Tabernakel symbolieken (1): Algemene beschouwing met betrekking tot de tabernakel

73_tabernakel_christus

 • De tabernakel is een SYMBOLISCH en een PROFETISCH bouwwerk.
  Hij onderricht ons in symboliek van de volkomen GENADE en de verzoening met God, die de mensen gegeven worden door het GELOOF in het VOLBRACHTE WERK van onze Here Jezus Christus in Zijn dood en opstanding, Zijn hemelvaart en uitstorting van de Heilige Geest. Hij beeldt, door deze symboliek, de geestelijke weg uit om tot de VOLMAAKTHEID in en door Jezus Christus te komen.
 • Hij vertelt ons over de Gemeente en de Heilige Geest, die toen nog zou komen, over het Woorden de Vader en over het 1000-jarige Rijk.
 • Wij zien tevens dat de tabernakel, in zijn ordeningen, een wonderbaar tegenbeeld [1] vormt van het glorieuze Koninkrijk van God, Gods Hemelse Tabernakel, waarin Mozes, Ezechiël (hoofdstuk 1), Zacharias (hoofdstuk 4), Johannes (Openbaring 4 = link met uitleg) en Paulus (2 Korinthe 12:2-4) een blik mochten werpen.
  Mozes moest hem (laten) maken precies zoals het hem getoond werd in de hemelen (zie Exod.25:9+40, Hand.7:44, Hebr.8:5).
 • De tabernakel diende God tot WOONSTEDE (= woning of woonplaats) om op aarde in het midden van Zijn volk te kunnen wonen (Exod.25:8 + 29:45-46). Hier openbaarde God Zich aan Israël door middel van Zijn zichtbare heerlijkheid (shekina [2]), die dan de tabernakel vervulde (Exod.40:34-38, Num.9:15-23). Ook openbaarde God Zich aan Israël door een wolk overdag en door een vuur in de nacht (Exod.13:21-22), of door een stem tot Mozes (Num.7:89).
 • Het lag altijd in Gods bedoeling om Persoonlijk IN Zijn volk te wonen, zoals Hij dat nu, in de tijdsbedeling van de Gemeente, doet IN de Gemeenteleden (Ef.2:22 + 3:10-11). Dit kon Hij vroeger, ten tijde van de tabernakel, nog niet doen; óók nog niet ten tijde van de tempel, Gods tweede woonstede onder Zijn volk. De reden was, dat Zijn volk destijds de geestelijke WEDERGEBOORTE nog niet kende; iets wat het Nieuwe Testament als eis stelt om – in Gods ogen – deel te hebben aan Zijn Gemeente.
  De Gemeente en elk Gemeentelid in het bijzonder, vormt nu Zijn “tabernakel”, Zijn “tempel” (1Kor.3:16 + 6:19, Ef.2:19-22, 1Kor.6:19-20).
  Reeds vóór de grondlegging der wereld had God de, in Zijn Zoon gereinigde en geheiligde, Gemeente in Zijn Goddelijk hart (Ef.1:4-5 + 3:8-11).
 • De tabernakel zelf werd altijd opgericht in het midden van de legerscharen van Israël.
  Eens zal – in alle VOLMAAKTHEID, in Gods eeuwig NIEUW BESTEL (= nieuwe vorm van bestuur, beheer) – Hij in en te midden van Zijn volk wonen, wanneer Hij een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde zal hebben geschapen (Openb.21:3-4 = link met uitleg).
 • De tabernakel en haar ganse dienst werd door God aan Mozes gegeven en getoond op de berg Sinaï (Exod.25:8-9 + 25:40 + 26:30, Hand.7:44, Hebr.8:5) en werd onder Zijn inspiratie allerkunstig gebouwd (Exod.26:14 + 36:8 + 31:1-11 + 35:30-35 + 35:25-26).
  Zo was Israël een uitverkoren volk, in wiens midden de Almachtige God woonde (Exod.19:4-6 + 29:45). Om zo een kanaal te zijn om Zijn heerlijkheid, kracht en wil bekend te maken aan al de volken rondom hetzelve.
 • Namen in de Bijbel van Gods eerste heiligdom van Israël.
 1. Tabernakel (de oorspronkelijke betekenis is: woning), (Exod.26:1 + 40:34, SV/HSV).
 2. Tent der samenkomst, (Exod.40:34, SV). Plaats waar JaHWeH met het volk (de vertegenwoordigers ervan) samenkwam.
  NOOT: Niet te verwarren met die “tent der samenkomst” opgericht vóór de bouw van de tabernakel, na de afgoderij van Israël met het gouden kalf, buiten de legerplaats (Exod.33:7, SV).
 3. Tent (Exod.26:14, SV/HSV).
 4. Tabernakel der getuigenis (Exod.38:21, SV/HSV), vanwege “de getuigenis” van de 2 stenen tafelen der wet (Exod.25:16, SV/HSV) gelegd in de ark des verbonds. De eigenlijke tabernakel (het heilige + allerheiligdom) wordt ook wel “tent der getuigenis” genoemd (Num.9:15, SV/HSV).
 5. Tabernakel, de (woon)plaats van Uw eer (of: van Uw heerlijkheid, vanwege de shekina); naam door David gegeven (in Ps.26:8, SV/HSV).
 6. Heiligdom (Exod.25:8, SV/HSV).
 7. Huis des Heren (Exod.34:26, Joz.6:24, SV/HSV).
 8. Paleis Uwer heiligheid, naam door David gegeven (in Ps.5:8, SV).
 • Het hout benodigd voor de tabernakel vond men in de buurt van de berg Sinaï. Sittimhout, dat is hout van de woestijn-acacia die 6 meter hoog kan worden. Het is duurzaam hout en bestand tegen insecten.
 • Al de materialen werden gegeven door het volk Israël als een VRIJWILLIG hefoffer (uit dankbaarheid en liefde tot God), (Exod.25:1-8 + 35:5-9+21-24+27-29 + 36:5-6).
  Deze rijkdommen behoorden zeer waarschijnlijk ook tot datgene wat zij, op Gods bevel, de Egyptenaren afhandig maakten bij hun vertrek uit Egypte (Exod.3:21-22).
 • In de 3de maand na hun uittocht (uit Egypte) ontving Mozes de instructies van God voor de tabernakelbouw (Exod.19:1).
  Op de 1ste dag van de 1ste maand van het 2de jaar na hun uittocht (uit Egypte) moest de tabernakel, onder leiding van Mozes, worden opgericht (Exod.40:1-2+17).
  Men werkte dus ruim een half jaar, of iets meer, aan al het werkonder inspiratie van de Heilige Geest.
 • De tabernakel lag in het midden van het legerkamp van Israëls stammen (Num.2:1-31).

Tab Sym blz 2

Direct om de tabernakel waren aan de oostzijde de tenten van de priesters; namelijk de tenten van Mozes, Aäron en diens zonen. De overigen uit de stam van Levi (de Levieten) moesten de priesters – Aäron en zijn zonen – tot dienstknechten zijn. Zij werden opgesteld naar hun voorvaderen, de zonen van Levi: Gerson, Kohath en Merari (Num.3:5-10+14-17).

Tab Sym blz 3a

Samengesteld zag de opstelling van Israëls legerkamp, om de tabernakel heen, er dus als volgt uit:

Tab Syb blz 3b

Plaatje van de legerscharen rondom de tabernakel van Israël in de woestijn

Legerscharen rondom de tabernakel

Overeenkomst tussen:
De tabernakel van Israël en de hemelse Tabernakel naar het visioen van Johannes

Tab Sym blz 4

        Het Boek “Exodus”                                                        Het Boek “Openbaring”

**********************

Wordt vervolgd

Studie van bijbelleraar E. van den Worm
Enigszins bewerkt door A. Klein

***********************************************************************************

[1] Tegenbeeld = Een zaak, hier de Tabernakel op aarde, die op een andere, namelijk die van het hemelse Koninkrijk van God, gelijkt. (noot AK)
[2] De Shekinah (Hebreeuws שְׁכִינָה) geeft de Goddelijke aanwezigheid aan, in het bijzonder in de Tempel te Jeruzalem. Ten tijde van de Uittocht was deze zichtbaar in de vorm van een wolk- en vuurkolom. (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Israël/huis van Israël, Studie van E van den Worm, Tabernakel-studie, Woord en Geest en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s