Daniël, hoofdstuk 6: De beproeving van de leeuwenkuil (vers voor vers UITLEG)

DAN 6 DEN

Daniël werd een vorst in het koninkrijk van Darius

Daniël 6 vers 1-3, “Darius, de Meder, ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen, die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn, en over hen 3 rijksbestuurders (SV: vorsten), van wie Daniël er één was (SV: van dewelke Daniël de eerste zou zijn – ofwel: de voornaamste). Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd.”
Om de positie, die Daniël toen kreeg, goed te begrijpen, grijpen wij wat vooruit naar twee nog komende teksten.
1. “In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën (dit is: over het overweldigde rijk van Babel of Babylonië). (Dan. 9:1)
2. “En ik (Daniël), ik stond in het eerste jaar van Darius, de Mediër, hem terzijde als steun en toeverlaat.” (Dan. 11:1)
Darius kwam aan de macht onder Gods toelating. Hij werd door Kores, koning van Medo-Perzië, koning gemaakt over de Chaldeeën in 538 voor Christus. Hij stelde 120 stadhouders aan, die ieder over een deel van zijn gehele rijk moesten regeren. Ook lazen wij dat hij 3 vorsten aanstelde over die 120 stadhouders; 3 “gouverneurs-generaal” zouden wij ze kunnen noemen. Wij weten ook dat één van die drie Daniël was èn dat hij als de voornaamste onder hen was aangesteld. Daniël was toen ongeveer 87 of 88 jaar oud, en toch bekleedde hij – door Gods genade – zo’n hoge en verantwoordelijke positie in dat koninkrijk van Darius.
Het is wel frappant dat in dit koninkrijk van Darius getallen domineren die in Gods ogen een hoge symbolische waarde hebben, zoals 120 en 3[1], en dat hij zijn voorkeur stelde in Daniël, dat reeds hoogbejaarde kind van God!
> Ik herinner u eraan, dat het getal 120 symbolisch staat voor “het einde van alle vlees” (zie Gen. 6:13). God gaf de wereld van vóór de zondvloed 120 jaren de tijd om zich te bekeren, waarna ze door de zondvloed werd weggevaagd (zie Gen. 6:3).
> Mozes was 120 jaar toen er een einde kwam aan zijn leven (zie Deut. 34:7).
> Ook 2 Kronieken 5:12 wijst in het getal 120 heen naar het einde van alle vlees (ofwel: de oude, zondige natuur), want de 120 priesters konden niet meer blijven staan toen de heerlijkheid van God de tempel vervulde.
> In Handelingen 1:15 lezen wij van de 120 discipelen in de opperkamer[2]. Toen zij gedoopt werden met de Heilige Geest, brandde het Vuur van Gods Geest ALLE vlees uit. Pinksteren[3] is (pas) waarlijk Pinksteren als er – door de Heilige Geest[4] – een einde komt aan ALLE vlees (d.i. aan de zondige uitingen/verlangens van onze oude natuur).
Terwijl 3 het getal is van de Godheid (van Vader, Zoon en Heilige Geest).[5]
U begrijpt dat de aanstelling van Daniël – die daardoor, om het zo te zeggen, bijna de 2de man in het koninkrijk werd – kwaad bloed zette in die dagen. De andere vorsten konden dat niet zetten (= ze konden dat niet verdragen). Stel u voor: een balling, een gevangene, een Hebreeër, moest over hen heersen als “gouverneur-generaal”! Zij gingen onder elkaar beraadslagen wat zij tegen Daniël konden uitrichten. In hun hart werkten afgunst en jaloezie. Maar God was met Daniël en behoedde hem.

Daniël 6 vers 4, “Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders (SV: vorsten) en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke (SV: voortreffelijker) geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen.”
Daniël blonk door Gods genade zó uit in wijsheid, en regeerkunst, dat koning Darius erover dacht hem tot regeerder aan te stellen over het gehele koninkrijk van Babel onder hem. U begrijpt, dat dit voornemen van de koning in hoge mate kwaad bloed zette onder de andere vorsten en de stadhouders. Dit voornemen van de koning met betrekking tot Daniël bracht hen tot kwade daden.

 • KLIK HIER als u deze studie (hoofdstuk 6 van Daniël) verder wilt lezen of downloaden.

CJH Theys
Bewerkt door A. Klein

*************************************************************************************
[1] Voor meer uitleg over deze getallen, zie de (gescande) studie op onze website De symboliek der Bijbelse getallen van CJH Theys. (noot AK)
[2] Zie eventueel de studie De Opperzaalgemeente van H. Siliakus. (noot AK)
[3] Pinksteren = In eerste instantie de in de Bijbel voorzegde “vroege Regen”: Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest op de dag van het 1ste (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest (zie Hand. 2:1-4), nodig voor het ontstaan van de Nieuwtestamentische Gemeente. God spreekt over “de vroege en de late (of: spade) regen”:
> “…Laten wij toch de HERE, onze God, vrezen, Die de regen geeft, zowel vroege regen als late regen, op Zijn tijd,…” (Jer. 5:24).
> “Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HERE te kennen! Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen,….” (Hosea 6:3).
> “En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen (Joël 2:23).
> Vraag (SV: BEGEER van) de HERE om regen ten tijde van de late regen.” (Zach. 10:1a).
De Spade (of Late) Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd (zie Joël 2:23b en 28-29), nodig om de Gemeente(leden) – vooral in geestelijke zin – klaar te maken voor persoonlijke groei en om nog vele zielen te kunnen winnen voor Christus tijdens de (wereldwijde) opwekking (zie o.a. Matth. 24:14).
> Zie eventueel ook nog het artikel De ‘Spade Regen opwekking van H. Siliakus. (noot AK)
[4] Zie eventueel op onze website de studie De natuurlijke mens en de Heilige Geestvan CJH Theys. (noot AK)
[5] Voor meer uitleg over het getal 3, zie de studie vermeld bij noot 1.
*************************************************************************************

.

NOOT A. Klein
Degenen die misschien liever niet willen wachten op het vervolg van deze vernieuwde, digitale versie van Daniël, kunnen wij verwijzen naar de oorspronkelijke, complete (gescande) studie.
Ik spreek de hoop uit dat de inhoud van deze (nog onbewerkte) studie voor velen tot geestelijke zegen mag worden.

 1. Daniël, deel 1 (hoofdstuk 1 t/m 3) KLIK HIER
 2. Daniël, deel 2 (hoofdstuk 4 t/m 8) KLIK HIER
 3. Daniël, deel 3 (hoofdstuk 9 t/m 12) KLIK HIER

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Uitleg over het boek Daniël, Volmaaktheid in Christus en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Daniël, hoofdstuk 6: De beproeving van de leeuwenkuil (vers voor vers UITLEG)

 1. Henk Herbold zegt:

  Opnieuw is een hoofdstuk uitgewerkt en toegevoegd aan de reeks van studies over het boek Daniël van Bijbelleraar CJH Theys.
  Bij herhaling moeten we zeggen dat de uitleg van buitengewone wijsheid en geestelijk inzicht getuigt en dat ook het digitaliseren, door A. Klein, op bijzondere wijze is gebeurd. Dit kan alleen maar de wijsheid en een gave van God zijn, die een gevolg is van een intens gebedscontact met de Heer.

  We willen nog opmerken dat de kracht en de moed die Daniël toonde, door het gebod van de koning te negeren, ons wel allemaal moet inspireren om te bidden. Hij wist dat de koning een wet ondertekend had, waarin stond dat niemand een ander mocht aanbidden dan de koning.
  Maar terwijl hij dit alles wist, ging hij toch naar zijn kamer en deed zijn gebed. Hij knielde drie maal per dag neer voor God en bad en dankte God zoals hij tevoren had gedaan, wat een moed, wat een voorbeeld voor ons. Ondanks dat liet God het toch toe dat de profeet aan zijn vijanden werd overgeleverd en in de leeuwenkuil geworpen, maar… ook in die leeuwenkuil was God aan de zijde van Zijn dienaar en overwon hij uiteindelijk.

  Dit Bijbelboek is profetisch voor ons, ook wij zullen nooit alleen zijn, Hij is zelfs met ons in de leeuwenkuil. De studie van dit boek is hierom enorm belangrijk, ook wij moeten voorbereid zijn op de leeuwen die ons willen verslinden (lees 1 Petr. 5:8). Maar we zijn niet alleen en met Jezus zullen we zeker niet ten onder gaan.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s