Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van Christus (deel 1)

bijbel-open

Inleidend woord

“Maar één ding doe ik:
vergetend wat achter is,
mij uitstrekkend naar wat voor is,
jaag ik naar het doel:
de prijs van de roeping van God,
die van boven is,
in Christus Jezus.”
 –  Filippenzen 3:14                     

Als we alleen maar geloven dat we, als we eenmaal gered zijn, ‘in de hemel’ komen, maar als we geen idee hebben van wat ons in die ‘hemel’ te wachten staat, dan kunnen we ons daar ook niet op verheugen en naar uitstrekken.
Wij kunnen ons alleen maar ten volle “uitstrekken naar wat voor is”, als wij weten wat er voor ons ligt. We kunnen alleen maar ten volle jagen “naar het doel” als we weten wat dat doel inhoudt.
Daarom kan ik deze Bijbelstudie aanbevelen. Het geeft ons een duidelijker inzicht van wat er te gebeuren staat. Ondanks de soms zware kost – er wordt immers ook nog over ‘de laatste dagen van de eindtijd’ gesproken, een periode waarin de oordelen Gods losbarsten en de Grote Verdrukking tot veel bloedvergieten zal leiden – hoop ik toch dat u, en ik met u, het zicht zal kunnen houden op DE EEUWIGHEID.
Wellicht kunt u het niet met alles eens zijn, omdat u dingen anders ziet, toch denk ik dat een ieder die deze studie leest een duidelijker en completer beeld zal krijgen van wat er te gebeuren staat: zowel vlak voor als in het 1000-jarige Rijk, alsook in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.

A. Klein

*******

Wie de aarde niet bewonen, als de Heer straks het 1000-jarige Rijk gaat vestigen

In het 1000-jarige Rijk komen geen onbekeerde zondaren c.q. heidenen

Er is vaak een verkeerde opvatting over dit komende festijn op aarde. Laten we het daarom gaan bekijken aan de hand van Gods Woord, dan krijgen wij een Schriftuurlijk beeld over wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben, in het 1000-jarige Rijk.
Laat ons eerst het feit vaststellen dat onze (en dus de) GENADETIJD niet voor altijd is. Deze periode van genade wordt afgesloten. Er is een tijd dat de genadedeur dicht gaat. God geeft niet een eeuwige genade aan de mens. We zullen daarvoor eerst een paar teksten gaan lezen, te beginnen bij Lukas 13 vers 24-28:
“Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft GESLOTEN. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt (SV: Ik ken u niet, vanwaar gij zijt). Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gegeven. En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt (Ik ken u niet). Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen.”

U ziet hier dat er een tijd komt dat de genadedeur gesloten wordt, terwijl er nog leven op aarde is. Het is dus niet een beëindiging van het aardse leven; dat gaat (nog) wel door, maar er is een tijd dat de Heer zegt: “Stop, nu is de genadetijd afgelopen!” Dan komt niemand (d.w.z.: geen nieuwe zielen) meer binnen in Gods Koninkrijk. En die periode, dat er geen genade meer gegeven wordt tot nieuwe bekering, komt dus nadat Hij “is opgestaan en de deur heeft GESLOTEN”. Dan zullen er mensen zijn die zeggen: “Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken”. Dit zijn dus mensen die in de gemeente of kerk komen, maar zich toch niet bekeerd (ofwel: niet van de zonde afgekeerd[1]) hebben, want er zijn ook onbekeerde zielen in de gemeente/kerk. De gemeente/kerk (als gebouw met leden ofwel kerkgangers) is niet het Lichaam van Christus, maar het Lichaam van Christus moet daaruit gebouwd worden. Er zijn in de gemeente/kerk dus mensen die meelopers zijn, die luisteren, maar die het Woord niet laten werken in hun hart en in hun diepe innerlijk (die dus – qua hun ‘handel en wandel’ – ongehoorzaam zijn en blijven aan Gods Woord en wil). En dan zegt Hij: “Ga weg van Mij” want “Ik ken u niet”!

Let op: Deze (genade)deur uit Lukas 13, die gesloten wordt, is NIET dezelfde deur als die uit Matthéüs 25:10 waar staat: “Als zij (de dwaze maagden[2]) nu heengingen om (olie) te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten” (SV). Hier, in Matthéüs 25, is het dus de deur tot de bruiloft, en dat is een heel andere deur, want daar krijgt u de splitsing[3] tussen de wijze en de dwaze maagden.[4] De wijze maagden gaan naar binnen, want die zijn bereid, die zijn gereed. En gereed zijn voor de bruiloft wil zeggen dat je een totale HEILIGMAKING[5] hebt ondergaan. Ze zijn (geestelijk gezien) ingegaan in “het heilige der heiligen”;[6] want “vlekkeloos, rimpelloos, onberispelijk” is de Bruid van Christus![7] In Efeze 5 vers 26-27 (SV) kunnen we dit lezen: “Opdat Hij (Christus) haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.”

 • KLIK HIER als u deel 1 van deze studie verder wilt lezen.

E. van den Worm
(1915 – 2013)
Bewerkt door A. Klein[8]

 • Wordt vervolgd

********************

[1] Zie eventueel de studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord MAAGDEN uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met meisjes, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook het mannelijk geslacht inhouden (daar mannen net zo goed tot de Bruid van Christus zullen behoren). (noot AK)
[3] Zie eventueel de studie Drie grote toekomstige scheidingenvan H. Siliakus. (noot AK)
[4] Zie eventueel de studie Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ (over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)van A. Klein/E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie eventueel de studie Heiligmakingvan E. van den Worm. (noot AK)
[6] Voor meer over de geestelijke betekenis van “het heilige der heiligen”, zie de studie De Tabernakel van Israël; het Goddelijk patroon van de geestelijke ontwikkelingen van een christen van E. van den Worm en/of Christus in de Tabernakel(uitleg over de geestelijke betekenis van de verschillende Tabernakel-objecten), van CJH Theys. (noot AK)
[7] Zie eventueel de studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aardevan E. van den Worm. (noot AK)
[8] De Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 1000-jarig Rijk van Christus, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van E van den Worm, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

6 reacties op Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van Christus (deel 1)

 1. Henk Herbold zegt:

  Deze studie is weer een bijzondere openbaring van hetgeen ons, als gelovige mensen, nog te wachten staat. Toen ik deze bijzondere studie over het 1000 jarig vrederijk had gelezen, ging ik beseffen dat ik het feitelijk nog een paar keer zou moeten lezen, want het is teveel om het in één keer in je op te nemen. Het is zo indrukwekkend wat wordt vertelt, zo bijzonder en ook zo rijk aan geestelijke informatie, dat we beslist tijd nodig hebben om het allemaal tot ons door te laten dringen.
  Ik dacht, straks… dan wordt het werkelijkheid. Het leven voor de gelovigen in dat nieuwe vrederijk zal bijzonder en heerlijk zijn. Maar het mooiste is wel, dat Jezus bij ons zal wonen. Er komt een dag dat Hij alle tranen van onze ogen zal afwissen. Van verdriet en pijn zal geen sprake meer zijn. Dat hoorde allemaal bij de oude wereld en die is dan voorgoed voorbij.
  Hoe ziet uw toekomst er feitelijke uit? U zou het ook kunnen meemaken, Jezus is de weg.

  Mooie studie, subliem gedigitaliseerd, zeker de moeite waard om te lezen.

  Like

 2. A. Klein zegt:

  Like

 3. A. Klein zegt:

  Like

 4. A. Klein zegt:

  Like

 5. A. Klein zegt:

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s