Zie Hij, Jezus, komt !

Val en opstanding

Eén van de grootste thema’s en meest besproken onderwerpen in Gods Bijbel is de komst des Heren. Een vertrouwd onderwerp voor velen. Echter ook een onderwerp waarover veel onwetendheid en onbekendheid heerst. Wat vele christenen erover weten, is vaak niet veel meer dan de gemiddelde wereldling ervan weet. Laat het voor ons toch niet alleen maar het vertederend schouwspel zijn van “een Kind dat geboren wordt”. Geboren om te sterven! Laat ons nadenken en mediteren over de noodzaak en het doel van Zijn komst als Zaligmaker der wereld. En tegelijk beseffen, dat als God komt, hoe of wanneer of waar dan ook, daaraan altijd minstens twee aspecten zijn verbonden. Het is een openbaring van Zijn GENADE, maar ook van het OORDEEL! “Deze zal worden gesteld tot een val EN opstanding voor velen…” (zie Luk. 2:34), sprak de oude Simeon over Jezus in de tempel. Niet alleen tot een “opstanding”, maar ook tot “een val” voor hen die de (Bijbelse) boodschap verwerpen en/of hieraan ongehoorzaam zijn. Zo was het bij Zijn eerste komst, zo zal het ook zijn bij Zijn wederkomst. Zo was het bij zovele eerdere komsten en bezoeken van God, waarover wij lezen in het Oude Testament. “Ik zal u bezoeken!”, “Ik zal bezoeking over u doen”, zo heeft de Here menigmaal gesproken. En zo is het ook gesteld met de komst des Heren die beschreven wordt in Hosea 8:1-2. Wij lezen daar:

  • “De bazuin aan uw mond! Hij komt als een arend tegen het huis des Heren; omdat zij Mijn verbond hebben overtreden, en zijn tegen Mijn wet afvallig geworden. Dan zullen zij tot Mij ROEPEN: Mijn God! wij, Israël, kennen U.” (Hos. 8:1-2, SV)

Het gaat hier over een komst, die wij in onze dagen te verwachten hebben.

Reiniging

Hoe weinigen leven in de verwachting en met het besef, dat Hij wederkomt! En dat Hij allereerst komt tot Zijn eigen Huis, de Gemeente… Velen weten niet eens wat zij zich daarbij voor moeten stellen. Maar het is hoogst belangrijk, dat wij hiervan kennis dragen. Door een andere profeet, Maleachi, heeft God betuigd:
“Zie, Ik zend Mijn engel (letterlijk: bode), die voor Mij (SV: voor Mijn aangezicht) de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Here Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de HERE van de legermachten. Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers[1].(Mal. 3:1-2, HSV)
Het is dezelfde boodschap als in Hosea 8. Hij komt om Zijn Huis, de Gemeente, te REINIGEN. Het oordeel van God begint bij het Huis van God (zie 1 Petr. 4:17)! Dit komen van Hem, dat wij eigenlijk nu al beleven (de 2300 jaren van Daniël 8:14 – “Tot tweeduizend en driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom[2] gerechtvaardigd worden” [sv] – zijn reeds verstreken!), zal GENADE betekenen voor hen die Jezus werkelijk volgen en dienen en die zich in deze dagen laten REINIGEN door het badwater van het Woord. Zij groeien in deze dagen in geloof, in de LEVENDMAKENDE kennis en in heiligheid. Zij wassen op (d.i. groeien) in Hem, verkrijgen het Bruiloftskleed en zullen vol van de Heilige Geest zijn. Maar de reiniging van de Gemeente wil ook zeggen, dat het OORDEEL komt over de kwaadwilligen en over die vele onwillige kinderen Gods die zich niet volkomen aan God willen onderwerpen, maar volharden in ongehoorzaamheid en eigenwillige godsdienst.

KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen.

Ziet, Hij komt;
Laat ons toezien en waken.
Dan zullen de Zijnen het Bruiloftsfeest smaken.
Maar Zijn tijd weet niet één.

H.Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein


[1] Blekers = Dit zijn mensen die het linnen wit maken door het te bleken met zeep. In geestelijke zin wordt bedoeld dat wij ons – in en door Zijn Bloed – “wit”, dat is geheel REIN, moeten laten maken. Zie Efeze 5:26-27 en ook teksten als Psalm 51:9, Jes. 1:16 en 18.
[2] Gods heiligdom, ofwel Gods tempel, dat zijn de ware gelovigen in wie Hij – met Zijn volheid – woont en troont (zie o.a. 1 Kor. 3:16, 1 Kor. 6:19, Ef. 2:20-22).

.

.

Wij wensen u GEZEGENDE KERSTDAGEN toe !!

.

Zie eventueel ook nog onze eerdere Kerstoverdenkingen:

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Heiligmaking, Studie van H Siliakus, Uncategorized, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Zie Hij, Jezus, komt !

  1. Henk Herbold zegt:

    Dat Jezus spoedig terug zal komen, wordt duidelijk door de vele profetieën uit het oude en nieuwe testament van de Bijbel, welke nu in vervulling gaan. Deze studie wijst ons er opnieuw op, dat we ons moeten voorbereiden op die dag. Nog maar even en alles wordt anders, dan zal blijken dat de Bijbel toch de waarheid is. Een studie als deze is heel belangrijk om te lezen. Van harte aanbevolen.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s