De Stem des Heren – God spreekt ook NU nog

Gods stem horen

God spreekt

Het horen van de Stem des Heren behoort tot de grootste voorrechten die een mens ten deel kunnen vallen. Menigeen keerde terug van een dwaalweg door het horen van die Stem. Menige ziel werd uit de diepe put en de ruisende kuil (= een kuil vol kolkend water – zie Ps. 40:3) verlost, waarin hij of zij zat, toen Gods Stem sprak. En velen ontvingen het antwoord en de uitweg, uit het probleem waarmee zij worstelden, door het spreken van God. En nog spreekt Hij, ook al wordt nogal eens gezegd dat Hij Zich heden ten dage verbergt. Als u dit ook van mening bent of het zo ervaart, gedenk dan aan wat er geschreven staat: “Uw zonden maken een scheiding tussen uw God en u” (zie Jes. 59:2). Maak het dan in orde met God.
In Micha 6:9 (HSV) lezen wij: “De Stem van de HEERE roept tot de stad: – (want) Uw Naam ziet uit naar wat wezenlijk is – Hoor de roede (= ga niet voorbij aan de “taal” van de kastijding) en Wie hem voor u bestemd heeft (namelijk: God Zelf).”
De Stem des Heren weerklinkt nog! De diepste duisternis daalt over de aarde of over een leven, als God zwijgt. Denk aan koning Saul, de verworpene, de man tot wie God niet meer sprak, omdat hij volhardde in ongehoorzaamheid. Maar God spreekt nog! Nog is Hij genadig. Er staat hier (in Micha 6:9) zelfs, dat Hij ROEPT! U kunt er dan van op aan, dat het zeer dringend is! En de toestand IS heden ten dage dringend. Duisternis komt over de volkerenwereld. Er is nog maar zo weinig te zien, dat zelfs massa’s christenen de weg zijn kwijtgeraakt! Gebruik, in deze duisternis, uw oren om te horen! “Wie oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt vandaag”. Het is waard om op te merken, dat in de aangehaalde tekst gezegd wordt dat de Stem des Heren met name roept tot de STAD. Zo wordt de Gemeente des Heren menigmaal voorgesteld in het profetisch Woord. Het gaat in dit hoofdstuk over de Israëlvolken[1] in de eindtijd, over de goddeloosheid die zij bedrijven, maar de Heer roept in het bijzonder tot de STAD. Zijn Stad (ofwel: de plaats waar Hij Woont) is Zijn Gemeente. Hij spreekt in het bijzonder tot de Gemeente in deze tijd. Hij heeft allereerst bemoeienis met Zijn eigen Huis. Maar bij dat Huis Gods begint ook het oordeel! (zie 1 Petr. 4:17)

Bezuinprediking

Neem de boodschap van de roede ter harte, zo wordt de “huisgenoten Gods” voorgehouden. Wat wil dat zeggen? Dat er kastijdingen komen, ja, dat er al sprake is van zware kastijdingen. Waar? Niet in de levens van de kinderen der wereld, maar in de levens van de kinderen Gods! Uiteraard zijn die kastijdingen er altijd geweest, maar NU, in onze tijd, zijn ze er in het bijzonder, omdat het OORDEEL over het huis van God REEDS IS BEGONNEN. Wij zien die roede Gods ook al over de wereld gaan en dat zegt ons dan, dat de reiniging van de Gemeente al verder op weg is dan wij misschien denken. Ga daarom niet voorbij aan de kastijdingen en beproevingen die u, als kind van God, treffen. Hoor naar die roede! Wat zegt zij ons? BEKEERT U! Wat is haar boodschap? MAAK, U GEREED VOOR DE KOMST DES HEREN! Velen denken dat alleen wereldlingen zich moeten bekeren. Dit verklaart waarom er straks zovele eersten de laatsten zullen zijn en omgekeerd, als de Bruiloft van het Lam[2] is gekomen. Bekeerde wereldlingen zullen de plaatsen innemen van onbekeerde kinderen Gods!
Wij leven in de dagen van het profetische BAZUIN-FEEST. Lees hierover in het boek van de profeet Joël (hoofdstuk 2). Hoort u de bazuin nog niet? In vele gemeenten is inderdaad alleen maar “een onzeker geluid” te horen (zie 1 Korinthe 14:8[3]). Maar, bedenk wel, dit ontslaat niemand van de plicht om te horen naar wat de Geest vandaag tot de gemeenten zegt[4] (zie Openbaring 2 en 3)! De brandende vraag waarmee u en ik nu moeten worstelen, vindt u in het onderhavige hoofdstuk van het boek Micha (hoofdstuk 6). Hoe zal ik de Here tegemoet gaan? “Waarmee zal ik de HEERE tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God?” (Micha 6:6a, HSV). Belangrijk, als u straks, als Jezus wederkomt, wilt behoren bij de Bruiloftschare. Juist daarom echter geen vraag voor “straks”, maar voor NU! Hoe komt u NU tot Hem? Hoe dient u Hem NU? Niet voor niets is er vervolgens in dit hoofdstuk sprake van “bedriegerij)”! Lees Micha 6, de verzen 10-11.[5] Het is niet alleen wat wij zien in de wereld van vandaag. Het gaat hier in de eerste plaats om DE WIJZE WAAROP VELE CHRISTENEN GOD DIENEN IN DEZE TIJD. Zij dienen Hem met de lippen alleen. Zij geven Hem niet wat Hem toekomt. Zij nemen af van wat van Hem is. Daarom zal van dezulken ook afgenomen worden wat zij nog hebben! (zie o.a. Matth. 13:12+25:29, Mark. 4:25, Luk. 8:18+19:26)

 • KLIK HIER als u dit artikel verder wilt lezen (of wilt printen in PDF).

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

*******************************

[1] Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda, Benjamin en Levi, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de verharding is gekomen (zie Rom. 11:25).
>>> Zie eventueel op onze website het artikel ANDER nieuws over Israël – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammenvan A. Klein.
[2] Zie eventueel op onze website de studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm.
[3] “Want… als de bazuin een onherkenbaar geluid geeft, wie zal zich gereedmaken voor de strijd?”
[4] Meer uitleg over de 7 Gemeenten uit Openbaring hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3? Zie op dit blog de studie “De OPENBARING van Jezus Christus: Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL” van CJH Theys.
[5] “Zijn er in het huis van de goddeloze nog schatten door goddeloosheid verkregen en een krappe efa, wat te verfoeien is? Zou Ik rein zijn met een goddeloze weegschaal en met een zak valse weegstenen?”

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Studie van H Siliakus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op De Stem des Heren – God spreekt ook NU nog

 1. Henk Herbold zegt:

  Bijbelleraar H. Siliakus heeft, door de inspiratie van de Heilige Geest, deze prachtige studie geschreven. Mede door de nauwkeurige wijze van digitaliseren door A. Klein, is het nu voor breder publiek op internet beschikbaar.
  Mijn gebed is dat heel veel mensen het zullen lezen en mede daardoor een nauwe relatie met Jezus mogen ontwikkelen.

  ‘Het horen van de Stem des Heren behoort tot de grootste voorrechten die een mens ten deel kunnen vallen’.

  Er zijn christenen die niet meer geloven dat God nog persoonlijk tot Zijn kinderen wil spreken. Ze zeggen, ‘ze horen nooit iets van God en dus weten ze bijna zeker dat God al honderden jaren zwijgt’. Feitelijk is het vreselijk als je er zo over denkt.
  De Bijbel leert immers dat God een Vader is, die intens veel van Zijn kinderen houdt en welke liefhebbende vader zou nu niet met zijn kinderen willen spreken, dat is gewoon ondenkbaar. Het is juist zo oneindig kostbaar als je beseft dat God je Vader is en dat jij Zijn dierbare kind mag zijn, dat je geliefd bent door Hem. Als je dat ten diepste beseft, verandert alles in je leven.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s