Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van Christus (deel 4)

bijbel-open

Wie zijn dan WEL de bewoners van de aarde gedurende het 1000-jarige Rijk?

Laten we gaan naar Daniël 2 vers 34-35:[1]
Hier keek u naar (naar het beeld, uit de 1ste droom van Nebukadnezar – zie Dan. 2:1-33), totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons (SV: koper), het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde.”
Dus, alle antichristelijke volkeren, hier vergeleken bij “kaf”, worden (door Gods “wind” of adem) “weggevaagd” (zie ook Zefanja 3:15). Hier ziet u dus ook weer ‘een opruiming’ (zoals eerder in deze studie ook al vermeld werd dat de mensen in de tijd van Noach ‘opgeruimd’ werden. Alle leven werd weggevaagd, alleen het gezin van Noach bleef bestaan – zie Genesis 7:22-23). Het is dus ‘een opruiming’ van alle wereldlingen, van alle (ongelovige, goddeloze) mensen.
Zo wordt er plaats gemaakt voor het Koninkrijk van God en dan wordt die steen – (een beeld van) de Here Jezus Christus en de Zijnen – tot een heel “grote berg”, de berg Sion (zie o.a. Psalm 125:1, Obadja 1:21 en Hebreeën 12:22), en die berg vulde de hele aarde”. Het zijn allemaal kinderen Gods, namelijk de opgestane kinderen Gods èn de Bruid van het Lam die “in een punt des tijds” veranderd zijn en zo eeuwigheid (onvergankelijkheid, onsterfelijkheid) hebben aangedaan, tezamen met het overblijfsel van de Joden die mede “in een punt des tijds” veranderd zijn (zie 1 Korinthe 15:51-53).
Dus: wie bewonen de aarde in het 1000-jarige Rijk? Allemaal kinderen Gods, van het ene uiterste van de aarde tot het andere uiterste. Dan zien wij Abraham lopen, dan zien wij David lopen, dan zien wij alle kinderen Gods uit alle tijden – ook John Wesley[2] enz. – verenigd op de aarde. Maar niet als een gewoon mens, want we hebben dan allemaal geestelijke lichamen.

We gaan nu kijken naar de opstanding (de 1ste opstanding wel te verstaan, die van de rechtvaardigen[3] – zie Openbaring 20:4-6). In 1 Korinthe 15 vers 51-55 staat geschreven:
“Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik (SV: in een punt des tijds), in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de (rechtvaardige) doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij (“de levenden die overgebleven zijn” op aarde, door God bewaard voor de Grote Verdrukking – zie 1 Thess. 4:15 en Openb. 12:6+14) zullen veranderd worden.” (1 Kor. 15:51-52)
Het betreft hier “de (rechtvaardige) doden” van ALLE tijden, van het begin (van de Schepping) af aan. Er zijn doden (“heiligen die ontslapen waren”) die al eerder “werden opgewekt” met Jezus (rond Zijn kruisdood en opstanding), en dit waren er “velen”, staat er geschreven (zie Mattheüs 27:52-54), maar dit waren lang niet alle gestorvenen. Maar, alle rechtvaardige doden van alle tijden komen hier op aarde terug. Hun geesten komen hier (bij het klinken van “de laatste bazuin”) bijeen en staan op uit de doden, en zij krijgen een geestelijk lichaam.
“Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.” (1 Kor. 15:53)
Dus een ieder is dan met onvergankelijkheid bekleed. En dan zijn allen onsterfelijk.

 • KLIK HIER als u deel 4 van deze studie verder wilt lezen.

E. van den Worm (1915 – 2013)
Bewerkt door A. Klein[4]

Wordt vervolgd

************************************************

[1] Voor meer uitleg over dit vers of hoofdstuk, zie eventueel onze GRATIS ‘vers voor vers’ Bijbelstudie van Het Boek Daniël”, hoofdstuk 2, met de titel De 1ste droom van Nebukadnezar: Het beeld, van CJH Theys.
[2] Zie eventueel: https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Wesley
[3] Met “de rechtvaardigen” of “rechtvaardige doden” worden hier degenen bedoeld die “in Hem” ontslapen zijn. In het OT was dat ontslapen in het geloof “in God” (de God van Abraham, Isaak en Jacob wel te verstaan), en in het NT was – en is dat nog steeds – ontslapen in het geloof “in Jezus Christus”.
[4] De Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders vermeld.

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 1000-jarig Rijk van Christus, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van Christus (deel 4)

 1. Henk Herbold zegt:

  Deze studies over het 1000 jarig Rijk, geven een duidelijk overzicht van hetgeen spoedig gaat komen.
  Gods Koninkrijk wordt in deze goddelijke droom van Nebukadnezar vergeleken met een steen, die uiteindelijk zo groot wordt dat hij de hele aarde vult. Dat geeft o.a. aan dat niet de zonde zal winnen, niet de goddeloosheid zal winnen, maar Jezus zal winnen. Zelfs al lijkt het soms anders, toch is het niet waar. De toekomst is duidelijk voor het Koninkrijk van Jezus Christus. Het is daarom van groot belang om ons voor te bereiden op die machtige toekomst en daar mee bezig te zijn, want het is bijna zo ver.
  Het lezen en bestuderen van deze geweldige studies, kunnen ons helpen om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op onze toekomst. Dus het is de moeite waard om te lezen.

  De tekst is opnieuw voortreffelijk gedigitaliseerd door A.Klein. Ook dat gebeurt biddend en onder de leiding van de Heilige Geest.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s