Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van Christus (deel 3)

bijbel-open

 

Als u wilt behoren tot de Bruid van het Lam dan moet u zich voor 100% laten heiligen – door Woord en Geest – anders komt u in de Grote Verdrukking

U ziet (in datgene wat hiervoor, in deel 2, vermeld staat) hoe urgent het is om NU “in te gaan”, om alles op alles te zetten (om straks te kunnen behoren tot de Bruid die BEWAARD wordt uit de Grote Verdrukking; lees voor meer inzicht hierover vooral de waarschuwing in Mattheüs 22:1-14, wat gaat over deze Koninklijke Bruiloft, waarbij met “werpt hem [of haar] uit in de buitenste duisternis de Grote Verdrukking bedoeld wordt – AK). En, het gaat daarbij (met het ons “gereed maken” – zie Openbaring 19:7-8) voornamelijk om de inwendige ofwel innerlijke mens. Vele christenen zondigen niet met uiterlijke zonden, maar met innerlijke zonden. In hun denkwereld, in de overleggingen van het hart. Kijkt u maar eens wat er van de Gemeente te Laodicéa wordt gezegd: “…u weet niet dat juist u (geestelijk gezien) ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent” (Openbaring 3:17b). Ze beseffen het zelf niet, maar hun hart is allang veroverd door de satan en ze weten dit niet. U moet de satan namelijk – in en door de kracht van Jezus – uitbannen uit uw denkwereld. Doet u dit niet dan gaat uw mond verkeerde dingen spreken. Dit komt omdat de bron, ons hart, nog niet zuiver is. En de Heer zegt in Mattheüs 12 dat we worden geoordeeld naar alles wat we gezegd hebben (lees vers 34-37). En als uw hart nog niet zuiver is, vraag de Heer dan alstublieft om een wachter te stellen voor uw mond, opdat u niet begint te raaskallen, want dan brengt u oordeel en vervloeking over uzelf. Terwijl u over een ander praat veroordeeld u uzelf. Dit kunnen we lezen in Mattheüs 12 vers 36-37:

 • “Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos (SV: ijdel) woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.”

Naar alle woorden uit onze mond zullen wij geoordeeld worden – elk ijdel woord, elk verkeerd en zondig woord, als we over een ander (negatief) praten of roddelen, over een ander (negatief) spreken en oordelen – over al deze woorden worden wij geoordeeld als we de Heer niet om vergiffenis gesmeekt hebben en alles afgelegd hebben om ons hiervan te laten verlossen, zodat we door God zijn gewassen in/gereinigd door het bloed van het Lam. Zoals Jesaja gezegd heeft: “Heer verlos mij, ik ben een zondig mens, met zondige lippen” (“Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen” – Jesaja 6:5). Toen heeft de Here met een vurige kool zijn lippen aangeraakt, opdat zijn lippen erdoor werden gereinigd: “…Zie, deze (seraf = een engel van de hoogste rang) heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend.” (Jesaja 6:7b). Dat stuk vurige kolen is de (reinigende) kracht van de HEILIGE Geest.
Jacobus zegt dat onze tong “een onbedwingbaar kwaad” is; niemand, geen mens, kan de tong temmen (zie Jac. 3:8). God moet het doen, God moet die wachter voor onze mond plaatsen, en onze mond branden (aanraken) met de vurige kolen van de HEILIGE Geest en zo ons hart reinigen. En als ons hart helemaal gereinigd is, komt er alleen maar iets goeds uit de mond. Als het hart nog niet helemaal gereinigd is, komen er ook lelijke en bittere dingen uit, en dan worden we “veroordeeld” (zie Mattheüs 12:37). Weet u dat die tong van ons “dood of leven” brengt? Dit staat in Spreuken 18 vers 21: “Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.” En vele christenen lijden hieraan. Het is een groot struikelblok voor vele christenen. De vrucht is “dood of leven”. Wilt u daar goed aan denken? U kunt maar beter 2 of 3 keer nadenken voor u wat zeggen gaat. Stop uw tong en vraag de Heer om een wachter, want die tong laat zich niet temmen. En als u razend bent en woedend, dan bent u in de macht van de boze (= de duivel/satan), dan zegt u dingen die vervloeking brengen over de ander, en over uzelf. En hoeveel christenen doen dit, als ze het over een ander hebben, ze zijn kwaad op iemand anders en gaan dan lelijke dingen zeggen. Ze braken dan allerlei slechte dingen uit en denken toch nog dat de Heer hun dan genadig is.
Lieve vrienden, dit is een kracht, een geweld in de Gemeente/Kerk die beteugelt moet worden. HEILIGmaking[1] van ons hart is hard nodig. Hoeveel christenen wandelen nog in de duisternis; hoeveel wedergeboren kinderen Gods zijn er niet die rondwandelen met een roddeltong, ook al menen ze vervuld te zijn met Gods Geest, de HEILIGE Geest! We zijn echter alleen GEHEILIGD als de HEILIGE Geest ons innerlijk helemaal heeft veroverd. Maar… ook iemand die in tongen spreekt is nog niet per se iemand die helemaal door de HEILIGE Geest veroverd is; vaak is dit pas het begin van de onderwerping (aan Gods Geest), tenminste… als dit maar zo is! Sommige mensen spreken in tongen en onderwerpen zich toch niet aan de discipline van de HEILIGE Geest. U moet zich echter volkomen onderwerpen aan de discipline van de HEILIGE Geest en vooral de tong moet onderworpen worden aan de discipline van de Geest! En ook ons innerlijk moeten wij onderwerpen aan de discipline van de HEILIGE Geest. U ziet, er zijn dus heel wat christenen die nog niet voldoen aan “de maat van Christus” (zie Efeze 4:13). Al lijken ze van buiten erg vroom; het gaat om de innerlijke mens. En daarom zegt de Heer ook: Geef Mij je hart “Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens” (Spreuken 4:23, SV). En dit is de zwakste plek van de mens en de satan valt ons daar aan. En als hij ook maar enigszins mag/kan binnenkomen en u gaat dat voeden, u gaat de overleggingen (de gedachten) van uw hart door laten werken, dan bent u een verloren mens, want u bent dan onderworpen aan de macht van satan. Dan moet u gauw naar de Heer gaan om vergiffenis te vragen en u te laten dekken onder het bloed van Jezus; maar dan bent u weer terug op af, u moet weer helemaal opnieuw beginnen, want als u uzelf weer moet bekeren (= afkeren van de zonde) dan moet u weer beginnen bij af. Elke keer als u zondigt moet u weer helemaal opnieuw beginnen. Weet dat de meeste mensen die sterven (geestelijk gezien) nog bij het begin zijn, ze zijn behouden maar (als het ware) ‘met de hakken over de sloot’. Ze blijven ‘steken’ bij het begin en daarom kan Jezus Zijn naam in hen niet verheerlijken. En – helaas – leven de meeste christenen zo, daarvandaan dat ONTELBARE christenen de Grote Verdrukking ingaan (denk o.a. aan de “dwaze maagden” voor wie de deur tot de Bruiloft gesloten werd, zie Mattheus 25:10 – AK)[2]. Ze komen zó (tijdens de Grote Verdrukking) echter wel tot volkomen overgave en HEILIGmaking, vanwege de dwang der omstandigheden (en dat zal ze dan ook – letterlijk – hun leven kosten, zie Openbaring 20:4).

 • KLIK HIER als u deel 3 van deze studie verder wilt lezen.

E. van den Worm (1915 – 2013)
Bewerkt door A. Klein[3]

Wordt vervolgd

*********************

[1] Zie eventueel onze GRATIS studie Heiligmakingvan E. van den Worm.
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ (over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)van A. Klein / E. van den Worm.
[3] De Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders vermeld.

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 1000-jarig Rijk van Christus, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van Christus (deel 3)

 1. Henk Herbold zegt:

  Deze studie begint met de volgende opvallende titel:
  ‘Als u wilt behoren tot de Bruid van het Lam dan moet u zich voor 100% laten heiligen – door Woord en Geest – anders komt u in de Grote Verdrukking’

  Deze goddelijke waarheid wordt helaas slechts door weinig christenen onderkend. Heel veel christenen denken feitelijk dat het voor God geen verschil zal maken of:
  – we Jezus boven alles liefhebben en alles gedaan hebben om ons te heiligen en dus klaar te zijn voor Jezus’ komst.
  – dat we ons niet druk gemaakt hebben, God was meer een soort levensverzekering voor straks.

  Maar… als men er goed over nadenkt, dan zou het te begrijpen moeten zijn, dat dit gewoon niet kan.
  Daarbij moeten we ons ook nog realiseren, dat de relatie van Jezus met Zijn gemeente, in de Bijbel vergeleken wordt met een huwelijk (Efeze 5:32). Dus met een bruid en een Bruidegom. Er is zelfs ook sprake van een bruiloft van het Lam (Openb.19), dus een echt huwelijk.

  Nu weten we allemaal, dat het niet normaal is, als een man met een vrouw trouwt terwijl ze elkaar niet boven alles liefhebben. Wel,… zo zal het straks ook zijn tussen Jezus en Zijn gemeente. Dus, het kind van God wat tot de bruid van Jezus zal mogen behoren, zal Jezus boven alles moeten liefhebben.
  Dus, daaruit kunnen we begrijpen, dat niet iedereen behoort bij die bruidsgemeente. Het offer van Jezus was te kostbaar, Hij zal zeker geen bruid kiezen die zich niet volkomen heiligt en Hem niet boven alles liefheeft.

  Deze studie geeft ons meer inzicht in deze belangrijke waarheid.
  Zeer belangrijk, goed om te lezen.

  Like

 2. A. Klein zegt:

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s