Daniël, hoofdstuk 7: Daniëls droom – Het visioen van de 4 dieren (vers voor vers UITLEG)

Daniels-Droom-4-grote-dieren-zee

Dit hoofdstuk is één van de centrale hoofdstukken van dit Boek. Het is een beetje gecompliceerd en derhalve niet zo gemakkelijk te verstaan. Daarom zullen wij voorzichtig voorwaarts gaan, opdat u alles goed kunt volgen.
Wij gaan thans de 1ste van de 4 openbaringen onder de loep nemen, die God aan Daniël zelf heeft gegeven. Deze openbaring kwam tot hem in een droom: het is het nachtgezicht (ofwel: visioen) van de 4 dieren (letterlijke vertaling: 4 levende wezens).

De droom, die Daniël ontving

Daniël 7 vers 1, “In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, had Daniël op zijn bed een droom en kreeg hij visioenen (SV: gezichten) voor ogen. Toen schreef hij de droom op. De kern van de zaken omschreef hij als volgt:…”
In het eerste jaar van Belsazar, dat was dus in het jaar 541 voor Christus, kreeg Daniël, terwijl hij op zijn legerstede (= bed) sliep, deze droom; hij was toen ongeveer 84 jaar oud. Wakker geworden, had hij die droom opgeschreven en zich hierbij bij de hoofdpunten bepaald.
In de verzen 2-14 wordt ons de droom, die Daniël had gekregen, verteld. In de verzen 15-27 volgt de uitleg, de interpretatie van hetgeen hij had ontvangen. Deze uitleg valt weer uiteen in 2 gedeelten, namelijk: de verzen 15-18 met de globale beschrijving en de verzen 19-27 met de meer gedetailleerde beschrijving ervan. Vers 28 is de conclusie, die er valt te trekken, namelijk: het effect van deze droom in Daniëls hart en leven. Dit is de grote lijn, die er in dit hoofdstuk valt te trekken.
Daniël kreeg deze droom reeds “in het eerste jaar van Belsazar”. Chronologisch gebeurde dit dus vóór de geschiedenissen die ons in de hoofdstukken 5 en 6 zijn verhaald.
De Geest van God, Die Daniël deze droom en de uitleg gaf, is Dezelfde, van Wie Joël heeft geprofeteerd met betrekking tot de dagen, waarin wij leven (zijnde “de laatste dagen” – zie Hand. 2:17-18[1]). De vervulling van de profetie van Joël begon op die Pinksterdag onder de “Vroege Regen”[2]. Wij leven nu onder de druppels van de “Spade Regen”[3], die straks met STROMEN zal neervallen. De Geest van God zal dit schenken in deze dagen[4]. Ieder kind van God, levende in deze tijdsbedeling, dat gedoopt is met de Heilige Geest, kan deze belofte van God, die de UITSTORTING van de volheid van de Heilige Geest inhoudt, claimen; althans, indien zijn/haar geweten hem/haar voor Gods aangezicht niet aanklaagt en hij/zij God en Zijn wil boven ALLES stelt, aldus zijn/haar leven waarlijk wijdend voor het getuigenis en de glorie van Zijn Naam alléén.
“Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.” (Openb. 19:10b)
Deze zelfde Heilige Geest kan dan ook in òns werken, en kan ons gezichten en dromen geven èn de uitlegging ervan. Ontbreken deze dingen in ons Nieuwtestamentisch leven, dan komen wij tekort aan de geestelijke rijkdommen van God, die voor deze (laatste) dagen beloofd zijn. Een kind van God moet doordrongen zijn van de genadegaven, die God hem/haar wil schenken.
Waarom heeft God deze werkingen van de Geest vooral met betrekking tot deze laatste dagen beloofd?[5] Omdat deze dingen mede tot heiliging[6] van het Lichaam van Christus werken en tot opscherping der liefde strekken, vooral waar de Wederkomst[7] van de Here meer en meer genaakt (= naderbij komt) en ook de waakzaamheid hierdoor wordt opgescherpt. God waarschuwt ons hiermee niet alleen voor onszelf; Hij kan ons ook gezichten (ofwel: visioenen), dromen en profetieën geven ten behoeve van het Lichaam van Christus, waarvan wij leden zijn. Als de Geest van God bemoeienis heeft met u en met mij, blijven wij (in geestelijke zin) levend.
Claimen wij deze belofte van God niet, dan blijven wij, geestelijk gesproken, in armoede, ontbloot van de rijkdommen van Christus. Een ieder die dit wel doet, zal ook weten, dat hij/zij naar het Woord van God leeft.
Wie in deze dagen verflauwt en de dingen van de wereld nog najaagt, zal tevergeefs hierom bidden.
Laten wij dit goed verstaan en een gezond gebedsleven leiden, opdat Hij Zich ook aan òns kan openbaren op de manier, waarop Hij dit in Zijn Woord heeft vastgelegd.
God gaf eertijds wondervolle dromen aan koning Nebukadnezar, en Daniël heeft ze mogen uitleggen. Maar hier zijn wij gekomen in een periode van Daniëls leven, waarin God rechtstreeks aan Daniël openbaringen doet; eerst in een droom en later in wonderbare visioenen. Wij zien hier, hoe de wijze van openbaring in het leven van Daniël toenam in genade. Ook weten wij, dat Daniël al deze openbaringen op hoge leeftijd ontving.
Deze openbaring van God, aan Daniël in deze droom, grijpt terug naar de dromen van Nebukadnezar, vandaar dat deze droom een beetje gecompliceerd is en voorzichtig moet worden afgehandeld.

  • KLIK HIER als u deze studie (hoofdstuk 7 van Daniël) verder wilt lezen of downloaden.

CJH Theys
Bewerkt door A. Klein

*************************************************************************************
[1] Handelingen 2:17-18: “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.” (HSV)
[2] De “Vroege Regen” het beeld is van de uitstorting van de Heilige Geest op de (1ste, Nieuwtestamentische) Pinksterdag. Zie Handelingen 2, vooral de verzen 1-4. Zie ook nog, voor de hierboven vermelde profetie, Joël, 2:23b+28-29. (noot AK)
[3] De Spade (of Late) Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29. Zie eventueel de studie De ‘Spade Regen opwekking’”, van H. Siliakus, op ons weblog www.eindtijdbode.blogspot.com, datum 24-4-2010. (noot AK)
[4] In deze dagen = Hiermee bedoeld de schrijver de dagen waarin ook wij NU leven, zijnde de laatste fase van de eindtijd (weliswaar nog voor de grote verdrukking). (noot AK)
[5] Zie eventueel op onze website de studie De werkingen van de Geest in de eindtijdvan E. van den Worm.
Ook kunnen wij u, over de werkingen van de Geest, de volgende studies aanbevelen: De natuurlijke mens en de Heilige Geest” en/of “De Gever en Zijn Gavenvan CJH Theys. (noot AK)
[6] Zie eventueel op onze website de studie Heiligmaking van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Zie eventueel op onze website het artikel De Wederkomst van Christus nader bekekenvan A. Klein. (noot AK)
*************************************************************************************

.

NOOT A. Klein
Degenen die misschien liever niet willen wachten op het vervolg van deze vernieuwde, digitale versie van Daniël, kunnen wij verwijzen naar de oorspronkelijke, complete (gescande) studie.
Ik spreek de hoop uit dat de inhoud van deze (nog onbewerkte) studie voor velen tot geestelijke zegen mag worden.

  1. Daniël, deel 1 (hoofdstuk 1 t/m 3) KLIK HIER
  2. Daniël, deel 2 (hoofdstuk 4 t/m 8) KLIK HIER
  3. Daniël, deel 3 (hoofdstuk 9 t/m 12) KLIK HIER

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Heiligmaking, Nuttige studie als 'basiskennis', Oordelen Gods, Studie van CJH Theys, Uitleg over het boek Daniël, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Daniël, hoofdstuk 7: Daniëls droom – Het visioen van de 4 dieren (vers voor vers UITLEG)

  1. Henk Herbold zegt:

    In dit hoofdstuk wordt geprofeteerd over de wereldgeschiedenis, waarin wereldrijken als wilde dieren worden voorgesteld. De bestudering van deze profetie geeft ongekend diepe vergezichten, maar om deze hoofdstukken te kunnen begrijpen hebben we de Heilige Geest nodig. Want alleen de Heilige Geest geeft ‘inzicht’ in het Woord van God en Zijn bedoelingen met deze wereld. Dat ‘inzicht’ gaat heel diep, zoals het voorvoegsel ‘in’ van het woord ‘inzicht’ dat al suggereert. Het is namelijk de Heilige Geest die kennis over de dingen van God levend maakt ‘in’ ons, waardoor het je gaat ‘pakken’ en waardoor men zelfs instaat is om het voor anderen aanschouwelijk te maken.

    De prediker en Bijbelleraar, die deze profetie hier voor ons uitlegt, heeft dat diepe ‘inzicht’ van God ontvangen. Daarvoor moeten we God alle glorie geven. Maar laten we er vooral aandacht aan geven, want de tijd van Jezus wederkomst is nabij.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s