Daniël, hoofdstuk 3: De beproeving van de vurige oven

(Tevens een verwijzing naar de tijd van en vlak voor de grote verdrukking)

DAN 2 STATUE ROCK

Het gouden beeld van koning Nebukadnezar

Daniel 3:1, “Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte 60 el was, en zijn breedte 6 el. Hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel (SV: het landschap van Babel).”
In hoofdstuk 2 (van Daniël) lazen wij dat Nebukadnezar droomde van een groot beeld en, door de openbaring en uitleg van Daniël, wist hij dat hij deel had aan dat beeld: hij was dat gouden hoofd. Deze droom was voor hem een waarschuwing van God. Maar, verblind door zijn hoogmoed zag hij die waarschuwing niet; hij zag alleen dat beeld en dat goud dat hij mocht uitbeelden en waar hij zo trots op was. Hij liet later dat beeld, dat na de openbaring van Daniël in zijn geheugen was gegrift, namaken. Het moest nu geheel van goud zijn en zijn heerlijkheid èn de heerlijkheid van zijn koninkrijk uitbeelden. Na het lezen van de volgende verzen van dit hoofdstuk zullen wij weten, dat het bij het maken van dit beeld in zijn bedoeling heeft gelegen om dit gouden beeld te laten aanbidden als een godheid. Via de aanbidding van dit beeld zou ook hij, het “GOUDEN hoofd” (zie Dan. 2:38), goddelijke eer deelachtig worden.
In verband met dit bovenstaande gaan wij Openbaring 13 in beschouwing nemen, het hoofdstuk van de manifestatie van de antichrist in de laatste dagen.[1] Er valt hier een profetische parallel te trekken.
In Openbaring 13 is er sprake van twee beesten. Het 1ste beest komt uit de volkerenzee; het is de manifestatie van de antichrist. Het 2de beest komt uit de aarde en is op zichzelf een demonische geest. Het is de manifestatie van de valse profeet. Is het 1ste beest een satanische imitatie van de Christus (hij heet daarom ook ANTI-christ), het 2de beest is een satanische imitatie van de Heilige Geest, de Geest van God. Hij (dit 2de beest) wordt daarom door de Schrift “valse profeet” genoemd (zie o.a. Openb. 16:13, 19:20 en 20:10). De Geest van God is machtig om ons dingen te verkondigen en ons indachtig te maken (zie Joh. 16:13-15); de “valse profeet” in zijn manifestatie imiteert Hem in deze dingen. De antichrist en “valse profeet” zijn mensen, maar ze zijn bezeten door helse machten. De antichrist is bezeten door satan zelf! De “valse profeet” zal maken, dat de gehele wereld de antichrist zal aanbidden; zoals de Heilige Geest Degene is, Die ons ertoe brengt om de Here Jezus Christus te aanbidden. Aanbidding van de Here Jezus Christus, onze “waarachtige God en het eeuwige Leven” (1 Joh. 5:20), komt niet uit onszelf. Uit onszelf is niets goeds; alles omtrent verlossing en het Eeuwige Leven is GENADE. Het is God Zelf, Die door Zijn genade het WILLEN en het WERKEN in ons leven van elke dag uitwerkt. Het is hierdoor dat wij, naar de mate van het gevorderd zijn in het proces van de wedergeboorte, méér en méér gaan “jagen naar de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere God zal zien” (zie Hebr. 12:14).
Naar diezelfde mate worden ook de werkingen van de Heilige Geest door ons heen openbaar en verlangen wij de Naam van de Here Jezus Christus groot te maken en Zijn Woord te eren, niet ophoudende te bidden om meerdere gaven… en vruchten van de Heilige Geest.
Vóórdat de Grote Verdrukking in volle kracht op aarde zal worden gemanifesteerd, wordt eerst de antichrist geopenbaard; vlak daarna treedt ook de “valse profeet” op. Zoals Nebukadnezar in feite een beeld van zichzelf liet maken om dat te laten aanbidden, zo zal de “valse profeet” de mensen ertoe bewegen een beeld van de antichrist te maken.
“En het (andere, 2de beest – zie Openb. 13:11) misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het (1ste) beest (zie Openb. 13:1). En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem (het 2de beest) werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.” (Openb. 13:14-15).
De “valse profeet”, zelf gedreven door een helse grootmacht, zal het beeld demonisch doen bezetten, waardoor het óók kan spreken. Daarom zullen alle mensen – op straffe van de dood, als zij zouden weigeren – komen en dat beeld van het beest aanbidden. Ook Nebukadnezar zou zijn volk doden, al wie zijn beeld niet wilde aanbidden.

KLIK HIER als u deze ‘vers voor vers’ studie (hoofdstuk 3 van Daniël) verder wilt lezen of downloaden.

CJH Theys
Bewerkt door A. Klein

*******************************

[1] Zie eventueel op dit weblog de ‘vers voor vers’ Bijbelstudie van het boek Openbaring, hoofdstuk 13 met de titel: “De antichrist en zijn heerschappijvan CJH Theys.

.

NOOT A. Klein
Degenen die misschien liever niet willen wachten op het vervolg van deze vernieuwde, digitale versie van Daniël, kunnen wij verwijzen naar de oorspronkelijke, complete (gescande) studie.
Ik spreek de hoop uit dat de inhoud van deze (nog ONbewerkte) studie voor velen tot geestelijke zegen mag worden.

 1. Daniël, deel 1 (hoofdstuk 1 t/m 3) KLIK HIER
 2. Daniël, deel 2 (hoofdstuk 4 t/m 8) KLIK HIER
 3. Daniël, deel 3 (hoofdstuk 9 t/m 12) KLIK HIER

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Eindtijdstudie, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Uitleg over het boek Daniël en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Daniël, hoofdstuk 3: De beproeving van de vurige oven

 1. Henk Herbold zegt:

  De geschiedenis van de vurige oven uit het boek Daniël heeft mij altijd geboeid. Het leert ons dat God ook bij ons is in een situatie die lijkt a.h.w. op een vurige oven. Die zekerheid, ja dat vertrouwen, mogen we hebben ook voor de donkere antichristelijke tijd die nog over de wereld zal komen.

  Prachtige geschiedenis, opnieuw geweldig nauwkeurig en vakkundig gedigitaliseerd door de auteur van de Eindtijdbode. Zeer actueel, want het spreekt over wat nog gaat komen en hetgeen ook voorzegd is in het boek Openbaring.

  De moeite waard om te bestuderen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s