Daniël, hoofdstuk 11: Christus openbaarde Daniël een toekomende tijd van strijd (vers voor vers UITLEG)

DAN 2 STATUE ROCK

Het rijk van Perzië en diens val

In dit hoofdstuk vinden wij niets anders dan historie (lijkt het, maar… lees vooral noot[1]), zoals deze zich sindsdien heeft ontwikkeld. Daniël zag deze – later historie geworden – strijd in profetie en mocht dit alles verstaan door de wijsheid van God, die hij van de Here had verkregen. Hij voorzag niet alleen de val van het Perzische rijk, maar ook wat zich daarna op aarde heeft afgespeeld.

Daniël 11 vers 1-4, “En ik, ik stond in het eerste jaar van Darius, de Mediër, hem terzijde als steun en toeverlaat. Nu zal ik u dan de waarheid bekendmaken. Zie, er zullen nog 3 koningen in Perzië aan de macht komen, en de 4de zal grotere rijkdom verwerven dan alle anderen. Als hij sterk geworden is door zijn rijkdom, zal hij allen opzetten tegen het koninkrijk Griekenland. Daarna zal er een machtige koning aan de macht komen, die met grote heerschappij zal heersen en zal handelen naar eigen goeddunken. Zodra hij echter aan de macht komt, zal zijn koninkrijk verbroken worden en opgedeeld worden naar de 4 windstreken van de hemel, maar niet voor zijn nakomelingen en niet overeenkomstig de heerschappij waarmee hij had geheerst, want zijn koninkrijk zal uiteengerukt worden en zal zijn voor anderen dan voor hen.”
In bovengeciteerde verzen wordt ons verhaald over 4 koningen, die in Perzië zouden heersen. Uit de historie kennen wij de volgende namen:

 1. Cambyses[2]               529 – 522 voor Christus
 2. Smerdis[3]                   522 – 521 voor Christus
 3. Darius Hystapes[4]    521 – 485 voor Christus
 4. Xerxes[5]                      485 – 465 voor Christus

Xerxes was de koning, die méér dan al de anderen verrijkt werd. De geschiedenis verhaalt van hem, dat hij ongeveer 1 miljoen man onder de wapenen had en dat zijn marine 1200 vaartuigen telde. Dat was voor die tijd een geweldige oorlogsvloot!
Wij weten echter, dat daarna het Medo-Perzische rijk toch ten onder is gegaan en werd opgevolgd door het Griekse rijk van Alexander de Grote[6] in ± 333 voor Christus (de geitenbok uit Daniël 8), de “machtige koning die daarna aan de macht zou komen, die met grote heerschappij zou heersen en handelen naar zijn eigen goeddunken” (zie Dan. 11:3). In korte tijd had hij het Griekse wereldrijk gesticht… Maar op jonge leeftijd stierf hij en zijn rijk werd door zijn 4 generaals onder zich verdeeld:

 1. Seleucus (I Nicator ?),[7]      die het oostelijk deel in bezit nam;
 2. Lysimachus,[8]                        die het noordelijk deel nam;
 3. Cassander,[9]                           die het westelijk deel opeiste, en
 4. Ptolemaeus (I Soter ?),[10]   die zich meester maakte van het zuiden.

KLIK HIER als u deze studie (hoofdstuk 11 van Daniël) verder wilt lezen of downloaden.

CJH Theys
Bewerkt door A. Klein

*************************************************************************************
[1] Maar, deze historie is een zgn. voorvervulling, want… in dit hoofdstuk gaat de uitleg ook over de (inmiddels spoedig komende) antichrist. Dit zullen wij – zeker vanwege alle gebeurtenissen die heden, anno 2016, plaatsvinden – ontdekken. Besef vooral ook dat deze studie al rond 1970 is geschreven. Des te bijzonderder is het inzicht van deze Bijbelleraar. (noot AK)
[2] Zie eventueel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cambyses_II (noot AK)
[3] Zie eventueel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Smerdis (noot AK)
[4] Zie eventueel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Darius_I (noot AK)
[5] Zie eventueel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Xerxes_I (noot AK)
[6] Zie eventueel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_de_Grote (noot AK)
[7] Zie eventueel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Seleucus_I_Nicator (noot AK)
[8] Zie eventueel: https://en.wikipedia.org/wiki/Lysimachus (Engelstalig). (noot AK)
[9] Zie eventueel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kassander (Nederlandstalig) of https://en.wikipedia.org/wiki/Cassander (Engelstalig). (noot AK)
[10] Zie eventueel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ptolemaeus_I_Soter (noot AK)

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Uitleg over het boek Daniël en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Daniël, hoofdstuk 11: Christus openbaarde Daniël een toekomende tijd van strijd (vers voor vers UITLEG)

 1. Henk Herbold zegt:

  Het Bijbelboek Daniël heeft heel wat te zeggen over de eindtijd. Heel veel boeken van de Bijbel bevatten profetieën over de eindtijd, maar dit Bijbelboek heeft daar toch een speciale plaats in. Het is ook verbazingwekkend dat deze profetie uit Daniël 11 zo bijzonder klopt met de historie. Uiteraard is dit een bewijs, dat de inhoud van deze profetie een goddelijke oorsprong heeft.
  Tegelijkertijd met de historie wijst de profetie ook verder, naar de tijd die nog moet komen, namelijk de openbaring van de Antichrist.

  Zonder duidelijke uitleg, blijft het begrijpen van deze profetieën voor veel mensen toch nog moeilijk. Maar God heeft de schrijver van deze Bijbelstudie de bijzondere gave gegeven, om de profetie te begrijpen en tegelijk het ook duidelijk uit te leggen aan iedereen die verlangt naar meer inzicht. Ook dit moet beslist het werk van Gods Heilige Geest zijn.
  Tevens is ook de zeer nauwkeurige manier waarop de studie gedigitaliseerd is, een bijzondere zegen voor iedereen die het met interesse leest.
  Mijn gebed is dat er heel veel lezers mogen zijn.
  Van harte aanbevolen om te bestuderen.

  Like

Laat een reactie achter op Henk Herbold Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s