Daniël, hoofdstuk 4: De 2de droom van Nebukadnezar (vers voor vers UITLEG)

 DAN 4 DREAM

God bemoeide Zich met koning Nebukadnezar

Daniël 4:1-3, “Koning Nebukadnezar aan alle volken, natiën en talen die op de hele aarde wonen: Moge uw vrede toenemen. Het behaagt mij (Nebukadnezar) de tekenen en wonderen die de allerhoogste God aan mij gedaan heeft, te kennen te geven. Hoe groot zijn Zijn tekenen en hoe machtig Zijn wonderen! Zijn Koninkrijk is een eeuwig Koninkrijk en Zijn heerschappij is van generatie op generatie.”
In deze boodschap, die Nebukadnezar richt tot alle ingezetenen van zijn rijk, getuigt hij van Gods grootheid. Ook uit hij een profetie met de woorden: “Zijn Koninkrijk is een eeuwig Koninkrijk!” Hij had als heidens koning geen notie van het Raadsplan van God, maar hier sprak hij een woord, dat in Gods Bijbel opgetekend is (zie Dan. 7:27, een visioen van God aan Daniël). Hij kon dit alleen hebben laten schrijven, omdat de Geest van God hem duidelijk had gemaakt, dat God een eeuwig Koninkrijk heeft. Een heidense koning profeteert hier van het 1000-jarig Vrederijk, dat straks door ons wordt verwacht. Hoe wonderbaar, dat de Geest van God zo kan werken. Gods Geest werkt aan een ieder, aan Wie Hij werken wil.
Natuurlijk is het zó, dat als wij ons willens en wetens tegen God BLIJVEN verzetten, de Geest van God in ons leven uitgeblust wordt! Als wij niet bewust rebelleren tegen God, zal Zijn Geest genadig zijn; zelfs voor de kannibalen in de binnenlanden van Australië en Nieuw Guinea (West Irian). Hij is niet alleen een God voor u en mij, of voor een bepaald volk of ras. Ook wordt Zijn Heilige Geest niet slechts gegeven aan enkelingen of aan een bepaald volk of ras, maar aan geheel het mensdom.

 • “Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte (Petrus sprak tot Joden en Jodengenoten[1]) en voor uw kinderen (dat waren nog Joden, ofwel: Joodse nakomelingen) en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal (uit de overige, heidense volken, waaruit ook wij[2] voortgekomen zijn). (Hand. 2:38-39)

Deze teksten en nog vele andere uit Gods Woord manen ons tot voorzichtigheid in ons oordeel, opdat wij niet te vlug zouden zeggen: “Met deze of gene heeft de Geest van God geen bemoeienis.”
Vele ouders zeggen: “Mijn kind is nog te klein voor de samenkomst.” Hoe weet u hoe en wanneer de Geest van God werkt? Wij lezen in Johannes 3:8 dat wij niet eens weten vanwaar de wind komt en waarheen hij blaast. Wij zien pas dat er wind is, als de molenwieken draaien of als wij hem langs ons heen voelen strijken. Ook Gods Geest kunnen wij niet zien of eerder opmerken of Hij moet aan een ziel werken; dan weten wij dat de Geest van God in ons midden is en werkzaam is. Brengt daarom uw gehele gezin in de samenkomst. God kan allen gebruiken!
Lees in het boek Exodus met hoeveel dingen de Israëlieten uit Egypte getrokken waren. God had dit alles wonderbaar voor Zijn tabernakel[3] kunnen gebruiken. Pas als wij de Geest van Christus hebben, worden wij bekwaam gemaakt om Hem in Zijn doen en laten te begrijpen. Laten wij niet onverschillig voorbijgaan aan Gods wil, want er is een zegen weggelegd voor hen, die acht willen slaan op wat God in hun leven doet en zegt.

 • KLIK HIER als u deze studie (hoofdstuk 4 van Daniël) verder wilt lezen of downloaden.

CJH Theys
Bewerkt door A. Klein

********************************************************************
[1] Jodengenoten = proselieten = Dit zijn bekeerlingen tot het Jodendom.
[2] Bij dit “wij” wil ik graag een opmerking plaatsen. De schrijver schrijft het vanuit zijn situatie, en hij kwam uit Nederlands Indië (het huidige Indonesië), maar voor sommigen van “ons westerlingen” kan onderstaande van toepassing zijn:
Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda, Benjamin en Levi, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de verharding is gekomen (Rom. 11:25).
>>> Zie eventueel op onze website het artikel ANDER nieuws over Israël – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammenvan A. Klein.
[3] Als u meer wilt weten over de diep-geestelijke betekenis van de Israëlitische Tabernakel (en al de verschillende objecten) kunnen wij u de studies Christus in de Tabernakel van CJH Theys en/of De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe) van E. van den Worm aanbevelen.
*****************************************************

NOOT A. Klein
Degenen die misschien liever niet willen wachten op het vervolg van deze vernieuwde, digitale versie van Daniël, kunnen wij verwijzen naar de oorspronkelijke, complete (gescande) studie.
Ik spreek de hoop uit dat de inhoud van deze (nog onbewerkte) studie voor velen tot geestelijke zegen mag worden.

 1. Daniël, deel 1 (hoofdstuk 1 t/m 3) KLIK HIER
 2. Daniël, deel 2 (hoofdstuk 4 t/m 8) KLIK HIER
 3. Daniël, deel 3 (hoofdstuk 9 t/m 12) KLIK HIER

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Nuttige studie als 'basiskennis', Oordelen Gods, Studie van CJH Theys, Uitleg over het boek Daniël en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Daniël, hoofdstuk 4: De 2de droom van Nebukadnezar (vers voor vers UITLEG)

 1. Henk Herbold zegt:

  Een bijzondere uitleg van het geweldige Bijbelboek Daniël. Voortreffelijk gedigitaliseerd en aangevuld met vele verwijzingen voor degene die er graag een studie van willen maken.
  Het lezen en bestuderen van de Bijbel geeft altijd veel geestelijk inzicht, maar in het bijzonder zo’n actueel en profetisch Bijbelboek als Daniël.
  Van harte aanbevolen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s