De losse seksuele moraal: Een duivelse samenzwering in onze dagen

overspel

Wanneer wij zo om ons heen kijken[1] – mensen horen praten, meningen horen uiten, concepties (= denkbeelden, opvattingen) horen verdedigen, enzovoorts – zijn wij ervan overtuigd dat weinigen zich bewust zijn van deze duivelse werking(en) in de tijd van onze generatie. Deze samenzwering neemt dagelijks in kracht toe en is (als instelling – laten wij haar zo noemen) zeer subtiel in haar uitingen, maar tast echter toch al het goede, al het zinnige, al het zegenrijke aan. Daarom hebben wij hier alweer een overtuigend bewijs, dat wij inderdaad al leven in “de laatste dagen” en dat de “eindtijd” niet zo veraf meer is. Wat moeten wij onder dit laatste verstaan? Dit, dat het einde van deze wereld, van deze beschaving, van deze cultuur, van deze generatie van mensen, zoals wij die vandaag de dag kennen, weldra in zicht komt!
Over de hele wereld heeft een ontwrichting plaats op alle vlakken van het leven. Niet alleen maatschappelijk, maar zeer zeker ook op geestelijk gebied. De toestand in heel de wereld is hoogst ernstig. En satan, de “auctor intellectualis” (= Latijns voor: de “geestelijke vader, bedenker”) achter de schermen, heeft zijn uiterst scherpe giftige pijlen gericht op alles en allen.
Satans hoogst geraffineerde samenzwering en aanval omvat:

 1. Het publiek over het algemeen (“the man on the street”) te beïnvloeden door middel van artikelen in dagbladen, tijdschriften en allerhande periodieken (denk o.a. aan: pornolectuur en dergelijke schandelijke blaadjes), TV programma’s (en inmiddels ook alweer jarenlang via het internet – AK), en via zogenaamde opvoedkundige lezingen en beschouwingen over de emancipatie van het “zwakke” (?) geslacht, enzovoorts;
 2. Studerende jongeren de zogeheten “nieuwe (seksuele) moraal” zo uit te leggen en zo te doen “zien”, dat zij bewogen kunnen worden en kunnen worden gebracht (beter gezegd: worden verleid!) tot keuze en beslissing voor “moderne alternatieven” voor (man en vrouw) samenleving in huwelijksverband. Homoseksualiteit, groepshuwelijken (denk o.a. aan: polygamie of veelwijverij[2]), buitenechtelijke seks, vrouwen die met vrouwen naar bed gaan, communes, om maar enkele te noemen…, het wordt tegenwoordig van de daken gepredikt!

Zelfs (steeds meer) predikers van het Evangelie steken hun mening niet meer onder stoelen of banken, maar verkondigen aan een ieder die het horen wil dat naar hun bevinding “het (man-vrouw) huwelijk met een papiertje” zijn langste tijd heeft gehad; dat deze instelling reeds lang is achterhaald en (vooral) nog goed genoeg was voor onze grootouders. Met alle beschikbare middelen wordt tegenwoordig getracht de geest van onze jongeren (zelfs van hen, die nauwelijks de 16-jarige leeftijd hebben bereikt!) te vergiftigen. Jongstleden nog (nogmaals: reeds geschreven rond 1975) hoorden wij van een dergelijk geval, dat plaats had met toestemming van de schoolleiding op één van de scholen in Den Haag (waar de schrijver van dit artikel toen woonde – AK). Eén en ander werd tot een voorgeschreven lesuur gerekend, waar overigens de vaste leerkrachten niets mee te maken hadden. Daar werden vragen gesteld, voorstellen gedaan door “outsiders” met betrekking tot gezinsverhoudingen, het recht van alleen wonen (zogenaamde jeugdzelfstandigheid), seksuele omgang, en dergelijke… De betrokken ouders worden er niet eens meer in gekend en worden er zodoende geheel buiten gehouden. Wij weten nu aan wie wij onze kinderen toevertrouwen! Opgepast dus!

Tegenwoordig is het de gewoonte dat zowel mannen als vrouwen de nodige, ja zelfs vereiste afwisseling verlangen en kennen in hun seksuele relaties, net zo goed als in alle andere verhoudingen. Intieme relaties die zich beperken tot één en dezelfde persoon worden belachelijk gemaakt,… zijn “out of fashion” (= “uit de mode”). Voorstanders van dit alles spreken zo graag van “de nieuwe (seksuele) moraal”, die zij ook met alle kracht propageren. In feite moeten wij spreken van “immoraliteit” in de ware zin van het woord.
De huidige wereld vraagt om zogenaamde “vlotte” tieners (jonge meisjes), die de grootst mogelijke (seksuele) “tolerantie” huldigen en jongelui die… òf kennis zoeken òf die reeds hebben van “Abraham en de mosterd”[3]. Op zulke jongeren is onze maatschappij gesteld en belust. Het begin (van seksuele handelingen) wordt in de regel gauw genoeg gekend, met alle geneugten (?) en vreugden, maar wáár is het einde, en hoe is deze in de meeste gevallen?

Onderscheiding der geesten

De apostel Paulus, schrijvend onder de sanctie van de Heilige Geest, gaf ons in zijn brief aan de Efeziërs een opmerkelijke beschrijving van het natuurlijke, heidense leven, wat neerkomt op: wandelen…overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van ‘de aanvoerder van de macht in de lucht’ (= de duivel / satan), van de geest die NU werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid (zie Ef. 2:2, HSV).

 • KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen (of downloaden).

CJH Theys[4]
Enigszins bewerkt door A. Klein

******************************************

[1] Reeds geschreven rond 1975. (noot AK)
[2] Zie eventueel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Polygamie en/of https://nl.wikipedia.org/wiki/Polygynie (= veelwijverij). (noot AK)
[3] Volgens het spreekwoord: ‘Hij weet waar Abram de mosterd haalt’ = Hij is op de hoogte, weet er alles van. (noot AK)
[4] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook het “In memoriam”. (noot AK)

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in De antichrist(elijke tijd), Gehoorzaamheid aan God, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Werkers in Gods dienst en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op De losse seksuele moraal: Een duivelse samenzwering in onze dagen

 1. Henk Herbold zegt:

  Deze Bijbelse studie over seksualiteit is erg leerzaam en in deze tijd ook zeer noodzakelijk om te lezen. Terecht wordt er in gezegd dat de losse seksuele moraal, een duivelse samenzwering is, met als doel om ons geestelijk te binden en te verlammen.
  We kunnen gerust zeggen dat zonder steun te zoeken in het Woord van God en een ernstig gebedscontact met Jezus, het bijna onmogelijk is om seksueel rein te blijven in de huidige tijd, vooral in onze gedachten. Gewoon in het leven van iedere dag worden we tegenwoordig op verschillende manieren seksueel geprikkeld. We hebben daarom voortdurend de reinigende kracht van de Heilige Geest en het Woord van God nodig, anders worden we vroeg of laat toch besmet. Feitelijk moeten we het zo zien, het is een geestelijk virus wat komt uit het rijk van satan en het enige wat helpt is het vaccin van de Heilige Geest en de kracht van het Woord van God.
  Deze studie is opnieuw met grote toewijding gedigitaliseerd door A.Klein.
  Het biddend lezen en overdenken wordt van harte aanbevolen.

  Lees eventueel ook nog mijn artikel. Zie de volgende rechtstreekse link:
  https://watzegtdebijbel.wordpress.com/2017/08/17/totale-verwarring-meerouderschap-transgenders-en-de-bijbel/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s