De werken Gods geopenbaard

ik was blind

De geschiedenis van de blindgeborene te Jeruzalem, beschreven in Johannes 9 (zie noot [1]), heeft onmiskenbaar een profetische strekking. Bij geen van de andere wonderen en genezingen, door Jezus verricht, zei Hij dat het geschied was “opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden” (zie Joh. 9:3). Het is dus iets opmerkelijks als dit bij de genezing van de blindgeborene wèl gezegd wordt. Dit is niet “zomaar”, doch heeft een betekenis. Het zal blijken, dat door deze woorden een profetisch vergezicht wordt geopend.

Blind vanaf de geboorte

Laten wij ons allereerst bepalen bij de persoon van de blindgeborene. Hij was “blind vanaf zijn geboorte” (zie Joh. 9:20). In deze blindgeborene herkennen wij onszelf, zoals wij eenmaal waren: natuurlijke mensen, de Geest van God niet hebbende, blind voor de geestelijke dingen, levend in de duisternis van de zonde, zoals die blinde letterlijk in de duisternis vertoefde: hij was lichamelijk blind vanaf zijn geboorte, maar… wij allen waren GEESTELIJK BLIND toen wij geboren werden. Maar ook aan ons is genade geschied, want… Jezus kwam ook aan ons voorbij (vergelijk Joh. 9:1); Hij zocht ons op. Wij zochten Hem niet, maar Hij zocht ons! En, Hij raakte onze geestelijke ogen aan (vergelijk Joh. 9:6). Niet dat wij toen meteen ‘ziende’ waren, maar wij kregen het vermogen om te ‘zien’, maar of wij ook werkelijk geestelijk zouden zien, hing verder af van onze gehoorzaamheid aan Hem (vergelijk Joh. 9:7). Wie voor het eerst gelooft in Jezus, ziet niet meteen de gehele geestelijke realiteit, maar wel gaat er als een flits door zijn of haar ziel heen: “Deze Jezus brengt mij in een leven, waar ik tot nu toe geen vermoeden van had”.
Geheel in overeenstemming hiermee is wat Johannes 1:12 zegt: “Wie geloven, krijgen macht om kinderen Gods te worden”. Of wij ook waarlijk kinderen Gods worden, hangt verder af van onze gehoorzaamheid en onze onderwerping aan Hem. En de allereerste daad van gehoorzaamheid die de Heer van ons vraagt is: “Laat u dopen en uw zonden afwassen!” (zie o.a. Hand. 22:16). Jezus zond de blindgeborene naar het badwater Siloam (zie Joh. 9:7), en Hij zond ons naar het doopwater. En zo kwamen wij – mits wij tot WERKELIJKE GEHOORZAAMHEID gekomen waren (want de waterdoop heeft geen waarde, als men die niet uit gehoorzaamheid ondergaat en als daarna ook niet EEN LEVEN IN GEHOORZAAMHEID volgt) – van de duisternis in de dag (ofwel: in het licht) van het leven met Jezus. “Het Licht der wereld” (zie Joh. 9:5), “de Zon der gerechtigheid” (zie Mal. 4:2), was ons opgegaan. De werken Gods werden in ons leven geopenbaard!

 • KLIK HIER als u deze korte overdenking verder wilt lezen (A4 formaat).
 • KLIK HIER voor smartphone formaat.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

.


[1] Voor meer uitleg over Johannes 9, zie de GRATIS ‘vers voor vers’ studie: JOHANNES – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van Godvan E. van den Worm.

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Geestesgaven, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Studie van H Siliakus, Volmaaktheid in Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op De werken Gods geopenbaard

 1. Henk Herbold zegt:

  Geestelijk zien, wordt in deze studie op bijzondere wijze uitgelegd. Zo ook, ogenzalf wat nodig is om te kunnen zien, dat wat je met je natuurlijk ogen niet kan zien. In die zin moeten we natuurlijk allemaal genezen van een vorm van geestelijke blindheid. Uit deze studie komt zo enorm sterk naar voren, dat die genezing te maken heeft met onze groei naar geestelijke volwassenheid.

  Straks zal er een bruidsgemeente zijn, die werkelijk kan zien, die de volmaaktheid bereikt waardoor de werken Gods openbaar worden. Als je het leest moet je feitelijk even je ogen sluiten en nadenken, even in gebed, niet te snel er over heen lezen. Ik voel me dan als het ware opgetrokken op een hoge berg, met een enorm uitzicht. Je kan heel ver kijken en je bewondert de schoonheid van alles wat je kan zien. Wat een uitzicht en ik zeg dan in licht van wat hier nu lees, ‘wat een toekomst’.

  Mozes stond ook op een hoge berg, de berg Nebo en God liet hem alvast een stukje van het beloofde land zien (Deutr.32:49). Het is net of God tegen Mozes zei, ‘daar gaat het heen Mozes’. Deze studie zegt het tegen ons ook ‘daar gaat het heen’.

  En hoe zal het dan met ons gaan, God weet het. In ieder geval zegt het mij om dicht bij Jezus te leven, door dagelijks gebed en Bijbelstudie. Ik verlang er naar om er straks in ieder geval bij te mogen zijn, als die toekomst waar we in deze studie over lezen, werkelijkheid wordt. Want dat zal zeker gebeuren, Gods Woord is de waarheid. Deze prachtige studie wordt door mij van harte aanbevolen om te lezen en te overdenken.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s