Daniël, hoofdstuk 5: Gods afrekening met Babel en zijn koning Belsazar

DAN 2 STATUE ROCK

Belsazar ontheiligde de vaten des Heren

Daniël 5:1-4, “Koning Belsazar richtte een groot feestmaal aan voor zijn duizend machthebbers, en in tegenwoordigheid van die duizend dronk hij wijn. Onder invloed van de wijn beval Belsazar dat men de gouden en zilveren voorwerpen (SV: vaten) moest halen die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. Toen haalde men de gouden voorwerpen (SV: vaten) die men uit de tempel, het huis van God, in Jeruzalem had weggehaald, en de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Zij dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen.”

In dit hoofdstuk lezen wij, hoe God kan afrekenen met datgene, wat Hem niet behaagt. Dit is ook van toepassing op onze dagen! Gedenk het Schriftwoord: “Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten.” (Gal. 6:7a)
Belsazar en zijn duizend machthebbers vierden feest, het was een drinkfeest ter ere van hun gouden, zilveren, koperen, ijzeren, houten en stenen goden, waarbij de wijn rijkelijk vloeide, waarschijnlijk, omdat het beleg (= de belegering) van de aanvallende legers van Meden en Perzen plotseling was opgeheven. Het werd een ware orgie in optima forma.
Wij moeten de naam Belsazar, de naam van de nieuwe koning (van Babel) – koning Nebukadnezar was reeds gestorven – niet verwarren met de Babylonische naam van Daniël, die Beltsazar genaamd werd. Wij weten dat Bel de hoofdgod was van de Babyloniers. De naam “Bels-azar” betekent “Bel beware de koning”; de naam Beltsazar wil zeggen: “Die de verborgen schatten van Bel heeft”. Belsazar was de tweede alleenheerser en de laatste vorst over het grote rijk van Babel. Met hem rekende God af. Wij weten uit de geschiedenis dat Babel werd veroverd door het dubbelrijk van de Meden en Perzen.
Bezien wij hun afgoden en letten wij op de metalen en stoffen waarvan zij waren gemaakt, dan zien wij dat ze in waarde afnamen. Het is frappant dat ze waren gemaakt van al de metalen, die ook in Nebukadnezars droom voorkwamen (zie Dan. 2:31-33) en die ook, van boven naar beneden gaande, in waarde afnamen.
Toen ze onder invloed waren van de wijn, onbewust van het naderbij sluipend gevaar – want Kores (ook genoemd: Cyrus[1]), koning van Medo-Perzië, met zijn leger van Meden en Perzen hadden, overeenkomstig hun list, schijnbaar het beleg (= de belegering) van de stad opgeheven om dan onverhoeds aan te vallen – gelastte Belsazar om de gouden en zilveren vaten – die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel, die te Jeruzalem geweest was, weggevoerd had – uit het schathuis te voorschijn te brengen. Deze gouden en zilveren vaten – die op Gods bevel eertijds voor de tempeldienst geheiligd waren – durfde Belsazar in zijn dronkenschap en overmoed te ontheiligen, door ze als drinkvaten te gebruiken in zijn drankorgie: “de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit.”
Wij zullen zien dat de ontheiliging van Gods vaatwerk NIET ongestraft is gebleven. Kores zou, onder toelating van God, een zweep worden in Zijn hand om Zijn oordeel te brengen over het Babylonische rijk en zijn heiligschennisplegende koning.
Ook in onze dagen blijft ontheiliging van de geestelijke “vaten des Heren” niet ongestraft! In het Nieuwe Testament staat geschreven, dat indien een kind van God zou hoereren, hij zou zondigen tegen zijn eigen lichaam (zie 1 Kor. 6:18). Ons lichaam wordt door God wel eens vergeleken bij een “aarden vat”. Wij bezitten Gods schat “in aarden vaten” (zie 2 Kor. 4:7, SV). Als wij Gods vat schenden, als wij ons lichaam schenden, dat een tempel[2] is van de Heilige Geest, zo schenden wij God! Een kind van God zondigt niet goedkoop! Er zijn weinig Christenen in deze dagen, die zich hiervan bewust zijn.

 • KLIK HIER als u deze ‘vers voor vers’ studie (hoofdstuk 5 van Daniël) verder wilt lezen of downloaden.

CJH Theys
Bewerkt door A. Klein

*************************************************************************************
[1] Het betreft hier koning Cyrus de Grote (559-529 voor Christus), de stichter van het Perzische rijk. In de Bijbel wordt hij echter steeds (koning) Kores genaamd.
[2] Zie eventueel op onze website de studie Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige TEMPEL van onze almachtige God en Vader van E. van den Worm.
*************************************************************************************

.

NOOT A. Klein
Degenen die misschien liever niet willen wachten op het vervolg van deze vernieuwde, digitale versie van Daniël, kunnen wij verwijzen naar de oorspronkelijke, complete (gescande) studie.
Ik spreek de hoop uit dat de inhoud van deze (nog onbewerkte) studie voor velen tot geestelijke zegen mag worden.

 1. Daniël, deel 1 (hoofdstuk 1 t/m 3) KLIK HIER
 2. Daniël, deel 2 (hoofdstuk 4 t/m 8) KLIK HIER
 3. Daniël, deel 3 (hoofdstuk 9 t/m 12) KLIK HIER

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Gehoorzaamheid aan God, Nuttige studie als 'basiskennis', Oordelen Gods, Studie van CJH Theys, Uitleg over het boek Daniël en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Daniël, hoofdstuk 5: Gods afrekening met Babel en zijn koning Belsazar

 1. Chris Looman zegt:

  2 Korinthiërs 6:14-17
  Want wat voor deelgenootschap hebben rechtvaardigheid en wetteloosheid? Of wat heeft licht met duisternis gemeen? 15 Welke overeenstemming bestaat er voorts tussen Christus en Belial? Of welk deel heeft een gelovige met een ongelovige? 16 En welke overeenkomst heeft Gods tempel met afgoden? Want wij zijn een tempel van een levende God, zoals God heeft gezegd: „Ik zal onder hen verblijven en onder [hen] wandelen, en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.” 17 „’Gaat daarom uit hun midden vandaan en scheidt U af’, zegt Jehovah, ’en raakt het onreine niet langer aan’

  Like

 2. Henk Herbold zegt:

  Op indrukwekkende wijze wordt ons opnieuw geleerd, in deze studie over Daniël, dat God wil dat we een geheiligd leven leiden. Belsazar dacht met God te kunnen spelen, maar we hebben nog altijd te maken met een heilig God, die wel de zondaar lief heeft maar de zonde haat.

  We moeten in ieder geval nooit een excuus zoeken voor bijv. opvliegendheid, tekenen van zelfzucht, afgunst, jaloersheid, leugen e.d. of enig andere onreinheid in daden of gedachten. God heeft ons geroepen tot reinheid en een heilig leven.
  Lees ook Efeze 4:22-24 “Dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd (vernieuwd) wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.”

  Gelukkig is Jezus gekomen en heeft de straf voor ons gedragen. Daarom is er genade voor iedereen die met oprechtheid zijn zonden belijd.

  De studie over Daniël 5, en het levensgevaarlijke spel wat Belsazar speelde met God, is een ernstige waarschuwing voor iedereen die God lief heeft. Het lezen en bestuderen van deze studie is daarom zeer aan te bevelen. De vakkundige manier waarop de studie door A. Klein bewerkt is, maakt dat de woorden nog meer tot ons gaan spreken.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s