
Het Evangelie is niet louter één fase van de waarheid, die bij een bepaalde gelegenheid wordt gepresenteerd, of die wordt genegeerd, al naar gelang de situatie. In het Evangelie plaatst God het “gehele spectrum van menselijke noden”.
Ook is het Evangelie niet het beginpunt, dat wij zo vlug mogelijk moeten verlaten en achter ons moeten laten, op onze weg naar “geestelijke volwassenheid”. Ten slotte is het Evangelie ook niet één van Gods programma’s om de ongelukkige, rampzalige, ellendige en armzalige toestand van de mens te verlichten.
O, neen; het is ZIJN PROGRAMMA, in die zin dat het GODS ANTWOORD BEVAT in verband met de menselijke NOOD van alle tijden! Dat wil zeggen, dat sociale, politieke en economische hervormingen hun “genezing” horen te hebben in het eeuwige Evangelie van Jezus Christus. Zelfs “ontwapening en vrede” hebben hun oplossing alléén in dit Evangelie.
Zij, die geloven, weten ook maar al te goed, dat de onnoemelijke zwaarte van menselijke tragedie en misère uiteindelijk alléén wordt opgelost in het Evangelie.
Nogmaals, wij moeten niet vergeten, dat al die grote onverklaarbare levensproblemen géén andere praktische oplossing hebben dan juist in het Evangelie. De Evangelisatie-prediking is daarom geen zaak, geen specialiteit, alleen maar in het leven geroepen voor een gering aantal Christenen… Maar het Evangelie is: GODS ANTWOORD… op ALLE sociale èn economische èn politieke èn industriële èn internationale èn vooral rassen-vraagstukken… Daarom kan de prediking van het Evangelie nooit worden beschouwd als een “bezigheid”, die alleen de Gemeente van Christus is toevertrouwd. Neen, de Gemeente van Jezus Christus is in het leven geroepen om in de wereld te Evangeliseren![1] Halleluja! Want, als mensen gered worden door de prediking, worden zij IN en DOOR DE KRACHT VAN CHRISTUS krachtdadige, levende instrumenten in hun onmiddellijke omgeving. Daar is ook in deze een wet van “oorzaak” en “gevolg”: verloste mensen worden gebruikt om anderen te verlossen door de kracht van de Heilige Geest.[2] Zij infiltreren als het ware en dringen door tot in alle onderdelen van menselijke relaties; en dat gebeurt in de kracht en in de reddende liefde van het Evangelie van Jezus Christus. Hieruit bestaat de GODDELIJKE STRATEGIE.

Een “Christelijke” gemeenschap, bestaande uit niet-wedergeboren mensen, is op zichzelf een mislukking! Vroeg of laat krijgt men te maken met allerlei “frustraties”. Haar grootste en meest krachtvolle invloed heeft de Gemeente van Jezus Christus alleen dàn, wanneer zij altijd en overal getrouw blijft aan het haar toevertrouwde en eeuwige Evangelie.[3] Zij zal falen, niet beantwoorden aan haar roeping en tenslotte ten ondergaan, zodra dit Evangelie wordt beschouwd als een doodgewone en alledaagse zaak. En dit geldt zowel voor het collectieve als voor het individuele gedrag.
Het Evangelie is dàn alleen “een KRACHT van GOD”, wanneer het HOOFDZAAK IS EN BLIJFT!
Hiervan overtuigd door ervaring heeft Paulus betuigd:

 • “Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is EEN KRACHT van God TOT ZALIGHEID voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid (SV: de rechtvaardigheid) van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof,…” (Rom. 1:16-17, HSV).

CJH Theys[4]
Enigszins bewerkt door A. Klein

******************************

[1] Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie Onze aardse roeping: ‘En u zult Mijn getuigen zijn van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel op onze website de studie De werkingen van de Geest in de eindtijd van E. van den Worm en/of de studies De natuurlijke mens en de Heilige Geesten/of De Gever en Zijn Gaven”, beiden van CJH Theys. (noot AK)
[3] Het EEUWIGE Evangelie (volgens Openbaring 14:6):
Dit is het Evangelie, dat, gezuiverd van alle menselijke en duivelse inbreng en uitleg, klip en klaar aan de gehele wereld zal worden verkondigd. Het zal, als een licht, aan de wereld Gods genade verkondigen en allen deelgeven aan deze genade; genade die, door de (kruis)dood op Golgotha en door de opstanding van het Lam van God is volbracht (zie Hebr. 9:11-15 en 10:14). En dit zal overal gebeuren, waar mensen zich waarachtig tot God hebben bekeerd èn zich overgegeven onder belijdenis van schuld. (noot AK, overgenomen uit de studie: De 7 Geesten van God en van het Lam van God van E. van den Worm)
[4] Voor meer informatie over Bijbelleraar CJH Theys, zie zijn “In Memoriam”.

************************

PDF (om bovenstaande studie uit te printen/te downloaden)

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in de Heilige Geest, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest, Studie van CJH Theys, Woord en Geest en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Gods Evangelie, een kracht tot oplossing van alle problemen

 1. Henk Herbold zegt:

  Opnieuw een geweldige boodschap van God, van deze bijzondere Bijbelleraar Rev. C.J.H.Theys.
  Natuurlijk, er zijn momenten in ons leven waarop we ons zwak voelen. Momenten waarin we het soms uitschreeuwen om hulp en om kracht. Juist dan is het goed om deze studies te lezen en te herlezen. Als we ons daarna richten tot God, dan zullen we de uitwerking van de boodschap ook zien in ons leven. Het Evangelie bevat echt alles wat we nodig hebben, om sterk te zijn in de momenten dat we ons feitelijk zwak voelen.

  Opmerking:
  Wat een voorrecht dat er iemand is die de moeite neemt deze studies voor ons te digitaliseren. De vrucht van dit werk zal pas in de eeuwigheid ten volle zichtbaar worden.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s