Het ‘Onze Vader’ (4): Uw Naam worde geheiligd

Inleiding (1)
Onze Vader, (2)
Die in de hemelen zijt! (3)
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze;
Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen.

Het Onze Vader

“Uw Naam worde geheiligd”

Het ware bidden begint heel hoog, in de hemel bij God Zelf. In de aanspraak werd God ontmoet en nu blijft de ziel een wijle bij God. Ze ontmoette Hem en geniet Hem. Wat ze van Hem ziet houdt haar vast en vervult haar. Al wat van Hem uitgaat is zeer begeerlijk: Uw Naam, zo heilig, groot en goed… En dan welt vanzelf uit het biddend hart op: Uw Naam worde geheiligd”. Dat is: “Vader, waar Gij zijt is leven en geluk en waar Gij niet zijt is de nacht en de dood. Waar men U kent is men zielsgelukkig en waar men U niet kent, is angst en duisternis. Gij zijt alles voor ieder en voor allen. Vader, ik kom tot U uit de wereld en ik behoor zelf tot die wereld, waarin men U niet kent. Men weet niet wie Gij zijt: hoe groot, hoe goed, hoe heilig. Men heeft U weggesloten. We hebben U van de troon gehaald. We hebben U Uw Naam ontnomen, we hebben U Uw plaats ontzegd. En nu weten we niet wie Gij zijt en we misbruiken Uw Naam en we lasteren U. Neem weer Uw plaats in”.
“Openbaar Uzelf aan onze dwaze donkere harten, keer tot Uw tempel[1] weer; toon wie Gij zijt”.
Dit is de eerste en voornaamste bede. Het is er mee als met de tien geboden.[2] Daar is het eerste gebod ook het alomvattende gebod. Zo liggen ook in deze eerste bede al de volgende besloten.
De oorzaak immers van alle ellende in de wereld is alleen: Dat men God de rug heeft toegekeerd en zo in zijn eigen schaduw staat. De jammer[3] van onze hele samenleving is toch immers niets anders dan alleen dit: Dat men God Zijn plaats heeft ontnomen en zeggenschap ontzegt. Krijgt God Zijn plaats weer, dan schuiven alle dingen en verhoudingen van het leven harmonisch in het goede verband. Waar Gods Vadernaam niet geheiligd wordt, daar leven de mensen niet als kinderen, maar daar leven ze als wilde beesten. Soms onder een dun laagje vernis van beschaving; maar het beest is er en de wilde is er.
Wijs mij een leven aan van enig mens –hoe er ook aan dat leven gekerfd en gesneden is– laat het voor de leeuwen geworpen zijn of in een brandende oven, laat het wegbranden op een brandstapel of wegkwijnen in een gevangenis –maar waarin God Zijn plaats heeft en waarin Zijn Vadernaam genoemd en geheiligd wordt– en dat dan niet diep gelukkig en stoorloos[4] vredig zou zijn. Die Naam van God, zo heilig, groot en goed is als de ster in het Oosten voor de wijzen in de Kerstnacht: Grote blijdschap.
Wij bidden op aarde uit de tegenstelling. Uit de tegenstelling van een rijke hemel en een arme aarde, van een goed en zalig God en een klein en ongelukkig mens. Was die tegenstelling er niet, dan zou ons bidden alleen maar dank-en-lof-zeggen zijn. Dan zou het alleen verrukking en aanbidding zijn. Nu echter is het smeking: “Vader, de wereld sterft weg omdat ze U niet meer kent en heeft. Uw Naam is onze zegen. In de wereld hebt U Uw plaats niet en in de Kerk geeft men U die niet. Ze weten niet wie Gij zijt: Hoe groot, hoe goed, hoe wijs. Ze kennen U niet naar Uw waarde en naar Uw verdienste. Ze noemen U niet. Ze zwijgen U dood op aarde. Ze zwijgen U dood in al hun samenkomsten en werkplaatsen. En als ze U gaan noemen, dan is het kwetsend, tartend, dan is hun spreken enkel ijdelheid. Wij misbruiken Uw Naam op een vrome manier of op een snode manier. Maar het is telkens misbruik, tekortdoening.
“Vader, zeg wie Gij zijt. Laat mens en wereld vervuld worden van Uw Naam. Open ze de mond om Uw lof te verkondigen; open de mond van hen die zwijgen en stop de mond van hen die Uw Naam tekort doen. Maak de Kerk tot Uw getuige en leer de wereld U te noemen. Uw Naam worde geheiligd”.

De twee vragen

Ik zei, deze eerste bede is de alomvattende bede. En nu vraag ik u: Is deze bede metterdaad de eerste en alomvattende wens van uw ziel?
KUNT u dit eerlijk bidden, als allereerste gebed van uw ziel: Uw Naam worde geheiligd? WILT u het wel bidden als eerste gebed, waarbij u dus dit verklaart: Al wat er in het leven en in de wereld is, wil ik toch zo zielsgraag achtergesteld zien bij dit: Dat Gods Naam geheiligd worde.
Wilt u wel bidden: Niet mijn naam, niet mijn eer, maar Uw Naam en Uw eer.
Als ik eraan denk dat de wil van mijn Heer en Meester is, dat de eerste en brandende vraag van mijn hart moet zijn, Uw Naam worde geheiligd”, dan word ik geheel beschaamd. En daarom zeg ik: Heer, leer ons bidden als eerste, alles overheersende bede: Uw Naam worde geheiligd”.

Ds. J.H. Sillevis Smitt (1897-1975)[5]

NOOT A. Klein
Wordt vervolgd.
Aan het eind (van 10 delen) komt er een PDF voor degenen die het artikel willen downloaden of printen.

********************************************************************
[1] Zie eventueel onze GRATIS studie Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader”, van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Deze “10 geboden” kunt u vinden in Exodus 20:3-17 en Deuteronomium 5:7-21. (noot AK)
[3] De jammer = Het betreurenswaardige of de ramp(spoed). (noot AK)
[4] Stoorloos = Zonder stoornis, ongestoord. (noot AK)
[5] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over wijlen Ds. J.H. Sillevis Smitt. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bidden/Gebed, Nuttige studie als 'basiskennis', Woord en Geest en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s