Kerstboodschap: De Christus van alle eeuwen

Zijn Naam

Zijn Naam

Van het Kind Dat ons geboren zou worden en de Zoon Die ons werd gegeven, profeteerde Jesaja: “En men noemt Zijn Naam:
1.
Wonderlijk,
2. Raadsman,
3. Sterke God,
4. Eeuwige Vader,
5. Vredevorst (Jes. 9:5b, HSV).
Hoe bekend deze profetie ook is, menigeen zal toch moeite hebben met aan te duiden “hoe” en “wanneer” zij is vervuld. Nergens lezen wij in de evangeliën, dat onze Here Jezus met één van deze namen werd genoemd. Maar eigenlijk staat dit er ook niet. Er is sprake van “Naam” – enkelvoud. Het is ÉÉN grote Naam. Het zijn 5 namen die tezamen aanduiden hoe groot de Naam van Jezus is en welk een volheid van zegen in deze Naam verborgen is.
De apostel Paulus schrijft: “Daarom heeft God Hem… een Naam geschonken boven alle naam (Filip. 2:9, HSV). En de apostel Petrus betuigde voor het Joodse Sanhedrin: “…er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden (Hand. 4:12, HSV).
Die vijf-namen-in-één, waarvan de profeet Jesaja sprak, getuigen van de zaligheid en redding die er is – enkel en alleen – in deze Naam, de grootste Naam in hemel en op aarde (5 is het symbolisch getal van “verzoening”). Daarbij doet zich dan nog iets bijzonders voor. In deze grote Naam vinden wij niet alleen de genade van God in al zijn rijkdom geopenbaard, maar bovendien vinden wij hier de voortschrijding van de openbaring van deze genade door de eeuwen heen beschreven. Voor ons geestesoog zien wij hier, in al Zijn hemelse luister, verschijnen: De Christus van alle eeuwen!

Wonderlijk

De komst van de Here Jezus Christus naar deze wereld ging gepaard met vele wonderen en tekenen. Wonderlijke gebeurtenissen vonden plaats. Hij werd geboren uit een maagd. Hij werd geboren in de stad van David. Engelen zongen tot Zijn eer. Wijzen uit het “oosten” gingen ons allen voor in de aanbidding van Hem. Doch ongetwijfeld het wonderlijkst van al was, dat Hij was God-in-mensengedaante. God geopenbaard in het vlees, God-met-ons (Immanuel). Hij was God, Die één van ons wilde worden om voor ons allen te boeten! Zijn Naam is dan ook met recht: WONDERLIJK”. Een wonderlijke tijd brak aan: Gods genade en waarheid werden geopenbaard, Zijn heil voor boetvaardigen (d.i. voor mensen die van OPRECHT BEROUW vervuld zijn). Een wonderlijke en wondervolle bemoeienis van God met de mens had plaats en was gaande sinds die tijd. Een bemoeienis ter VERLOSSING. Geboren werd: “Die tot God ons terugbrengen zou”! De Weg, de Middelaar, de Verlosser werd ons gegeven. Het paradijs ging weer open. Opnieuw werd gehoord: “Adam… waar ben je?” (zie Genesis 3:9). De stem van God, Die in Zijn grote liefde de mens zoekt, nu niet om ons het oordeel aan te zeggen, maar om ons te redden. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar EEUWIG LEVEN heeft! (Johannes 3:16, HSV)
Dit vers, Johannes 3:16, is de wonderlijkste openbaring die ooit tot mensen is gekomen. Hoe het met ons gemoed gesteld is, als wij dit werk van God gedenken, kunnen wij slechts weergeven met de woorden van Psalm 118:23 (HSV): “Dit is door de Here geschied, het is WONDERLIJK in onze ogen”.

  • KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

.

Wij wensen u
GEZEGENDE KERSTDAGEN !!

.

.

Zie eventueel ook nog onze eerder geplaatste artikelen rond Kerst:

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s